Zawód konduktor

Konduktorzy pomagają pasażerom podczas wsiadania i wysiadania z pociągu. Udzielają oni odpowiedzi na pytania pasażerów dotyczące przepisów kolejowych i stacji oraz przekazują informacje dotyczące rozkładu jazdy. Sprawdzają bilety jednorazowe i wieloprzejazdowe, pobierają od pasażerów opłaty za przejazd oraz pomagają kierownikowi pociągu w wykonywaniu zadań operacyjnych związanych m.in. z zamykaniem drzwi i przekazywaniem określonych informacji operacyjnych. Dbają o bezpieczeństwo pasażerów i reagują w razie problemów technicznych i sytuacji nadzwyczajnych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy celne dotyczące pasażerów

  Znajomość przepisów celnych dotyczących pasażerów oraz wiedza, które dokumenty urzędowe lub formularze deklaracji są wymagane od różnych rodzajów pasażerów.

 • Przepisy ramowe dotyczące kolei

  Znajomość i stosowanie przepisów ramowych dotyczących kolei w odniesieniu do wymogów dotyczących kolei w UE. Znajomość prawodawstwa mającego zastosowanie do transgranicznego przewozu towarów.

 • Przepisy w zakresie przewozu osób

  Znajomość konwencji i przepisów dotyczących przewodu osób.

Umiejętności

 • Powiadamiać o zgłoszeniach pasażerów

  Przekazywać przełożonym informacje od pasażerów. Interpretować żądania pasażerów i rozpatrywać wnioski.

 • Sprawdzać wagony

  Sprawdzanie wagonów kolejowych, aby zapewnić czystość przed rozpoczęciem podróży pociągiem. Upewnić się, że usługi i rozrywka na pokładzie (jeśli występują) działają zgodnie z wymogami.

 • Komunikować się w sposób zrozumiały z pasażerami

  Zrozumiale wyrażać się w kontaktach z podróżnymi; przekazywać informacje dotyczące ich planu podróży. Informować pasażerów o zbliżaniu się do celu podróży.

 • Zarządzać podręcznymi środkami pieniężnymi

  Obsługiwać drobne sumy w gotówce na drobne wydatki i transakcje wymagane do codziennego prowadzenia firmy.

 • Odpowiadać na pytania dotyczące kolejowych usług transportowych

  Udzielanie odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie klienci mogą mieć w zakresie przejazdów pociągiem. Konduktor powinien posiadać szeroki zakres wiedzy na temat taryf, rozkładów jazdy, pociągów, haseł czy usług internetowych itp.

 • Koncentrować się na pasażerach

  Transport pasażerów do miejsca docelowego w sposób bezpieczny i terminowy. Zapewnianie odpowiedniej obsługę klienta; informowanie pasażerów w przypadku nieoczekiwanych sytuacji lub innych zdarzeń.

 • Zarządzać obsługą klienta

  Monitorować, tworzyć i nadzorować wrażenia klientów oraz postrzeganie marki oraz usług. Zapewniać przyjemną obsługę klienta, traktować klientów serdecznie i uprzejmie.

 • Pomagać pasażerom w zrozumieniu informacji dotyczących rozkładu jazdy

  Wysłuchiwanie osób podróżujących koleją i odpowiadanie na ich zapytania dotyczące godzin odjazdów i przyjazdów; odczytywanie rozkładów jazdy, aby pomóc podróżnym w planowaniu podróży. Identyfikować w rozkładzie jazdy, kiedy dany kurs kolejowy ma odjechać i dotrzeć do miejsca docelowego.

 • Obsługiwać systemy łączności kolejowej

  Obsługiwać systemy łączności kolejowej; podawać ogłoszenia przez system nagłaśniający lub komunikować się z obsługą pociągu.

 • Udzielać wsparcia niepełnosprawnym pasażerom

  Korzystać z odpowiednich procedur bezpieczeństwa w obsłudze dźwigów oraz zabezpieczać wózki inwalidzkie i inne urządzenia wspomagające przy jednoczesnej pomocy podróżnym z niepełnosprawnościami fizycznymi.

 • Pomagać pasażerom w sytuacjach nadzwyczajnych

  Pomagać pasażerom pociągów w sytuacjach nadzwyczajnych zgodnie ze szczegółowymi procedurami mającymi na celu zapewnienie ich bezpieczeństwa; ograniczać do minimum szkody, jakie mogą zostać spowodowane przez nieprzewidziane sytuacje.

 • Analizować potrzeby pasażerów

  Prowadzić badania w celu identyfikacji i klasyfikacji potrzeb i pragnień pasażerów; zwiększać przychody niezwiązane z lotnictwem poprzez oferty restauracji i sklepów detalicznych na lotnisku.

 • Zapewniać pasażerom komfortowe warunki

  Zapewniać bezpieczeństwo i komfortowe warunki pasażerom pociągów; pomagać pasażerom przy wsiadaniu do pociągu i wysiadaniu z niego, używając w razie konieczności środków mechanicznych. Odpowiadać na wnioski pasażerów i dążyć do zapewnienia jak najwyższego poziomu zadowolenia klienta.

 • Nadzorować przepływ pasażerów

  Nadzorować wsiadanie i wysiadanie podróżnych; zapewniać przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa zgodnie ze specyfikacjami.

 • Sprzedawać bilety na pociąg

  Sprzedawać bilety podróżnym z uwzględnieniem miejsc przeznaczenia, rozkładów jazdy i dostępnych upustów. Dokładnie sprawdzać ważność szeregu biletów.

 • Posługiwać się różnymi językami w mowie

  Opanowywać języki obce, aby móc komunikować się w co najmniej jednym języku obcym.

 • Udzielać informacji pasażerom

  Uprzejmie i efektywnie udzielać pasażerom prawidłowych informacji; przestrzegać etykiety, udzielając pomocy niepełnosprawnym podróżnym.

 • Zachowywać się odpowiednio w sytuacjach stresowych

  Radzenie sobie z bardzo stresującymi sytuacjami w miejscu pracy i zarządzanie nimi poprzez zastosowanie odpowiednich procedur, porozumiewanie się w sposób spokojny i skuteczny, a także spokojne podejmowanie decyzji.

 • Opiekować się mieniem pasażerów

  Opiekować się mieniem pasażerów, pomagać pasażerom starszym lub niepełnosprawnym fizycznie, niosąc ich bagaż.

 • Monitorować zapytania klientów

  Przetwarzać pytania i prośby klientów; dostarczać jasnych informacji o produktach importowanych i eksportowanych.

Source: Sisyphus ODB