Zawód kompozytor

Kompozytorzy tworzą nowe utwory w różnych stylach. Utwór zapisują zazwyczaj notacją muzyczną. Kompozytorzy mogą pracować niezależnie albo w ramach grupy lub zespołu. Wielu z nich tworzy utwory do filmów, telewizji, gier lub występów na żywo.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Komponować partytury muzyczne

  Pisać partytury dla orkiestr, zespołów lub poszczególnych instrumentalistów, wykorzystując wiedzę z zakresu teorii i historii muzyki. Stosować możliwości instrumentalne i wokalne.

 • Tworzyć struktury muzyczne

  Stosować aspekty teorii muzyki, aby tworzyć struktury muzyczne i tonalne, takie jak harmonie i melodie.

 • Odczytywać partytury muzyczne

  Odczytywać partytury muzyczne podczas prób i na żywo.

 • Sporządzać ostateczne wersje partytur muzycznych

  Współpracować z kolegami, m.in. kopistami lub innymi kompozytorami w celu ukończenia ścieżek dźwiękowych.

 • Badać muzykę

  Studiować oryginalne utwory muzyczne, aby dobrze poznać teorię i historię muzyki.

 • Tworzyć formy muzyczne

  Tworzyć oryginalne formy muzyczne lub pisać w istniejących formatach muzycznych, takich jak opery lub symfonie.

 • Opracowywać szkice orkiestrowe

  Uzupełniać i opracowywać szczegóły szkiców orkiestrowych, na przykład dodając dodatkowe partie wokalne do partytur.

 • Opracowywać koncepcje muzyczne

  Badać i rozwijać koncepcje muzyczne oparte na źródłach, takich jak wyobraźnia czy dźwięki środowiskowe.

 • Dobierać elementy kompozycji

  Określać i przyporządkowywać elementy, aby komponować utwory muzyczne. Określać melodie, części instrumentalne, harmonizację, brzmienie oraz oznaczenia czasu.

 • Oceniać koncepcje muzyczne

  Eksperymentowanie z różnymi źródłami dźwięku, syntezatorami i oprogramowaniem komputerowym, permanentne badanie i ocenianie pomysłów i koncepcji muzycznych.

 • Transponować muzykę

  Transponować muzykę na alternatywną tonację przy zachowaniu oryginalnej struktury tonów.

 • Dokonywać transkrypcji pomysłów w formie notacji muzycznej

  Transkrypcja/kopiowanie idei muzyczne w postaci zapisu muzycznego, używając przyrządów, długopisu i papieru lub komputerów.

 • Zmieniać partytury muzyczne

  Przetwarzać oryginalne partytury muzyczne w różnych gatunkach i stylach muzycznych; zmieniać rytm, harmonię, tempo lub instrumentację.

Source: Sisyphus ODB