Zawód konsultant ds. technologii informacyjno-telekomunikacyjnych przyjaznych środowisku

Konsultanci ds. technologii informacyjno-telekomunikacyjnych przyjaznych środowisku doradzają organizacjom w dziedzinie ich strategii TIK przyjaznych środowisku i jej wdrażania w sposób jak najbardziej skuteczny i efektywny, żeby umożliwić organizacji osiągnięcie krótko-, średnio- i długoterminowych celów w zakresie ochrony środowiska.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Polityki środowiskowe w obszarze ICT

  Zasady międzynarodowe i organizacyjne, zajmujące się oceną wpływu innowacji i rozwoju w dziedzinie ICT na środowisko, a także metodami zmniejszania negatywnych skutków i stosowaniem innowacji w dziedzinie ICT w celu wspierania środowiska.

Umiejętności

 • Tworzyć specyfikacje projektu

  Określać plan pracy, czas trwania, rezultaty, zasoby i procedury, które powinny zostać uwzględnione w projekcie zmierzającym do osiągnięcia zamierzonych celów. Opisać cele projektu, wyniki i scenariusze realizacji.

 • Optymalizować wybór rozwiązania ICT

  Wybierać odpowiednie rozwiązania w dziedzinie ICT, biorąc pod uwagę potencjalne ryzyko, korzyści i ogólny wpływ.

 • Wykazywać się zmysłem biznesowym

  Podejmować odpowiednie działania w środowisku biznesowym w celu zmaksymalizowania możliwych wyników w każdej sytuacji.

 • Udzielać porad w zakresie ICT

  Doradzać w zakresie odpowiednich rozwiązań w dziedzinie ICT, wybierając alternatywy i optymalizując decyzje, biorąc jednocześnie pod uwagę potencjalne ryzyko, korzyści i ogólny wpływ na klientów profesjonalnych.

 • Określać wymagania techniczne

  Określanie właściwości technicznych towarów, materiałów, metod, procesów, usług, systemów, oprogramowania i funkcji poprzez identyfikowanie i reagowanie na szczególne potrzeby, które mają być zaspokojone zgodnie z wymogami klienta.

 • Zapewniać zgodność z przepisami środowiskowymi

  Monitorować działania i wykonywać zadania zapewniające zgodność z normami dotyczącymi ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz zmieniać działania w przypadku zmian w przepisach dotyczących środowiska. Zapewnianie zgodności procesów z przepisami w zakresie ochrony środowiska i najlepszymi praktykami.

 • Zarządzać wpływem oddziaływań na środowisko

  Zarządzać interakcją i oddziaływaniem na środowisko przez przedsiębiorstwa. Określać i oceniać wpływ procesu produkcji i powiązanych usług na środowisko oraz uregulować ograniczenie wpływu na środowisko i na ludzi. Organizować plany działania i monitorować wszelkie wskaźniki poprawy.

 • Promować świadomość środowiskową

  Obliczyć ślad węglowy procesów biznesowych i innych praktyk w celu promowania zrównoważonego rozwoju i zwiększenia świadomości na temat wpływu na środowisko.

 • Konsultować się z klientami biznesowymi

  Komunikować się z klientami firmy lub projektu biznesowego w celu wprowadzania nowych pomysłów, uzyskania informacji zwrotnych i znajdowania rozwiązań problemów.

 • Składać sprawozdania dotyczące zagadnień środowiskowych

  Sporządzać sprawozdania dotyczące środowiska i informować o zagadnieniach. Informować społeczeństwo lub zainteresowane strony w określonym kontekście o aktualnym rozwoju sytuacji w środowisku, prognozach dotyczących przyszłości środowiska oraz o wszelkich problemach i możliwych rozwiązaniach.

Source: Sisyphus ODB