Zawód kontroler urządzeń koksowniczych

Kontrolerzy urządzeń koksowniczych monitorują funkcjonowanie zazwyczaj automatycznego pieca przemysłowego, do którego wprowadzany jest rozdrobniony, przemyty i zmieszany węgiel kamienny i ogrzewa go do temperatury między 1000 a 2000°C bez obecności tlenu w celu uzyskania koksu. Gotowy koks jest następnie gaszony wodą lub powietrzem i przygotowywany do transportu.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Elektronika

  Funkcjonowanie obwodów elektronicznych, procesorów, układów scalonych oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego, w tym programów i aplikacji. Zastosowanie tej wiedzy w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania urządzeń elektronicznych.

 • Proces koksowania

  Proces destrukcyjnej destylacji, w której rozdrobniony, myty i mieszany węgiel jest podgrzewany w celu usunięcia zanieczyszczeń i wody.

Umiejętności

 • Utrzymywać temperaturę pieca na odpowiednim poziomie

  Monitorować pirometr, zarządzać nim i regulować go w taki sposób, aby kontrolować temperaturę pieca.

 • Zapobiegać uszkodzeniu pieca

  Zapobiegać uszkodzeniu pieca i mitygować ryzyko w odniesieniu do pieca hutniczego lub pieca do wytapiania.

 • ładować materiały do pieca

  Ładować materiały do pieca z odpowiednim ustawieniem, mocowaniem i wypoziomowaniem w razie potrzeby.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Monitorować proces chłodzenia koksu

  Monitorować proces usuwania koksu z pieca i chłodzenia przy użyciu wody lub w coraz większym stopniu pneumatycznie, aby umożliwić transport.

 • Obsługiwać piec

  Obsługiwać lub kierować piecami, takimi jak gazowe, olejowe, węglowe, piece z łukiem elektrycznym lub indukcyjne, otwarte lub tlenowe, do stapiania i rafinacji metalu przed odlewem, do produkcji określonych rodzajów stali lub do wykończenia innych materiałów, takich jak koks. Ustawiać sterowanie pieca, aby regulować temperaturę i czas nagrzewania.

 • Dokonywać pomiaru temperatury w piecu

  Monitorować temperaturę produktu przy użyciu dostępnych narzędzi i przyrządów pomiarowych, a w razie potrzeby dostosować temperaturę pieca.

 • Wydobywać materiały z pieca

  Usuwać materiały z pieca za pomocą dźwigu, przenośnika, przechylając piec lub używając innych metod.

 • Obsługiwać komputer

  Wykorzystywać sprzęt komputerowy lub urządzenia cyfrowe, aby ułatwić kontrolę jakości, zarządzanie danymi i komunikację. Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez program komputerowy, tworzyć pliki lub dokumenty komputerowe.

 • Obsługiwać piec do obróbki cieplnej

  Obsługiwać lub zajmować się piecami, takimi jak gazowe, olejowe, elektryczne do obróbki cieplnej odlewów w celu uzyskania prawidłowych właściwości mechanicznych. Dostosowywać elementy sterujące pieca, aby podgrzewać części przez określony czas do odpowiedniej temperatury.

 • Monitorować odczyty przyrządów pomiarowych

  Nadzorować dane przedstawione przez miernik, dotyczące pomiaru ciśnienia, temperatury, grubości materiału i inne.

Source: Sisyphus ODB