Zawód kierownik wierceń

Kierownicy wierceń są odpowiedzialni za bieżące operacje wiertnicze. Wykonują oni głównie prace administracyjne. Kierownicy wierceń zapewniają, aby na platformie wiertniczej znajdowała się wystarczającą ilość materiałów, części zamiennych i liczba pracowników do kontynuowania codziennej działalności. Prowadzą oni działalność wiertniczą zgodnie z zaplanowanym programem, nadzorując załogę i sprzęt wiertniczy.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Mechanika

  Teoretyczne i praktyczne zastosowania nauki badającej wpływ przemieszczeń i sił oddziałujących na ciała fizyczne na rozwój maszyn i urządzeń mechanicznych.

 • Przepisy dotyczące platform wiertniczych

  Zasady rządowe i środowiskowe dotyczące platform wiertniczych.

Umiejętności

 • Dbać o bezpieczeństwo pracowników

  Zapewniać bezpieczeństwo personelowi zakładu; nadzorować prawidłowe stosowanie sprzętu ochronnego i odzieży; rozumieć i wdrażać procedury bezpieczeństwa.

 • Planować operacje wiertnicze

  Planować i wykonywać operacje związane z takielowaniem i przygotowywać miejsce do takiego montażu; następnie zdemontować platformę i oczyścić miejsce.

 • Ustalać harmonogram zmian

  Planowanie czasu i zmian w celu odzwierciedlenia potrzeb przedsiębiorstwa.

 • Sporządzać plany przemieszczania urządzeń wiertniczych

  Ponosić odpowiedzialność za planowanie i organizację przemieszczania urządzeń wiertniczych; określać alternatywne trasy w celu uniknięcia przeszkód i zakazów przejazdu.

 • Montować platformy wiertnicze

  Transportować i ustawiać platformy wiertnicze w wyznaczonym miejscu; zdemontować platformę wiertniczą po zakończeniu wiercenia.

 • Monitorować koszty związane z platformą wiertniczą

  Monitorować całkowite koszty działań, projektów oraz wymaganych maszyn i urządzeń związanych z działalnością wydobywczą; dążyć do zapewnienia, aby działalność była jak najbardziej opłacalna.

 • Wydawać polecenia pracownikom

  Wydawać polecenia podwładnym, stosując różne techniki komunikacyjne. Dostosowywać styl komunikacji do odbiorców docelowych w celu przekazania instrukcji zgodnie z zamierzeniami.

 • Zarządzać wyposażeniem zakładu górniczego

  Nadzorować proces nabywania, instalacji, konserwacji i przechowywania sprzętu górniczego.

 • Dobierać sprzęt szybowy

  Wybierać i kupować odpowiedni sprzęt do wykonywania różnych funkcji w obrębie szybów.

Source: Sisyphus ODB