Zawód koordynator ruchu lotniczego naziemnego

Koordynatorzy ruchu lotniczego naziemnego dają sygnały pilotom, aby pomóc im w wykonywaniu takich operacji, jak skręcanie, spowalnianie, zatrzymywanie i wyłączenie silników. Prowadzą samoloty na płytę postojową lub na pas startowy. Wskazują również pilotom kierunek ruchu, prowadząc samochód „follow me”.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zagrożenia związane z ręcznym kierowaniem ruchem

  Zrozumienie niebezpieczeństw i trudnościami towarzyszących działaniom w zakresie ręcznego kierowania ruchem, w tym narażenia na hałas, kurzem, jego połykanie lub uderzenie przez pojazd.

 • Sygnały naprowadzające samoloty

  Gesty ramion i dłoni używane do kierowania samolotem zgodnie z oficjalnymi procedurami ich naprowadzania.

 • Przepisy dotyczące lotnictwa cywilnego

  Znajomość przepisów, zasad i sygnałów w zakresie lotnictwa cywilnego, w tym sygnałów kierowania ruchem samolotów na płycie.

 • Wymogi bezpieczeństwa w zakresie pracy na płycie postojowej

  Dokładne zrozumienie wymogów i procedur w zakresie pracy na płycie postojowej.

Umiejętności

 • Zapewniać sprawną komunikację między służbami ruchu lotniczego

  Zapewnić skuteczną komunikację między służbami ruchu lotniczego (ATS) w strefach przemieszczania się wyznaczonych w portach lotniczych. Stosować procedury w ramach sieci.

 • Prowadzić pojazdy służb kierujących ruchem na płycie lotniska

  Bezpiecznie i efektywnie kierować pojazdem służb kierujących ruchem na płycie lotniska w celu kierowania samolotów przez wyznaczony obszar.

 • Obsługiwać urządzenia radiowe

  Konfiguracja i obsługa urządzeń radiowych i akcesoriów, takich jak konsole nadawcze, wzmacniacze i mikrofony. Rozumienie podstaw języka radiooperatora i, w razie konieczności, zapewnianie instrukcji prawidłowej obsługi sprzętu radiowego.

 • Przestrzegać wytycznych dotyczących operacji służby kontroli ruchu lotniczego

  Działać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez kontrolerów ruchu lotniczego.

 • Stosować normy i przepisy lotniska

  Znajomość i stosowanie przyjętych norm i przepisów dla europejskich portów lotniczych. Zastosowanie wiedzy w celu egzekwowania przepisów, regulacji i planu bezpieczeństwa portów lotniczych.

 • Przeprowadzać niezbędne kontrole przed wprowadzeniem samolotu na płytę

  Wykonywanie szeregu standardowych kontroli przed wprowadzeniem samolotu na płytę; sprawdzenie sprzętu serwisowego i wycieków oleju/paliwa; sprawdzenie czynności na sąsiednich stanowiskach itp.

 • Pracować w załodze lotniczej

  Z przekonaniem pracować w grupie zajmującej się ogólnymi usługami lotniczymi, w której każdy wykonuje swoje obowiązki w celu osiągnięcia wspólnego celu, takiego jak dobra komunikacja z klientem, bezpieczeństwo lotnicze i obsługa techniczna statków powietrznych.

 • Wykonywać niezbędne procedury przed startem

  Wykonywać serię czynności przed startem statku powietrznego; obejmuje to uruchomienie silnika głównego i pomocniczego, prawidłowe ustawienie klocków hamulcowych, kontrolę FOD, odłączenie układu GPU itp.

 • Określać zagrożenia dla bezpieczeństwa lotniska

  Wykrywać zagrożenia związane z bezpieczeństwem na lotnisku i stosować procedury, aby przeciwdziałać im w szybki, bezpieczny i skuteczny sposób.

Source: Sisyphus ODB