Zawód kinezjolog

Kinezjolodzy studiują i badają ruch ciała; jego mięśni i części. Analizują i wykorzystują dane i metody naukowe w celu poprawy ruchu ciała, ogólnie u ludzi, poprzez zrozumienie takich obszarów, jak fizjologia, kinetyka, neurologia i biologia. Uznają oni wpływ niektórych czynników, takich jak stan ciała, na opracowanie i rozwój rozwiązań mających na celu poprawę ogólnej mechaniki i mobilności.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Metodologia badań naukowych

  Metodologia teoretyczna stosowana w badaniach naukowych, polegająca na przeprowadzaniu badań podstawowych, konstruowaniu hipotezy, testowaniu jej, analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków.

 • Anatomia człowieka

  Dynamiczny związek między strukturą i funkcją człowieka a układem mięśniowo-szkieletowym, sercowo-naczyniowym, oddechowym, pokarmowym, hormonalnym, moczowym, rozrodczym, integracyjnym i nerwowym; normalna i zmodyfikowana anatomia i fizjologia w ciągu całego życia człowieka.

 • Biologia

  Tkanki, komórki i funkcje organizmów roślinnych i zwierzęcych oraz ich wzajemne zależności i interakcje między nimi a środowiskiem.

 • Fizjologia człowieka

  Nauka, która bada ludzkie narządy oraz ich interakcje i mechanizmy.

 • Neurologia

  Neurologia jest specjalnością medyczną, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Kinetyka

  Badanie ruchu i jego przyczyn.

 • Modelowanie naukowe

  Działalność naukowa polegająca na wyborze odpowiednich aspektów sytuacji i dążeniu do przedstawienia procesów fizycznych, obiektów i zjawisk empirycznych, aby umożliwić lepsze zrozumienie, wizualizację lub kwantyfikację oraz umożliwić symulację pokazującą, jak zachowałby się konkretny podmiot w danych okolicznościach.

 • żywienie

  Nauka badająca różne substancje i składniki odżywcze (białka, węglowodany, garbniki, antocyjany, witaminy i składniki mineralne) oraz ich interakcje w produktach spożywczych.

 • Biomechanika

  Użycie środków mechanicznych w celu zrozumienia funkcji i struktury organizmów biologicznych.

 • Kinezjologia

  Badanie ruchu, wydajności i funkcjonowania człowieka, nauka o biomechanice, anatomii, fizjologii i neuronauka.

 • Kinantropometria

  Dyscyplina, która wiąże anatomię człowieka z ruchem poprzez badanie czynników, które obejmują wymiary, kształt i skład ciała. To właśnie te dane biologiczne pokazują, co wpływa na ruch.

Umiejętności

 • Stosować metody naukowe

  Stosować metody i techniki naukowe w celu badania zjawisk poprzez zdobywanie nowej wiedzy lub korygowanie i integrowanie zebranej wcześniej wiedzy.

 • Gromadzić dane doświadczalne

  Gromadzić dane wynikające ze stosowania metod naukowych, takich jak metody badawcze, projekt eksperymentalny oraz pomiary.

 • Konserwować wyposażenie laboratorium

  Czyścić naczynia laboratoryjne i pozostały sprzęt po użyciu, aby nie dopuścić do uszkodzenia lub korozji, zapewniając jego prawidłowe działanie.

 • Stosować procedury bezpieczeństwa w laboratorium

  Upewniać się, że sprzęt laboratoryjny jest używany w bezpieczny sposób, a postępowanie z próbkami jest prawidłowe. Pracować nad zapewnianiem wiarygodności wyników uzyskanych w badaniach.

 • Kalibrować sprzęt laboratoryjny

  Kalibrować sprzęt laboratoryjny poprzez porównanie pomiarów: jednego o znanej wielkości lub prawidłowości wykonanego z użyciem wiarygodnego urządzenia oraz drugiego wykonanego za pomocą innego urządzenia laboratoryjnego. Dokonywać pomiarów w jak najbardziej podobny sposób.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Wykonywać badania laboratoryjne

  Przeprowadzać testy w laboratorium, aby uzyskać wiarygodne i precyzyjne dane wspierające badania naukowe i testy produktów.

Source: Sisyphus ODB