Zawód kościelny

Kościelni wykonują zadania administracyjne w kościołach i parafiach, dbają o konserwację sprzętu i pomagają proboszczowi lub innym przełożonym. Wykonują oni również zadania pomocnicze przed mszą i po zakończeniu mszy obejmujące m.in. prace porządkowe, przygotowanie sprzętu i udzielanie pomocy księdzu.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Techniki rachunkowości

  Techniki rejestrowania i streszczania transakcji gospodarczych i finansowych oraz analizowania, weryfikowania i zgłaszania wyników.

 • Teksty biblijne

  Treść i interpretacje tekstów biblijnych, ich różne elementy, różne rodzaje Biblii i jej historia.

Umiejętności

 • Przygotowywać ceremonie religijne

  Prowadzić niezbędne działania w celu przygotowania posługi religijnej i uroczystości religijnych, takie jak: gromadzenie niezbędnych przedmiotów i materiałów, narzędzi do czyszczenia, pisanie i wygłaszanie kazań i innych wystąpień oraz inne czynności przygotowawcze.

 • Zarządzać księgami rachunkowymi

  Zarządzanie rachunkami i działalnością finansową organizacji, nadzorowanie prawidłowości wszystkich dokumentów, informacji i obliczeń oraz podejmowanie właściwych decyzji.

 • Zarządzać systemami administracyjnymi

  Zapewniać, aby systemy administracyjne, procesy i bazy danych były efektywne i dobrze zarządzane oraz stanowiły solidną podstawę dla pracy z urzędnikiem/personelem/pracownikiem administracyjnym.

 • Zapewniać dostępność wyposażenia

  Upewniać się, że niezbędne wyposażenie jest zapewnione, gotowe i dostępne do użycia przed rozpoczęciem procedur.

 • Odpowiadać na pytania

  Odpowiadać na pytania i prośby o informacje innych organizacji i obywateli.

 • Dbać o pomieszczenia do składowania

  Konserwować lub zapewnić konserwację urządzeń do czyszczenia, ogrzewania lub klimatyzacji w pomieszczeniach do składowania, monitorować temperaturę pomieszczeń.

 • Prowadzić rejestr wykonywanych zadań

  Organizować i klasyfikować zapisy przygotowanych raportów i korespondencji związane z wykonaną pracą i ewidencją postępów zadań.

Source: Sisyphus ODB