Zawód konwojent

Konwojenci zapewniają bezpieczny transport cennych przedmiotów, takich jak gotówka, np. między sklepami a bankami. DO ich obowiązków należy załadunek i wyładunek pojazdu, obsługa dokumentacji dotyczącej przekazania, dostarczenie przedmiotów we właściwe miejsce i szybkie reagowanie na rabunki zgodnie z obowiązującym protokołem bezpieczeństwa. Mogą również używać broni i prowadzić opancerzony samochód.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa

  Rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego i prywatnego, takich jak nieuprawnione wejście, agresywne zachowanie, napastowanie, rozbój, kradzież, napaść, porwanie, zabójstwo i demonstracje publiczne.

Umiejętności

 • Obsługiwać przesyłki i dostawy

  Zarządzanie dostarczaniem przesyłek i zapewnienie ich dotarcia do miejsca przeznaczenia w terminie.

 • Być czujnym

  Być czujnym podczas patrolowania lub innych działań związanych z nadzorem w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zbadania podejrzanego zachowania lub innych niepokojących zmian w modelach lub działaniach, a także szybkiego reagowania na te zmiany.

 • Prowadzić dokumentację dotyczącą dostaw pojazdów

  Zapewniać, że dokumenty dostawy pojazdu są sporządzane dokładnie i na czas.

 • Radzić sobie z poważnymi wypadkami

  Podejmować natychmiastowe działania w odpowiedzi na poważne wypadki, takie jak wypadki drogowe, mające wpływ na bezpieczeństwo i ochronę osób w strefach prywatnych lub publicznych.

 • Zarządzać transportem gotówki

  Zarządzać odpowiednim i bezpiecznym transportem gotówki.

 • Dokonywać rozładunku

  Bezpieczny rozładunek towarów z pojazdów transportowych.

 • Pośredniczyć w kontaktach z organami bezpieczeństwa

  Szybkie reagowanie na incydenty i naruszenia bezpieczeństwa poprzez zwracanie się do policji o kontakt z innymi odpowiednimi stronami zaangażowanymi w potencjalne ściganie sprawcy.

 • Przestrzegać zasad samoobrony

  Przestrzegać zasad, zgodnie z którymi powinno się używać tylko tyle siły, ile potrzeba do odparcia ataku. Użycie siły w sposób mogący spowodować trwałe obrażenia lub śmierć jest ograniczone do sytuacji, w których napastnicy sami stosują siłę w taki sposób.

 • Dokonywać załadunku

  Gromadzenie towarów do transportu i umieszczenie ich w pojeździe transportowym.

 • Zarządzać mechanizmami przeciwdziałania kradzieżom

  Wprowadzać mechanizmy przeciwdziałania kradzieżom i napadom; monitorować sprzęt do nadzoru bezpieczeństwa; w razie potrzeby egzekwować procedury bezpieczeństwa.

 • Monitorować środki bezpieczeństwa

  Nadzorować i kontrolować wdrażanie środków w zakresie zapobiegania, bezpieczeństwa i nadzoru w celu oceny ich skuteczności i dokonania dostosowań w przypadku niezadowalających wyników.

 • Zapewniać przestrzeganie przepisów regulujących prowadzenie działalności dystrybucyjnej

  Spełniać wymogi zasad, polityki i przepisów regulujących działalność w zakresie transportu i dystrybucji.

 • Zapewniać bezpieczny transport

  Zarządzać bezpiecznym transportem gotówki lub innych cennych ładunków, takich jak papiery wartościowe, biżuteria lub ważne osoby.

Source: Sisyphus ODB