Zawód konsultant ds. technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Konsultanci ds. technologii informacyjno-telekomunikacyjnych doradzają, w jaki sposób zoptymalizować wykorzystanie istniejących narzędzi i systemów, sformułować zalecenia dotyczące opracowania i wdrożenia projektu biznesowego lub rozwiązania technologicznego oraz biorą udział w definiowaniu projektów. Zwiększają świadomość innowacji w zakresie technologii informacyjnych i ich potencjalnej wartości dla przedsiębiorstwa. Biorą również udział w ocenie i wyborze rozwiązań TIK.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Techniki wizualnej prezentacji

  Techniki prezentacji wizualnej i interakcji, takie jak histogramy, wykresy punktowe, wykresy powierzchni, mapy drzewa i wykresy współrzędnych równoległych, które można wykorzystać do przedstawienia danych o charakterze abstrakcyjnym i nieliczbowym, w celu lepszego zrozumienia tych informacji przez ludzi.

 • Integracja systemów ICT

  Zasady integracji komponentów i produktów ICT z różnych źródeł w celu stworzenia operacyjnego systemu ICT, techniki zapewniające interoperacyjność i interfejsy między komponentami a systemem.

 • Wymogi prawne produktów ICT

  Międzynarodowe przepisy dotyczące rozwoju i stosowania produktów ICT.

 • Techniki sprzedaży w sektorze ICT

  Praktyki stosowane w sektorze ICT w celu promowania i sprzedaży produktów, usług lub aplikacji, takich jak SPIN Selling, Conceptual Selling i SNAP Selling.

Umiejętności

 • Zapewniać dokumentację użytkownika

  Opracowaywać i organizować dystrybucję ustrukturyzowanych dokumentów, aby pomóc ludziom korzystającym z określonego produktu lub systemu, takich jak pisemne lub wizualne informacje o systemie aplikacji i sposobie korzystania z niego.

 • Optymalizować wybór rozwiązania ICT

  Wybierać odpowiednie rozwiązania w dziedzinie ICT, biorąc pod uwagę potencjalne ryzyko, korzyści i ogólny wpływ.

 • Zarządzać projektem ICT

  Planować, organizować, kontrolować i dokumentować procedury i zasoby, takie jak kapitał ludzki, sprzęt i kompetencje, w celu osiągnięcia określonych celów i zadań związanych z systemami, usługami lub produktami ICT, w ramach określonych ograniczeń, takich jak zakres, czas, jakość oraz budżet.

 • Rozwiązywać problemy systemu ICT

  Identyfikacja potencjalnych awarii komponentów. Monitorowanie, dokumentowanie i informowanie o incydentach. Wykorzystanie odpowiednich zasobów z minimalnym czasem przestojów oraz wdrożenie odpowiednich narzędzi diagnostycznych.

 • Zarządzać zmianami w systemie ICT

  Planować, wdrażać i monitorować zmiany i modernizację systemu. Utrzymywać wcześniejsze wersje systemu. Przywracać, w razie potrzeby, bezpieczną, starszą wersję systemu.

 • Analizować specyfikacje oprogramowania

  Oceniać specyfikację produktu lub systemu oprogramowania opracowywanego poprzez określenie wymogów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, ograniczeń i możliwych zestawów przypadków użycia, które ilustrują interakcje między oprogramowaniem a jego użytkownikami.

 • Tworzyć specyfikacje projektu

  Określać plan pracy, czas trwania, rezultaty, zasoby i procedury, które powinny zostać uwzględnione w projekcie zmierzającym do osiągnięcia zamierzonych celów. Opisać cele projektu, wyniki i scenariusze realizacji.

 • Zarządzać standardowym systemem planowania wykorzystania zasobów w przedsiębiorstwie

  Gromadzić, zarządzać i interpretować dane istotne dla przedsiębiorstw związanych z transportem, płatnościami, zapasami, zasobami i produkcją, z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem. Przykładowe oprogramowanie: Microsoft Dynamics, SAP ERP, Oracle ERP.

 • Być na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie systemów informacyjnych

  Gromadzić najnowsze informacje na temat istniejących rozwiązań w zakresie systemów informacyjnych, obejmujących oprogramowanie i sprzęt, a także elementy sieci.

 • Monitorować wydajność systemu

  Mierzyć niezawodność i wydajność systemu przed, podczas i po integracji komponentów oraz podczas pracy i konserwacji systemu. Wybierać i używać narzędzi i technik monitorowania wydajności, takich jak specjalne oprogramowanie.

 • Określać wymagania techniczne

  Określanie właściwości technicznych towarów, materiałów, metod, procesów, usług, systemów, oprogramowania i funkcji poprzez identyfikowanie i reagowanie na szczególne potrzeby, które mają być zaspokojone zgodnie z wymogami klienta.

 • Identyfikować wymagania klientów

  Stosować techniki i narzędzia, takie jak ankiety, kwestionariusze, aplikacje ICT, do uzyskiwania, definiowania, analizowania, dokumentowania i utrzymywania wymagań użytkowników dotyczących systemu, usługi lub produktu.

 • Analizować systemy ICT

  Badać aktywność i wydajność systemów informatycznych w celu modelowania ich wykorzystania i słabych stron, określania przeznaczenia, architektury i usług oraz wykrywania operacji i procedur służących do ich najskuteczniejszej realizacji.

 • Zarządzać zamówieniami

  Negocjować warunki, koszty i inne specyfikacje umowy, upewniając się, że są one zgodne z wymogami prawnymi i są prawnie wykonalne. Nadzorować wykonanie umowy, uzgadniając i dokumentując wszelkie zmiany.

 • Udzielać porad w zakresie ICT

  Doradzać w zakresie odpowiednich rozwiązań w dziedzinie ICT, wybierając alternatywy i optymalizując decyzje, biorąc jednocześnie pod uwagę potencjalne ryzyko, korzyści i ogólny wpływ na klientów profesjonalnych.

 • Weryfikować formalne specyfikacje ICT

  Weryfikować zdolności, poprawność i skuteczność zamierzonego algorytmu lub systemu zgodności z określonymi formalnymi specyfikacjami.

Source: Sisyphus ODB