Zawód koordynator do spraw rekrutacji

Koordynatorzy do spraw rekrutacji są odpowiedzialni za wnioski i przyjmowanie uczniów do szkoły (prywatnej) lub uniwersytetu. W oparciu o przepisy i życzenia przyjęte przez radę dyrektorów i administrację szkolną oceniają ewentualne przyszłe kwalifikacje studentów, a następnie zatwierdzają lub odrzucają ich wniosek. Pomagają również zatwierdzonym studentom w zapisie na wybrane programy i zajęcia.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Procesy oceny

  Różne techniki oceny, teorie i narzędzia stosowane przy ocenie uczniów, uczestników programu oraz pracowników. Różne strategie oceny, takie jak: wstępna, kształtująca, podsumowująca i samoocena, są wykorzystywane do różnych celów.

Umiejętności

 • Zarządzać kwestiami związanymi z przyjmowaniem uczniów

  Oceniać wnioski uczniów lub studentów i zarządzać korespondencją z nimi w sprawie ich przyjęcia lub nieprzyjęcia zgodnie z przepisami szkoły średniej lub wyższej bądź innej organizacji edukacyjnej. Obejmuje to również uzyskiwanie informacji o edukacji ucznia lub studenta, takich jak akta osobowe. Prowadzić dokumentację przyjętych uczniów lub studentów.

 • Określać potrzeby edukacyjne

  Określać potrzeby uczniów, organizacji i przedsiębiorstw w zakresie zapewniania edukacji w celu wspierania rozwoju programów nauczania i polityki edukacyjnej.

 • Pomagać uczniom w procesie rekrutacji

  Pomagać przyjętym uczniom w procesie rekrutacji do określonego programu. Przygotowywać dokumenty prawne i oferować wsparcie uczniom rozpoczynającym naukę.

 • Oceniać studentów

  Oceniać postępy (osiągnięcia akademickie) studentów, ich osiągnięcia, wiedzę i umiejętności na kursie poprzez zadania, testy i egzaminy. Diagnozować ich potrzeby i śledzić ich postępy, mocne i słabe strony. Formułować podsumowującą deklarację celów, które uczeń osiągnął.

 • Udzielać informacji na temat finansowania kształcenia

  Udzielać informacji rodzicom i studentom na temat opłat za naukę, pożyczek studenckich i usług wsparcia finansowego.

 • Udzielać wsparcia w zakresie zarządzania kształceniem

  Udzielać wsparcia w zakresie zarządzania instytucją edukacyjną, bezpośrednio pomagając w pełnieniu obowiązków kierowniczych lub udzielając informacji i wskazówek z danej dziedziny wiedzy specjalistycznej w celu uproszczenia zarządzania.

 • Udzielać informacji na temat usług oferowanych przez szkołę

  Udostępniać informacje na temat usług edukacyjnych i wsparcia oferowanych w szkole lub na uniwersytecie dla studentów/uczniów i ich rodziców, takich jak usługi doradztwa zawodowego lub oferowane kursy.

Source: Sisyphus ODB