Zawód kierownik warsztatu samochodowego

kierownik warsztatu samochodowego
Credits: Shutterstock.com

Kierownik warsztatu samochodowego planuje, organizuje, kieruje i koordynuje a także uczestniczy w codziennym prowadzeniu warsztatów oraz specjalistycznych jednostek zajmujących się konserwacją i naprawą.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania kierownik warsztatu samochodowego

 • Rozmawia z klientami by zdobyć informacje na temat problemów z pojazdem. Informuje klientów na temat prac, które muszą zostać wykonane.
 • Okre0000śla koszt i czas potrzebny do zreperowania lub konserwacji pojazdu.
 • Planuje, organizuje oraz koordynuje codzienne funkcjonowanie warsztatu, np.: wypisując kolejność wykonywania prac, rozdzielając pracę pomiędzy pracowników warsztatów w celu wykonania koniecznych prac naprawczych i konserwacyjnych
 • Naprawia, konserwuje lub serwisuje pojazdy np. naprawiając mechaniczne i elektroniczne części.
 • Zapewnia odpowiedni zapas części, materiałów i wyposażenia.
 • Sprawdza wykonane prace np. pod kątem zgodności z regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa lub usunięcia wad.
 • Zapisuje historię napraw i serwisowania wykryć powtarzających się awarii.
 • Zapewnia by pojazd został zwrócony właścicielowi czysty i w odpowiednim stanie.
 • Dostarcza pracownikom informacji na temat działalności warsztatu, oraz nowych samochodów i sprzętu używanego w warsztacie.

Powiązane zawody samochody

 • Ładowacz pojazdów drogowych
 • Bezpośredni przełożony mechaników, instalatorów lub osób wykonujących naprawy
 • Blacharz
 • Inspektor samochodów i innych pojazdów
 • Lakiernik samochodowy
 • Mechanik autobusowy
 • Mechanik motocyklowy
 • Mechanik reperujący i zakładający instalację gazową
 • Mechanik samochodów ciężarowych
 • Mechanik samochodowy
 • Monter silników
 • Pracownik pomocy drogowej
 • Pracownik przy wynajęciu pojazdów drogowych i wodnych
 • Recepcjonysta w garażu
 • Specjalista od silników diesla
 • Sprzedawca samochodów
 • Tapicer samochodowy
 • Wulkanizator

Wiedza

 • Wiedza o produkcie

  Oferowane produkty, ich funkcjonalność, właściwości oraz wymogi prawne i regulacyjne.

 • Zarządzanie finansami

  Dziedzina finansów, która dotyczy analizy procesu praktycznego i narzędzi służących do wyznaczania środków finansowych. Obejmuje ona strukturę przedsiębiorstw, źródła inwestycji oraz wzrost wartości przedsiębiorstw w związku z podejmowaniem decyzji w zakresie zarządzania.

 • Diagnostyka samochodowa

  Funkcjonowanie specjalnych urządzeń samochodowych, np. sposób obsługi i manipulacja sprzęgłem, przepustnicą, oświetleniem, oprzyrządowaniem, przekładnią i hamulcami.

 • Zasady komunikacji

  Zbiór wspólnych zasad w odniesieniu do komunikacji, takich jak aktywne słuchanie, budowanie relacji, dostosowanie rejestru oraz respektowanie interwencji innych osób.

 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

  Planowanie procesów biznesowych lub zarządzanie nimi w sposób odpowiedzialny i etyczny, biorąc pod uwagę, że odpowiedzialność gospodarcza wobec akcjonariuszy/udziałowców jest równie ważna jak odpowiedzialność wobec podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska i społeczeństwa.

 • Obsługa klienta

  Procesy i zasady dotyczące klienta, użytkownika usług i usług osobistych; mogą one obejmować procedury oceny stopnia zadowolenia klienta lub użytkownika usług.

 • Zarządzanie obsługą klienta

  Podejście do zarządzania zorientowane na klienta i podstawowe zasady udanych relacji z klientami, koncentrujące się na interakcjach z klientami, takich jak wsparcie techniczne, obsługa klienta, obsługa posprzedażna i bezpośrednia komunikacja z klientem.

Umiejętności

 • Wspierać działania na rzecz wymiany informacji w ramach organizacji

  Promować i pielęgnować efektywne rozpowszechnianie planów i informacji biznesowych w całej organizacji poprzez wzmocnienie kanałów komunikacji, którymi dysponujemy.

 • Zapewniać pracownikom szkolenia z zakresu wydajności operacyjnej

  Zapewniać zasoby oraz przygotowywać szkolenia i warsztaty dla pracowników; zwiększać efektywność pracy magazynu.

 • Utrzymywać relacje z klientami

  Budować trwałe i znaczące relacje z klientami, zmierzające do zapewnienia satysfakcji i lojalności poprzez udzielanie dokładnych i przyjaznych porad oraz wsparcia, dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług oraz oferowanie informacji i usług posprzedażnych.

 • Wizytować producentów

  Wizytować producentów w celu poznania procesu produkcji i oceny jakości produktu.

 • Przestrzegać norm przedsiębiorstwa

  Prowadzić i zarządzać zgodnie z kodeksem postępowania organizacji.

 • Planować procedury w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa

  Ustanawiać procedury zachowania i poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy.

 • Identyfikować potrzeby klientów

  Używać odpowiednich pytań i aktywnego słuchania, aby zidentyfikować oczekiwania, pragnienia i wymagania klientów względem produktu i usług.

 • Nadzorować zarządzanie placówką

  Prowadzić zarząd przedsiębiorstwa i zapewniać, że dbamy o wszystkie potrzeby płynnego przebiegu operacji.

 • Utrzymywać relacje z dostawcami

  Budować trwałe i znaczące relacje z dostawcami i usługodawcami w celu nawiązywania pozytywnej, rentownej i trwałej współpracy i negocjacji umów.

 • Udzielać klientom informacji

  Informowanie obywateli o ograniczeniach dotyczących przywozu i wywozu, systemach taryfowych i innych kwestiach związanych z obsługą klienta.

 • Zarządzać personelem

  Zarządzać pracownikami i podwładnymi, pracującymi w zespole lub indywidualnie, aby maksymalizować ich wydajność i wkład. Planować ich pracę i działania, udzielać instrukcji, motywować i kierować w osiąganiu celów firmy. Monitorować i mierzyć, w jaki sposób pracownik podejmuje się swoich obowiązków i jak dobrze te działania są wykonywane. Identyfikować obszary wymagające poprawy i przedstawiać sugestie, jak tę poprawę osiągnąć. Prowadzić grupę ludzi, aby pomóc im osiągnąć cele i utrzymać efektywne relacje robocze między pracownikami.

 • Planować prace pracowników zajmujących się konserwacją pojazdów

  Planować schematy pracy dla pracowników zajmujących się konserwacją pojazdów. Planować i przydzielać prace w celu upewnienia się, że umowy i terminy są przestrzegane.

 • Korzystać z różnych kanałów komunikacji

  Korzystać z różnych kanałów komunikacji, takich jak komunikacja werbalna, odręczna, cyfrowa i telefoniczna w celu konstruowania i udostępniania pomysłów lub informacji.

 • Diagnozować problemy związane z pojazdami

  Diagnozować problemy z pojazdami i oceniać zakres pracy i koszty niezbędne do rozwiązania tych problemów.

 • Rozpowszechniać komunikaty wewnętrzne

  Rozpowszechniać komunikaty wewnętrzne z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji dostępnych w firmie.

 • Znajdować rozwiązania problemów

  Rozwiązywać problemy pojawiające się podczas planowania, ustalania priorytetów, organizowania, kierowania/ułatwiania działania i oceny wyników. Stosować systematyczne procesy gromadzenia, analizowania i syntezy informacji, aby oceniać bieżącą praktykę i generować nowe poziomy zrozumienia dotyczące praktyki.

 • Pośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającą

  Pośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającą z innych działów, zapewniając skuteczną obsługę i komunikację, tj. sprzedaż, planowanie, zakupy, handel, dystrybucję i kwestie techniczne.

 • Nadzorować prace

  Kierować i nadzorować bieżącą działalność podległych pracowników.

 • Zapewniać zadowolenie klientów

  Spełnianie oczekiwań klientów w sposób profesjonalny, przewidywanie potrzeb i życzeń. Świadczenie klientom elastycznych usług w celu zapewnienia ich zadowolenia i lojalności.

Source: Sisyphus ODB