Zawód kosmolog

Kosmolodzy koncentrują się na badaniu wszechświata jako całości, na który składają się jego pochodzenie, zmiany i ostateczny los. Wykorzystują narzędzia i przyrządy naukowe do obserwacji i badania innych galaktyk oraz obiektów astronomicznych, takich jak gwiazdy, czarne dziury, planety i inne ciała niebieskie.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Metodologia badań naukowych

  Metodologia teoretyczna stosowana w badaniach naukowych, polegająca na przeprowadzaniu badań podstawowych, konstruowaniu hipotezy, testowaniu jej, analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków.

 • Astronomia

  Dziedzina nauki badająca fizykę, chemię oraz rozwój ciał niebieskich, takich jak gwiazdy, komety i księżyce. Zajmuje się również zjawiskami, które występują poza atmosferą ziemską, np. burze słoneczne, kosmiczne promieniowanie mikrofalowe tła i rozbłyski gamma.

 • Mechanika kwantowa

  Dziedzina wiedzy dotycząca badania atomów i fotonów w celu kwantowania tych cząstek.

 • Inżynieria kosmiczna i satelitarna

  Dyscyplina inżynieryjna łącząca różne technologie i dyscypliny inżynieryjne, takie jak elektronika lotnicza, materiałoznawstwo i aerodynamika w celu projektowania, opracowywania i wytwarzania statków powietrznych, kosmicznych, rakiet i satelitów.

 • Fizyka

  Nauka przyrodnicza obejmująca badanie materii, ruchu, energii, siły i pojęć z nimi związanych.

 • Optyka kwantowa

  Dziedzina fizyki łącząca teorię pól kwantowych i optykę fizyczną.

 • Statystyka

  Badanie teorii statystycznej, metod i praktyk takich jak gromadzenie, organizacja, analiza, interpretacja i prezentacja danych. Obejmuje ona wszystkie aspekty danych, w tym planowanie gromadzenia danych w zakresie badań i eksperymentów w celu prognozowania i planowania działań związanych z pracą.

 • Matematyka

  Matematyka jest badaniem tematów, takich jak ilość, struktura, przestrzeń i zmiana. Polega ona na identyfikacji wzorów i formułowaniu opartych na nich nowych przypuszczeń. Matematycy dążą do udowodnienia prawdziwości lub nieprawdziwości tych przypuszczeń. Istnieje wiele dziedzin matematyki, z których część jest powszechnie stosowana w praktyce.

Umiejętności

 • Obsługiwać teleskopy

  Instalować teleskopy i dostosować je w celu badania zjawisk i przedmiotów znajdujących się poza atmosferą ziemską.

 • Obsługiwać przyrządy do przeprowadzania pomiarów w celach naukowych

  Obsługiwać urządzenia, maszyny i sprzęt do pomiarów naukowych. Sprzęt naukowy składa się z specjalistycznych przyrządów pomiarowych doprecyzowanych w celu ułatwienia uzyskiwania danych.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Obserwować ciała niebieskie

  Badać względne położenie i ruchy gwiazd oraz planet, wykorzystując i interpretując dane dostarczane przez specjalistyczne oprogramowanie i publikacje, takie jak efemerydy.

 • Identyfikować ciała niebieskie

  Analizować dane i obrazy, aby obliczyć rozmiar, kształt, jasność i ruch ciał niebieskich.

 • Analizować zdjęcia teleskopowe

  Badać zdjęcia wykonane przez teleskopy, aby zbadać zjawiska i obiekty poza atmosferą ziemską.

 • Projektować sprzęt do badań naukowych

  Projektować nowy sprzęt lub dostosowywać istniejący sprzętu celem pomocy naukowcom w gromadzeniu i analizowaniu danych i próbek.

 • Prowadzić badania naukowe w obserwatorium

  Prowadzić badania w budynku wyposażonym do obserwacji zjawisk naturalnych, szczególnie w odniesieniu do ciał niebieskich.

 • Sporządzać sprawozdania na temat wykonywanych prac

  Sporządzać raporty związane z pracą, które wspierają efektywne zarządzanie relacjami oraz wysoki standard dokumentacji i ewidencjonowania. Pisać i przedstawiać wyniki i wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby były zrozumiałe dla odbiorców niebędących ekspertami.

 • Gromadzić dane doświadczalne

  Gromadzić dane wynikające ze stosowania metod naukowych, takich jak metody badawcze, projekt eksperymentalny oraz pomiary.

 • Stosować metody naukowe

  Stosować metody i techniki naukowe w celu badania zjawisk poprzez zdobywanie nowej wiedzy lub korygowanie i integrowanie zebranej wcześniej wiedzy.

 • Analizować dane naukowe

  Gromadzić i analizować dane naukowe uzyskane w wyniku badań. Interpretować te dane zgodnie z pewnymi standardami i punktami widzenia, aby można było je skomentować.

Source: Sisyphus ODB