Zawód korepetytor

Korepetytorzy towarzyszą wykonawcom, zazwyczaj wokalistom, zgodnie z instrukcjami dyrygentów, kierując próbami i udzielając artystom wskazówek w trakcie prób.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Literatura muzyczna

  Literatura na temat teorii muzyki, określonych stylów muzycznych, okresów, kompozytorów oraz muzyków lub konkretnych utworów. Obejmuje to różnorodne materiały, takie jak magazyny, czasopisma, książki i literatura naukowa.

 • Przepisy prawa pracy

  Ustawodawstwo, na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, regulujące warunki pracy w różnych dziedzinach między stronami umowy o pracę, takimi jak rząd, pracownicy, pracodawcy i związki zawodowe.

 • Teoria muzyki

  Szereg powiązanych ze sobą pojęć, stanowiący tło teoretyczne muzyki.

 • Prawo własności intelektualnej

  Przepisy regulujące zbiór praw chroniących produkty intelektualne przed niezgodnym z prawem naruszeniem.

Umiejętności

 • Dobierać muzykę do ćwiczeń

  Wybierać odpowiednią muzykę do ćwiczeń, aby pomóc wykonawcom osiągnąć cel artystyczny, w tańcu, śpiewie lub innych zajęciach muzycznych.

 • Dbać o zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w sektorze sztuk widowiskowych

  Weryfikować aspekty techniczne danego miejsca pracy, kostiumy, rekwizyty itp. Eliminować potencjalne zagrożenia w miejscu pracy lub w miejscu występu. Czynnie interweniować w razie wypadku lub choroby.

 • Odczytywać partytury muzyczne

  Odczytywać partytury muzyczne podczas prób i na żywo.

 • Wykonywać terapeutyczne improwizacje muzyczne

  Improwizacja muzyczna w reakcji na to, co przekazuje pacjent, w celu wzmocnienia indywidualnego charakteru relacji między terapeutą a pacjentem. Improwizacja przy użyciu instrumentów, głosowo lub fizycznie w celu zaspokojenia potrzeb terapeutycznych klienta.

 • Opracowywać styl szkolenia

  Opracowywać styl szkolenia osób lub grup, który sprawi, że uczestnicy odprężą się i będą w stanie zdobywać niezbędne umiejętności i kompetencje w sposób pozytywny i produktywny.

 • Grać na instrumentach muzycznych

  Manipulować specjalnie w tym celu zbudowanymi lub improwizowanymi instrumentami w celu wytwarzania dźwięków muzycznych.

 • Przygotowywać próby

  Podejmować decyzję co do treści próby. Zanurzyć się w materiale choreograficznym i innych elementach dzieła. Zebrać niezbędne zasoby techniczne i materiałowe i pomóc zorganizować przestrzeń próby.

 • Promować siebie

  Przedstawianie własnego potencjału rynkowego w zakresie umiejętności i wiedzy.

 • Transponować muzykę

  Transponować muzykę na alternatywną tonację przy zachowaniu oryginalnej struktury tonów.

 • Zarządzać karierą artystyczną

  Prezentacja samego siebie i swojego podejścia artystycznego. Uzyskiwanie pozycji dla swoich dzieł na rynkach docelowych. Promowanie i wprowadzanie na rynek samego siebie oraz swoich dzieł.

 • Pracować z osobami o różnych charakterach

  Cechować się elastycznością i pracować z osobami o różnych charakterach.

 • Uczestniczyć w procesie nagrywania muzyki w studiu

  Branie udziału w sesjach nagrań w studiach muzycznych.

 • Badać muzykę

  Studiować oryginalne utwory muzyczne, aby dobrze poznać teorię i historię muzyki.

 • Pracować w sposób pozwalający zapewnić własne bezpieczeństwo

  Stosować zasady bezpieczeństwa zgodnie ze szkoleniem i instrukcjami oraz na podstawie solidnej wiedzy na temat środków zapobiegawczych i zagrożeń dla własnego zdrowia i bezpieczeństwa.

 • Analizować partytury

  Analizować partytury, formy, tematy i strukturę utworu muzycznego.

 • Przeprowadzać analizę sesji treningowych

  Organizować szkolenie z efektywności poprzez określenie jej celów. Nadzorować sesje treningowe.

 • Zapoznawać się ze scenariuszami

  Zapoznawać się ze zbiorem sztuk teatralnych lub scenariuszem filmu, nie tylko w kontekście literatury, ale także identyfikując działania, stany emocjonalne, ewolucję postaci, sytuacje, różne okoliczności i lokalizacje, itp.

 • Komponować partytury muzyczne

  Pisać partytury dla orkiestr, zespołów lub poszczególnych instrumentalistów, wykorzystując wiedzę z zakresu teorii i historii muzyki. Stosować możliwości instrumentalne i wokalne.

 • Zarządzać osobistym rozwojem zawodowym

  Ponoszenie odpowiedzialności za uczenie się przez całe życie i ustawiczne doskonalenie zawodowe. Angażowanie się w uczenie w celu wspierania i aktualizowania kompetencji zawodowych. Określenie priorytetowych obszarów rozwoju zawodowego w oparciu o własne praktyki i kontakty z partnerami i zainteresowanymi stronami.

Source: Sisyphus ODB