Zawód koordynator programów sportowych

Koordynatorzy programów sportowych koordynują działalność sportową i rekreacyjną oraz realizację polityk. Opracowują nowe programy i prowadzą działania w celu ich promowania i realizacji, a także zapewniają utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Wdrażanie polityki publicznej

  Procedury związane ze stosowaniem polityki rządu na wszystkich szczeblach administracji publicznej.

 • Przepisy z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa i higieny

  Zbiór norm w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i higieny oraz przepisy prawne mające zastosowanie w danym sektorze.

 • Zasady zarządzania projektami

  Różne elementy i etapy zarządzania projektami.

Umiejętności

 • Pośredniczyć w kontaktach z organami na szczeblu lokalnym

  Utrzymywać łączność i wymieniać informacje z władzami regionalnymi lub lokalnymi.

 • Opracowywać programy w dziedzinie sportu

  Opracowywać plany i zasady polityki na rzecz włączenia działalności sportowej i organizacji sportowych w funkcjonowanie społeczności oraz rozwijania zajęć sportowych dla konkretnych grup docelowych.

 • Pośredniczyć w kontaktach z organizacjami sportowymi

  Współpraca z lokalnymi radami sportowymi, komitetami regionalnymi i krajowymi organami zarządzającymi.

 • Opracowywać programy rekreacyjne

  Opracowywać plany i polityki mające na celu zapewnienie oczekiwanych zajęć rekreacyjnych grupie docelowej lub społeczności.

 • Planować wykorzystanie przestrzeni

  Planować najlepsze ulokowanie i wykorzystanie przestrzeni i zasobów lub przeorganizować bieżące pomieszczenia.

 • Promować organizację sportową

  Tworzyć literaturę promocyjną, raporty i materiały z wydarzeń oraz współpracować z organizacjami marketingowymi i medialnymi.

 • Zarządzać projektem

  Zarządzać i planować różne zasoby, takie jak zasoby ludzkie, budżet, terminy, wyniki i jakość niezbędne dla konkretnego projektu, a także monitorować postępy w realizacji konkretnego celu w określonym czasie i w ramach określonego budżetu.

 • Analizować postępy w realizacji celów

  Analiza działań podjętych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji, aby dokonać oceny poczynionych postępów, wykonalności celów oraz zagwarantowania, że cele mogą zostać osiągnięte zgodnie z terminami.

 • Nawiązywać relacje sprzyjające współpracy

  Nawiązywać relacje między organizacjami lub osobami, które mogą odnieść korzyści z komunikowania się ze sobą, aby ułatwić trwałe pozytywne relacje współpracy między obiema stronami.

 • Promować działania rekreacyjne

  Promowanie wdrażania programów rekreacyjnych w danej społeczności, jak również usług rekreacyjnych świadczonych przez organizację lub instytucję.

 • Promować sport w szkołach

  Promować sport w szkołach.

Source: Sisyphus ODB