Zawód kierownik zakładu usług pogrzebowych

Kierownicy zakładów usług pogrzebowych zajmują się organizacją pogrzebów. Pomagają rodzinie zmarłego, załatwiając formalności związane z miejscem i terminem pochówku i mszy pogrzebowej. Kierownicy zakładów usług pogrzebowych kontaktują się z przedstawicielami cmentarza w celu przygotowania miejsca pochówku, zaplanowania przewozu zwłok, a także doradzają w sprawie nagrobków i wymogów prawnych lub dokumentacji. Kierownicy zakładów usług pogrzebowych organizują codzienną pracę w krematorium. Nadzorują pracę personelu w krematorium i dbają, aby usługi świadczone były zgodnie z wymogami prawnymi. Nadzorują oni budżet na świadczenie usług kremacyjnych oraz opracowują i utrzymują regulaminy obowiązujące w krematorium.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Znajomość podstaw zarządzania przedsiębiorstwem

  Funkcje, procesy i zadania wdrażane w celu pełnienia tych funkcji, oraz związek tych funkcji, procesów i zadań z każdą z funkcji, procesów i zadań wykonywanych w całym przedsiębiorstwie.

Umiejętności

 • Szkolić pracowników

  Szkolenie i kierowanie pracownikami w procesie, w którym są nauczane umiejętności niezbędne do przyszłej pracy. Organizowanie działań mających na celu wprowadzenie pracy i systemów lub poprawę działania poszczególnych osób i grup w kontekście organizacyjnym.

 • Zarządzać personelem

  Zarządzać pracownikami i podwładnymi, pracującymi w zespole lub indywidualnie, aby maksymalizować ich wydajność i wkład. Planować ich pracę i działania, udzielać instrukcji, motywować i kierować w osiąganiu celów firmy. Monitorować i mierzyć, w jaki sposób pracownik podejmuje się swoich obowiązków i jak dobrze te działania są wykonywane. Identyfikować obszary wymagające poprawy i przedstawiać sugestie, jak tę poprawę osiągnąć. Prowadzić grupę ludzi, aby pomóc im osiągnąć cele i utrzymać efektywne relacje robocze między pracownikami.

 • Stosować techniki organizacyjne

  Stosować zestaw technik i procedur organizacyjnych ułatwiających osiągnięcie ustalonych celów, takich jak szczegółowe planowanie rozkładów personelu. Wykorzystywać te zasoby w sposób wydajny i zrównoważony oraz w razie potrzeby wykazywać elastyczność.

 • Wykazywać się zdolnościami dyplomatycznymi

  Współdziałanie z osobami w sposób wrażliwy i taktyczny.

 • Tworzyć sieć specjalistów w danej dziedzinie

  Docierać do ludzi i spotykać się z nimi w kontekście zawodowym. Znajdować płaszczyznę porozumienia i posługiwać się kontaktami w celu uzyskania wzajemnych korzyści. Utrzymywać kontakty z osobami należącymi do własnej sieci kontaktów zawodowych i orientować się w ich działaniach.

 • Przygotowywać miejsca organizacji uroczystości

  Dekorować pomieszczenia lub inne miejscach podczas ceremonii, takich jak pogrzeby, kremacje, śluby lub chrzty.

 • Pomagać gościom dotrzeć w odpowiednie miejsce

  Pokazać gościom drogę przez budynki lub tereny, prowadzić do ich miejsc lub do miejsca występu, pomagając im w uzyskaniu wszelkich dodatkowych informacji, aby mogli dotrzeć do przewidywanego miejsca wydarzenia.

 • Promować prawa człowieka

  Promowanie i poszanowanie praw człowieka i różnorodności w świetle potrzeb fizycznych, psychologicznych, duchowych i społecznych niezależnych jednostek, przy uwzględnieniu ich opinii, przekonań i wartości, międzynarodowych i krajowych kodeksów etycznych, a także etycznych skutków świadczenia opieki zdrowotnej, zapewnienie poszanowania ich prawa do prywatności i przestrzeganie poufności informacji na temat opieki zdrowotnej.

 • Nadzorować proces kremacji

  Prowadzenie ewidencji kremacji, które są lub będą wykonywane oraz zapewnienie, że kremowane szczątki są prawidłowo identyfikowane.

 • Zarządzać sprawami finansowymi przedsiębiorstwa

  Zarządzać sprawami prawnymi i finansowymi przedsiębiorstwa; obliczać i analizować wartości liczbowe; sprawdzać, jak oszczędzać koszty i jak maksymalizować przychody i produktywność; zawsze równoważyć koszty z ewentualnymi korzyściami przed podjęciem decyzji.

 • Opracowywać polityki organizacyjne

  Opracowywać i nadzorować wdrażanie procedur mających na celu udokumentowanie i uszczegółowienie procedur działania organizacji w świetle jej planowania strategicznego.

 • Przestrzegać norm bezpieczeństwa i higieny pracy

  Przestrzeganie norm w zakresie higieny i bezpieczeństwa ustanowionych przez odpowiednie organy.

 • Doradzać w kwestii usług pogrzebowych

  Zapewniać krewnym zmarłej osoby informacje i porady na temat usług ceremonialnych, pogrzebowych i kremacyjnych.

 • Utrzymywać standardy higieny osobistej

  Zachowywanie nienagannych standardów higieny osobistej i schludny wygląd.

 • Zarządzać spotkaniami

  Akceptować, planować i odwoływać umawiane spotkania.

 • Witać gości

  Witać gości w danym miejscu w sposób przyjazny.

 • Dbać o obsługę klienta

  Utrzymywać najwyższy możliwy poziom obsługi klienta i dbać, aby klient był zawsze obsługiwany w sposób profesjonalny. Dbać o dobre samopoczucie klientów lub uczestników i spełniać szczególne wymagania.

 • Zarządzać budżetem

  Planować i monitorować budżet oraz tworzyć odpowiednie sprawozdania.

Source: Sisyphus ODB