Zawód kierownik winnicy

Kierownicy winnicy nadzorują prace wykonywane w winnicach, organizują wszelkie prace związane z winnicą w celu uzyskania wysokiej jakości winogron w danym środowisku. Są odpowiedzialni za aspekty techniczne zarządzania winnicą i czasem produkcji wina oraz za pracowników sezonowych. 

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Odmiany winogron

  Odmiany winogron i rodzaje win, które mogą być z nich wyprodukowane. Specyfikacje fermentacji i obróbki soku w trakcie procesu.

 • Przepisy o ochronie środowiska w rolnictwie i leśnictwie

  Znajomość prawodawstwa, polityk i zasad w zakresie środowiska odnoszących się do rolnictwa i leśnictwa. Świadomość wpływu lokalnych procedur i praktyk rolniczych na środowisko. Środki mające na celu dostosowanie produkcji do nowych przepisów i polityk dotyczących środowiska.

 • Metody zbioru roślin

  Różne metody, czas i sprzęt związane ze zbiorem różnych upraw i roślin.

 • Przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

  Niezbędne normy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska oraz przepisy prawne w sektorze określonej działalności.

 • Zwalczanie chorób roślin

  Rodzaje i cechy chorób roślin i upraw. Różne rodzaje metod kontroli, działania z wykorzystaniem metod konwencjonalnych oraz biologicznych, z uwzględnieniem rodzaju rośliny lub uprawy, warunków środowiskowych i klimatycznych oraz przepisów BHP. Magazynowanie i przeładunek produktów.

 • Zwalczanie szkodników roślin

  Rodzaje i cechy szkodników roślin oraz upraw. Różne rodzaje metod kontroli szkodników, działania z wykorzystaniem metod konwencjonalnych lub biologicznych, uwzględniające rodzaj roślin lub upraw, warunki środowiskowe i klimatyczne oraz przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. Magazynowanie i postępowanie z produktami.

 • Zasady nawożenia

  Badania nad roślinami, strukturą gleby, kwestiami klimatycznymi i środowiskowymi w produkcji agronomicznej.

Umiejętności

 • Sadzić winorośla

  Sadzić winnice wykonując czynności przygotowawcze do sadzenia, sadzić winorośle i instalować kraty.

 • Planować pracę zespołów i poszczególnych osób

  Planować pracę zespołów i poszczególnych osób. Oceniać pracę zespołów i osób. Przekazywać zespołom i osobom fizycznym informacje zwrotne na temat wykonanej pracy. Wspierać i szkolić pojedyncze osoby i zespoły. Przygotowywać instrukcje pracy do nowych zadań.

 • Opracowywać techniki uprawiania winorośli

  Opracowywać techniki uprawiania winorośli w celu poprawy jakości wina i zwiększenia korzyści. Wykonywać prace z zakresu projektowania kratek pod winogrona, zarządzania koronami i owocami oraz fizjologii roślin, a także określania regulatorów wzrostu, wydajności winorośli i obciążenia upraw.

 • Zarządzać kontrolą szkodników i chwastów

  Zwalczanie szkodników i chwastów ręcznie lub maszynowo, z użyciem substancji biologicznych lub chemicznych

 • Oceniać pracę pracowników

  Oceniać zapotrzebowanie na siłę roboczą w ramach przyszłych prac. Oceniać wyniki pracy zespołu pracowników i informować swoich przełożonych. Zachęcać i wspierać pracowników w nauce, uczyć ich technik i sprawdzać aplikację, aby zapewnić jakość produktu i wydajność pracy.

 • Dbać o sprzęt wykorzystywany w winnicy

  Dbać o sprzęt i urządzenia wykorzystywane w winnicy, identyfikować problemy i dokonywać podstawowych napraw.

 • Monitorować codzienną pracę

  Planowanie pracy na dzień i równe przydzielanie zadań roboczych pracownikom na podstawie planów sporządzonych przez przełożonego, wyjaśnienie pracy do wykonania, doradzanie pracownikom w ich pracy. Monitorowanie postępów w zakresie działań i rozwiązywanie problemów, jeżeli takie istnieją. Przygotowywanie sprzętu, zapewnienie dostępności i właściwego funkcjonowania narzędzi.

 • Oceniać problemy winnic

  Wykrywać i oceniać problemy związane z winnicami. Zalecenia dotyczące skutecznych, terminowych i ekonomicznych rozwiązań w zakresie dostarczania owoców wysokiej jakości.

 • Prowadzić maszyny rolnicze

  Prowadzenie ciągników, podnośników widłowych i innych pojazdów przeznaczonych do transportu. Prowadzenie sprzętu na polach i wokół budynków, dostosowując i wprowadzając odpowiednie urządzenia.

 • Dbać o odżywienie gleby roślin

  Zarządzać i wspierać ogólne odżywianie gleby. Praktykować zrównoważone techniki ogrodnicze i zintegrowane zarządzanie szkodnikami w ogrodach zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

 • Oceniać jakość winnic

  Pomoc w ocenie winnicy i owoców odmianowych. Nadzorować odbiór i ocenę owoców zgodnie z parametrami jakości i specyfikacjami.

 • Monitorować stan winogron

  Monitorować wzrost winogron w celu zapewnienia ich jakości. Określać prawidłowy czas zbiorów. W razie konieczności badać winogrona w celu zapewnienia jakości owoców.

 • Zbierać winogrona

  Zbiór winogron do produkcji wina.

 • Nadzorować przestrzeganie procedur higienicznych w obiektach rolnych

  Zapewniać przestrzeganie procedur higienicznych w obiektach rolnych z uwzględnieniem przepisów dotyczących określonych obszarów działania, m.in. w zakresie zwierząt gospodarskich, roślin, lokalnych produktów rolnych itp.

 • Dbać o zdrowie roślin

  Zarządzanie ogólne ochroną roślin i wspieranie jej. Wykorzystywanie zrównoważonych technik ogrodniczych oraz zintegrowana ochrona przed szkodnikami w ogrodach zarówno na zewnątrz, jak i w pomieszczeniach.

Source: Sisyphus ODB