Zawód konsultant ds. integracji systemów technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Konsultanci ds. integracji systemów technologii informacyjno-telekomunikacyjnych doradzają w kwestii łączenia różnych systemów w celu współdziałania w ramach organizacji, żeby umożliwić wymianę danych i ograniczyć redundancję.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Cykl życia rozwoju systemów

  Kolejność działań, takich jak planowanie, tworzenie, testowanie i rozmieszczanie oraz modele rozwoju i zarządzania cyklem życia systemu.

Umiejętności

 • Zarządzać zmianami w systemie ICT

  Planować, wdrażać i monitorować zmiany i modernizację systemu. Utrzymywać wcześniejsze wersje systemu. Przywracać, w razie potrzeby, bezpieczną, starszą wersję systemu.

 • Monitorować wydajność systemu

  Mierzyć niezawodność i wydajność systemu przed, podczas i po integracji komponentów oraz podczas pracy i konserwacji systemu. Wybierać i używać narzędzi i technik monitorowania wydajności, takich jak specjalne oprogramowanie.

 • Określać wymagania techniczne

  Określanie właściwości technicznych towarów, materiałów, metod, procesów, usług, systemów, oprogramowania i funkcji poprzez identyfikowanie i reagowanie na szczególne potrzeby, które mają być zaspokojone zgodnie z wymogami klienta.

 • Integrować elementy składowe systemu

  Wybierać i stosować techniki i narzędzia integracji w celu zaplanowania i wdrożenia integracji modułów i komponentów sprzętu i oprogramowania w systemie. Stosować specyficzne techniki badawcze w celu zapewnienia integralności podczas integracji systemu.

 • Konsultować się z klientami biznesowymi

  Komunikować się z klientami firmy lub projektu biznesowego w celu wprowadzania nowych pomysłów, uzyskania informacji zwrotnych i znajdowania rozwiązań problemów.

 • Weryfikować formalne specyfikacje ICT

  Weryfikować zdolności, poprawność i skuteczność zamierzonego algorytmu lub systemu zgodności z określonymi formalnymi specyfikacjami.

 • Udzielać porad w zakresie ICT

  Doradzać w zakresie odpowiednich rozwiązań w dziedzinie ICT, wybierając alternatywy i optymalizując decyzje, biorąc jednocześnie pod uwagę potencjalne ryzyko, korzyści i ogólny wpływ na klientów profesjonalnych.

 • Zapewniać odpowiedni poziom funkcjonowania systemów ICT

  Zapewniać prawidłowy sposób działania, w pełni zgodny ze szczególnymi potrzebami i wynikami pod względem rozwoju, integracji, bezpieczeństwa i ogólnego zarządzania systemami ICT.

 • Określać strategię integracji

  Określanie strategii integracji systemów, obejmujące harmonogram, procesy wymagane do łączenia części składowych w podsystemy i systemy, sposoby interakcji komponentów oraz ryzyka związane z integracją.

 • Być na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie systemów informacyjnych

  Gromadzić najnowsze informacje na temat istniejących rozwiązań w zakresie systemów informacyjnych, obejmujących oprogramowanie i sprzęt, a także elementy sieci.

 • Zapewniać odpowiednie zarządzanie dokumentacją

  Gwarantować, że przestrzegane są normy i zasady dotyczące śledzenia i rejestracji dokumentów oraz zasady zarządzania dokumentami, m.in. zapewniając, że zmiany są wykrywane, dokumenty pozostają czytelne i nieaktualne dokumenty nie są używane.

 • Optymalizować wybór rozwiązania ICT

  Wybierać odpowiednie rozwiązania w dziedzinie ICT, biorąc pod uwagę potencjalne ryzyko, korzyści i ogólny wpływ.

 • Obserwować tendencje technologiczne

  Badać najnowsze tendencje i postępy technologiczne. Obserwować i przewidywać ewolucję technologii zgodnie z obecnymi lub przyszłymi warunkami rynkowymi i biznesowymi.

 • Stosować polityki bezpieczeństwa informacji

  Wdrażać zasady polityki, metody i przepisy w zakresie ochrony danych i informacji w celu poszanowania zasad poufności, integralności i dostępności.

 • Stosować programowanie w językach skryptowych

  Korzystać ze specjalistycznych narzędzi ICT, aby tworzyć kod komputerowy interpretowany w odpowiednich środowiskach uruchomieniowych, w celu rozwijania aplikacji i automatyzacji typowych operacji komputerowych. Używać języków programowania obsługujących tę metodę, np. skryptów Unix Shell, JavaScript, Python i Ruby.

 • Integrować dane ICT

  Scalać dane z różnych źródeł, aby zapewnić ujednolicony widok zestawu tych danych.

Source: Sisyphus ODB