Zawód konserwator dzieł sztuki

Konserwatorzy dzieł sztuki organizują i restaurują dzieła sztuki, budynki, książki i meble. Działają w wielu różnych dziedzinach, takich jak tworzenie i wprowadzanie nowych zbiorów dzieł sztuki, ochrona zabytkowych budynków dzięki zastosowaniu technik renowacji, a także zapewnienie ochrony utworów literackich, filmów i cennych przedmiotów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Muzealne bazy danych

  Narzędzia i procesy związane z pracą z muzealnymi bazami danych.

Umiejętności

 • Udzielać porad w zakresie konserwacji

  Formułować wytyczne dotyczące pielęgnacji, konserwacji i utrzymania obiektów oraz zapewniać profesjonalne porady na temat możliwych prac konserwatorskich.

 • Porządkować informacje

  Uporządkowywać informacje przy zastosowaniu systematycznych metod, takich jak modele psychiczne i zgodnie z określonymi normami, w celu ułatwienia przetwarzania i zrozumienia informacji przez użytkownika w odniesieniu do szczegółowych wymogów i cech charakterystycznych nośników wyjściowych.

 • Korzystać z zasobów ICT w celu wykonania zadań związanych z pracą

  Umiejętność wybrania i używania zasobów ICT w celu wykonania powiązanych zadań

 • Opracowywać plan konserwacji zbioru

  Tworzyć kompleksowy, ogólny plan konserwacji kolekcji.

 • Oceniać stan eksponatu

  Współpracować z kierownikiem zbioru lub restauratorem, aby ocenić i udokumentować stan obiektu muzealnego pod kątem pożyczki lub wystawy.

 • Znajdować rozwiązania problemów

  Rozwiązywać problemy pojawiające się podczas planowania, ustalania priorytetów, organizowania, kierowania/ułatwiania działania i oceny wyników. Stosować systematyczne procesy gromadzenia, analizowania i syntezy informacji, aby oceniać bieżącą praktykę i generować nowe poziomy zrozumienia dotyczące praktyki.

 • Koordynować działania operacyjne

  Synchronizować działania i obowiązki personelu operacyjnego w celu jak najskuteczniejszego wykorzystania zasobów organizacji w trakcie dążenia do osiągnięcia wyznaczonych celów.

 • Radzić sobie z problematycznymi zadaniami

  Utrzymać pozytywne nastawienie do nowych i wymagających wyzwań, takich jak kontakty z artystami i obchodzenie się z artefaktami artystycznymi. Pracować pod presją, jak na przykład rozpatrywanie ostatnich zmian w harmonogramach i w ograniczeniach finansowych.

 • Oceniać potrzeby w zakresie konserwacji

  Oceniać i wymieniać potrzeby w zakresie konserwacji/odbudowy, zarówno w odniesieniu do obecnego, jak i planowanego przyszłego wykorzystania.

 • Stosować myślenie strategiczne

  Stosować generowanie i skuteczne wykorzystywanie informacji biznesowych i otwartych możliwości, aby uzyskać konkurencyjną przewagę biznesową w perspektywie długoterminowej.

 • Dotrzymywać terminów

  Zapewnić, że procesy operacyjne zostały zakończone we wcześniej uzgodnionym terminie.

 • Zapewniać bezpieczeństwo wystawy

  Zapewniać bezpieczeństwa środowiska wystawienniczego i artefaktów poprzez zastosowanie urządzeń zabezpieczających.

 • Identyfikować problemy związane z konserwacją obiektów architektury i dzieł sztuki

  Oceniać charakter obiektu przeznaczonego do konserwacji lub renowacji oraz badać przyczyny pogorszenia się stanu.

Source: Sisyphus ODB