Zawód kierujący tramwajem

Kierujący tramwajami jeżdżą tramwajami, pobierają opłaty i opiekują się pasażerami.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy ruchu drogowego

  Rozumienie przepisów ruchu drogowego i zasad drogowych.

 • Rodzaje tramwajów

  Znajomość różnych rodzajów tramwajów oraz ich technicznych parametrów roboczych. Istnieją różne rodzaje tramwajów, np. kablowy, hybrydowy wagonowy elektryczny, elektryczny (trolejbusy), gazowy oraz tramwaje napędzane przy użyciu innych mediów.

 • Dobra znajomość otoczenia transportowego

  Znajomość topografii transportu lokalnego, w tym dróg, miejsc największego natężenia ruchu oraz alternatywnych tras do miejsca docelowego. Wykorzystanie wiedzy w celu dojazdu pojazdem do miejsca przeznaczenia w sposób efektywny pod względem czasu i paliwa oraz ograniczenie do minimum zagrożeń dla bezpieczeństwa.

 • środki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w transporcie

  Zbiór zasad, procedur i przepisów dotyczących środków bezpieczeństwa i higieny, mających na celu zapobieganie wypadkom lub incydentom podczas transportu.

 • Przepisy dotyczące tramwajów

  Znajomość przepisów dotyczących tramwajów i stosowanie tych przepisów w codziennej działalności transportu tramwajowego. Zapewnienie przestrzegania norm w odniesieniu do zabezpieczenia dobrostanu pasażerów i firmy tramwajowej.

 • Przepisy w zakresie przewozu osób

  Znajomość konwencji i przepisów dotyczących przewodu osób.

 • Budowa mechaniczna tramwajów

  Znajomość komponentów mechanicznych tramwajów; zdolność identyfikowania i zgłaszania wszelkich uszkodzeń lub usterek do centrali.

Umiejętności

 • Zapewniać operacyjność pojazdów

  Utrzymywać pojazd w czystości i odpowiednim stanie technicznym. Zapewniać regularną konserwację pojazdu i w stosownych przypadkach przedstawiać ważne oficjalne dokumenty, takie jak licencje i zezwolenia.

 • Pomagać w kontrolowaniu zachowania pasażerów w sytuacjach nadzwyczajnych

  Wiedzieć, w jaki sposób wykorzystywać sprzęt ratujący życie w sytuacjach nadzwyczajnych. Zapewniać pomoc w przypadku wycieków, kolizji lub pożarów oraz wspierać ewakuację pasażerów. Znać metody zarządzania kryzysem i tłumem oraz udzielać pierwszej pomocy na pokładzie.

 • Prowadzić pojazd w sposób defensywny

  Prowadzić pojazd w sposób defensywny, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo na drodze i zaoszczędzić czas i pieniądze oraz chronić życie; przewidywać działania innych użytkowników dróg.

 • Utrzymywać koncentrację przez długie okresy

  Utrzymywanie koncentracji w długim okresie w celu dokonywania prawidłowych osądów i podejmowania odpowiednich decyzji.

 • Zachowywać czujność

  Stale zachowywać koncentrację i czujność; szybko reagować w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń. Koncentrować się i zachowywać ciągłą uwagę podczas wykonywania zadania przez długi czas.

 • Komunikować się z klientami

  Odpowiadać i komunikować się z klientami w najbardziej efektywny i odpowiedni sposób, aby umożliwić im dostęp do pożądanych produktów lub usług bądź jakąkolwiek inną pomoc, jakiej mogą potrzebować.

 • Prowadzić tramwaje

  Jazda tramwajami przez tereny miejskie; zabieranie i wysadzanie pasażerów i towarów.

 • Udzielać wsparcia niepełnosprawnym pasażerom

  Korzystać z odpowiednich procedur bezpieczeństwa w obsłudze dźwigów oraz zabezpieczać wózki inwalidzkie i inne urządzenia wspomagające przy jednoczesnej pomocy podróżnym z niepełnosprawnościami fizycznymi.

 • Posługiwać się sprzętem do komunikowania

  Konfigurować, testować i obsługiwać różne rodzaje sprzętu komunikacyjnego, takiego jak sprzęt transmisyjny, sprzęt sieci cyfrowej lub sprzęt telekomunikacyjny.

 • Koncentrować się na pasażerach

  Transport pasażerów do miejsca docelowego w sposób bezpieczny i terminowy. Zapewnianie odpowiedniej obsługę klienta; informowanie pasażerów w przypadku nieoczekiwanych sytuacji lub innych zdarzeń.

 • Udzielać informacji pasażerom

  Uprzejmie i efektywnie udzielać pasażerom prawidłowych informacji; przestrzegać etykiety, udzielając pomocy niepełnosprawnym podróżnym.

 • Komunikować się w sposób zrozumiały z pasażerami

  Zrozumiale wyrażać się w kontaktach z podróżnymi; przekazywać informacje dotyczące ich planu podróży. Informować pasażerów o zbliżaniu się do celu podróży.

 • Zapewniać pierwszą pomoc

  Poddawać resuscytacji krążeniowo-oddechowej lub procedurom pierwszej pomocy w celu udzielenia pomocy chorym lub rannym do czasu uzyskania pełnej opieki medycznej.

 • Obsługiwać systemy sterowania tramwajami

  Obsługiwać systemy sterowania ruchem tramwajowym oraz przełączniki z różnymi systemami operacyjnymi. Manipulować ruchem do przodu i do tyłu, płynnie przykładając zasilanie i hamując.

 • Prowadzić pojazdy na obszarach miejskich

  Kierować pojazdami na obszarach miejskich. Interpretować i rozumieć znaki drogowe w mieście, regulację ruchu i związane z nią wspólne umowy w sprawie mobilności na obszarach miejskich.

 • Zapewniać pojazdy wyposażone w sprzęty ułatwiające dostęp

  Zapewniać, aby pojazd był wyposażony w urządzenia ułatwiające dostęp, takie jak podnośniki dla pasażerów, pasy bezpieczeństwa, mocowania do wózków inwalidzkich lub taśmy tkane.

 • Interpretować sygnalizację świetlną stosowaną w infrastrukturze tramwajowej

  Obserwować światła drogowe w infrastrukturze tramwajowej, badać warunki jazdy, natężenie ruchu oraz zalecane prędkości w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

 • Mierzyć dokładnie czas

  Mierzyć upływ czasu, często za pomocą zegara lub stopera.

 • Myć pojazdy drogowe

  Czyścić i utrzymać furgonetki, autobusy oraz wszelkie inne pojazdy drogowe w celu zapewnienia bezpiecznych warunków eksploatacji.

 • Przeprowadzać kontrole urządzeń zamontowanych w tramwaju

  Przeprowadzać kontrole urządzeń na początku zmiany w celu upewnienia się, że tramwaj działa zgodnie z wymogami.

 • świadczyć usługi w sposób elastyczny

  Dostosowanie podejścia w przypadku zmiany okoliczności.

 • Przestrzegać programu prac związanego z transportem

  Zapewnienie zgodności z wyznaczonym harmonogramem prac przygotowanym przez przedsiębiorstwo transportowe.

 • Stosować zasady zarządzania konfliktami

  Przejąć odpowiedzialność za rozpatrywanie wszystkich skarg i sporów, wykazując empatię i zrozumienie w celu osiągnięcia rozwiązania. Być w pełni świadomym wszystkich protokołów i procedur odpowiedzialności społecznej oraz być w stanie profesjonalnie radzić sobie z sytuacją hazardową z dojrzałością i empatią.

 • Korzystać z różnych kanałów komunikacji

  Korzystać z różnych kanałów komunikacji, takich jak komunikacja werbalna, odręczna, cyfrowa i telefoniczna w celu konstruowania i udostępniania pomysłów lub informacji.

 • Wytrzymywać w pozycji siedzącej przez długie okresy

  Mieć cierpliwość, aby siedzieć w miejscu przez długi czas; utrzymywać odpowiednią i ergonomiczną pozycję podczas siedzenia.

 • Interpretować znaki drogowe dla tramwajów

  Obserwować znaki drogowe, znać ich znaczenie i postępować zgodnie z nimi w obrębie infrastruktury tramwajowej.

 • Wykazywać się odpornością na stres

  Utrzymywać umiarkowany stan psychiczny i efektywność w obliczu nacisków lub niekorzystnych okoliczności.

Source: Sisyphus ODB