Zawód korepetytor tańca

Korepetytorzy tańca pomagają dyrygentom i choreografom w prowadzeniu prób i kierowaniu artystami podczas prób. Niezależnie od ich charakteru i zakresu, działania korepetytorów tańca, z etycznego i praktycznego punktu widzenia, bazują na zobowiązaniu do poszanowania integralności dzieła.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Prawo własności intelektualnej

  Przepisy regulujące zbiór praw chroniących produkty intelektualne przed niezgodnym z prawem naruszeniem.

 • Związek między stylem tańca a stylem muzyki

  Związek praktykowanego stylu tańca ze strukturą muzyczną i muzykami.

 • Przepisy prawa pracy

  Ustawodawstwo, na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, regulujące warunki pracy w różnych dziedzinach między stronami umowy o pracę, takimi jak rząd, pracownicy, pracodawcy i związki zawodowe.

Umiejętności

 • Pomagać w opracowywaniu harmonogramu próby

  Opracowywać i przekazywać harmonogramy prób z uwzględnieniem dostępności przestrzeni fizycznej i zespołu uczestników.

 • Pomagać w dokumentowaniu prac artystycznych na wszystkich etapach

  Dokumentować prace artystyczne w celu późniejszego wykorzystania. Sporządzać dokumenty audiowizualne. Sporządzać dokumenty, takie jak notatki z prób, listy obsady i listy wejść. W stosownych przypadkach sporządzać notę choreograficzną. Przechowywać dokumenty związane z tworzeniem i produkcją dzieła itd.

 • Zarządzać karierą artystyczną

  Prezentacja samego siebie i swojego podejścia artystycznego. Uzyskiwanie pozycji dla swoich dzieł na rynkach docelowych. Promowanie i wprowadzanie na rynek samego siebie oraz swoich dzieł.

 • Pracować w sposób pozwalający zapewnić własne bezpieczeństwo

  Stosować zasady bezpieczeństwa zgodnie ze szkoleniem i instrukcjami oraz na podstawie solidnej wiedzy na temat środków zapobiegawczych i zagrożeń dla własnego zdrowia i bezpieczeństwa.

 • Promować siebie

  Przedstawianie własnego potencjału rynkowego w zakresie umiejętności i wiedzy.

 • Organizować próby ruchu artystów w locie

  Pomoc artystom w przećwiczeniu lotu przy użyciu odpowiedniego sprzętu.

 • Przeprowadzać analizę sesji treningowych

  Organizować szkolenie z efektywności poprzez określenie jej celów. Nadzorować sesje treningowe.

 • Zarządzać osobistym rozwojem zawodowym

  Ponoszenie odpowiedzialności za uczenie się przez całe życie i ustawiczne doskonalenie zawodowe. Angażowanie się w uczenie w celu wspierania i aktualizowania kompetencji zawodowych. Określenie priorytetowych obszarów rozwoju zawodowego w oparciu o własne praktyki i kontakty z partnerami i zainteresowanymi stronami.

 • Szkolić artystów w zakresie poruszania się w powietrzu

  Szkolić artystów w użytkowaniu uprzęży do poruszania się w powietrzu i systemów do poruszania się w powietrzu.

 • Dbać o zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w sektorze sztuk widowiskowych

  Weryfikować aspekty techniczne danego miejsca pracy, kostiumy, rekwizyty itp. Eliminować potencjalne zagrożenia w miejscu pracy lub w miejscu występu. Czynnie interweniować w razie wypadku lub choroby.

 • Przyczyniać się do opracowywania kreatywnej choreografii

  Pomagać choreografowi w rozwijaniu jego woli artystycznej. Rozumieć charakter pracy, brać udział w procesie twórczym i zapewnić sprawne stosunki i komunikację w zespole artystycznym.

 • Przygotowywać próby

  Podejmować decyzję co do treści próby. Zanurzyć się w materiale choreograficznym i innych elementach dzieła. Zebrać niezbędne zasoby techniczne i materiałowe i pomóc zorganizować przestrzeń próby.

 • Testować systemy wykorzystywane do podnoszenia artystów

  Monitorować lub wypróbowywać systemy wykorzystywane do podnoszenia w celu zapewnienia odpowiednich warunków zdrowia i bezpieczeństwa.

 • Pomagać w opracowywaniu harmonogramu występu

  Podejmowanie niezbędnych kroków w celu opracowania harmonogramu występu scenicznego. Pomoc w zaplanowaniu harmonogramu występów objazdowych lub przedstawień. Reagowanie na nieprzewidziane zdarzenia. Przekazywanie tych harmonogramów osobom, których dotyczą.

 • Reprezentować zespół odpowiedzialny za daną produkcję artystyczną

  Reprezentować firmę artystyczną lub produkcję poza swoimi codziennymi czynnościami. Pośredniczyć w kontakcie z prezenterami i ich zespołami. Pomoc w bezpośrednim zwiedzaniu.

 • Pracować z osobami o różnych charakterach

  Cechować się elastycznością i pracować z osobami o różnych charakterach.

 • Zajmować się kwestiami technicznymi związanymi z produkcją

  Upewniać się, że wszystkie techniczne aspekty produkcji są zapewnione. Obsługiwać elementy techniczne studia. Obserwować i sprawdzać techniczne aspekty występów. Pomagać lub zastępować ekipę techniczną lub zespół produkcyjny. Sprawdzać, czy kostiumy i rekwizyty są dostępne i w dobrym stanie.

 • Opracowywać styl szkolenia

  Opracowywać styl szkolenia osób lub grup, który sprawi, że uczestnicy odprężą się i będą w stanie zdobywać niezbędne umiejętności i kompetencje w sposób pozytywny i produktywny.

Source: Sisyphus ODB