Zawód kostiumograf

Kostiumografowie opracowują koncepcję kostiumu w odniesieniu do występu, filmu lub programu telewizyjnego. Nadzorują jego wykonanie. Ich praca opiera się na badaniach i wizjach artystycznych. Na ich kształt wpływają inne formy oraz musi on być zgodny z tymi wzorami i ogólną wizją artystyczną. W związku z tym projektanci ściśle współpracują z kierownikami artystycznymi, operatorami i zespołem artystycznym. Kostiumografowie tworzą szkice, rysunki projektowe, wzory lub inne dokumenty wspierające warsztaty i obsługę techniczną.  

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Opracowywać koncepcje projektowe

  Wyszukiwanie informacji dotyczących badań w celu opracowania nowych pomysłów i koncepcji dotyczących projektowania konkretnej produkcji. Odczytywanie scenariuszy i zasięganie opinii dyrektorów i innych pracowników zajmujących się produkcją w celu opracowania koncepcji projektowych i planowania produkcji.

 • Dotrzymywać terminów

  Zapewnić, że procesy operacyjne zostały zakończone we wcześniej uzgodnionym terminie.

 • Dobierać kostiumy

  Wyszukiwać odpowiednie stroje do określonej roli i dla danego aktora.

 • Dostosowywać projekt w trakcie prób

  Aktualizacja projektu na podstawie obserwacji obrazu scenicznego podczas prób, zwłaszcza gdy integrowane są różne projekty i działanie.

 • Identyfikować rynki docelowe dla nowych projektów

  Określać różne rynki docelowe dla nowych projektów, z uwzględnieniem takich czynników jak wiek, płeć i status społeczno-ekonomiczny.

 • Opracowywać metody wytwarzania kostiumów

  Definiować metody i techniki produkcji kostiumów.

 • Opracowywać koncepcje projektowe w ramach współpracy

  Opracowywać i dzielić się koncepcjami projektowymi z zespołem artystycznym. Konceptualizować nowe pomysły niezależnie i wraz z innymi. Przedstawiać pomysły, zapoznawać się z informacjami zwrotnymi i uwzględniać je. Upewniać się, że projekt wpisuje się w prace innych projektantów.

 • Posługiwać się sprzętem do komunikowania

  Konfigurować, testować i obsługiwać różne rodzaje sprzętu komunikacyjnego, takiego jak sprzęt transmisyjny, sprzęt sieci cyfrowej lub sprzęt telekomunikacyjny.

 • Przeprowadzać kontrolę jakości projektu w trakcie jego realizacji

  Kontrolować i zapewniać jakość wyników projektu w trakcie jego realizacji.

 • Przedstawiać propozycje udoskonaleń produkcji artystycznej

  Ocena dotychczasowych działań artystycznych z myślą o udoskonaleniu przyszłych projektów.

 • Prezentować próbki materiałów odzieżowych

  Dostarczanie próbek odzieży dla przedstawicieli handlowych; planowanie spotkań na pokazach mody w celu prezentacji próbek odzieży.

 • Uzupełniać odzież akcesoriami

  Zakup odzieży nowej lub używanej oraz różnorodnych akcesoriów niezbędnych do ukończenia projektów.

 • Sporządzać szkice kostiumów

  Sporządzać szkice kostiumów i akcesoriów odzieżowych; notować specyfikacje, takie jak rozmiar, typ materiału i schemat barw.

 • Sprawdzać wykonalność

  Interpretować plan artystyczny i sprawdzać, czy opisany projekt może zostać wykonany.

 • Projektować obuwie i wyroby skórzane zgodnie z trendami panującymi w modzie

  Znajomość najnowszych stylów, uczestniczenie w pokazach mody oraz dokonywanie przeglądów magazynów mody i ubrań oraz podręczników, analizując dotychczasowe i obecne trendy w modzie w takich dziedzinach, jak obuwie, wyroby skórzane i rynek odzieżowy. Wykorzystanie myślenia analitycznego i modeli kreatywnych do stosowania i interpretowania w sposób systematyczny nadchodzących tendencji w zakresie mody i stylu życia.

 • Posługiwać się bezpiecznie substancjami chemicznymi

  Podjąć niezbędne środki ostrożności w celu składowania, używania i unieszkodliwiania produktów chemicznych.

 • Rozumieć koncepcje artystyczne

  Interpretować wyjaśnienie artysty lub demonstrację ich koncepcji artystycznej, inspiracje i procesy oraz dążyć do podzielenia się ich wizją.

 • Dbać o jakość artystyczną występu

  Obserwować, przewidywać i reagować na ewentualne problemy techniczne, zapewniać optymalną jakość przedstawienia artystycznego.

 • Dostosowywać się do kreatywnych oczekiwań artystów

  Pracować z artystami, dążąc do zrozumienia wizji twórcy i przystosowania się do niej. W pełni korzystać z własnych talentów i umiejętności w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów.

 • Instruować pracowników w kwestiach związanych z realizacją przedstawienia

  Udzielić wszystkim członkom zespołu instrukcji, w jaki sposób powinni realizować występ.

 • Projektować odzież

  Wykorzystywać umiejętności analityczne, kreatywność i rozpoznawać przyszłe trendy w celu projektowania odzieży.

 • Badać próbki materiałów odzieżowych

  Badanie próbek odzieży; modyfikacja projektów próbek odzieży.

 • Analizować nowe koncepcje

  Zbierać informacje w celu opracowania nowych pomysłów i koncepcji dotyczących projektu do konkretnej produkcji.

 • Monitorować tendencje socjologiczne

  Identyfikować i badać trendy i ruchy socjologiczne w społeczeństwie.

 • Szyć artykuły odzieżowe

  Szycie różnych produktów na bazie tkanin i artykułów odzieżowych. Połączenie dobrej koordynacji ręka-oko, zręczności manualnej oraz wytrzymałości fizycznej i psychicznej.

 • Tworzyć wzory na kostiumach

  Rysowanie i wycinanie schematycznych wzorów za pomocą nożyc i przyrządów pomiarowych.

 • Określać materiały do wytwarzania kostiumów

  Definiować i przypisywać materiały kostiumowe i tkaniny.

 • Dostosowywać istniejące projekty do zmienionych okoliczności

  Dostosowywać istniejące projekty do zmienionych okoliczności i zapewniać, aby w końcowym efekcie była odzwierciedlona jakość artystyczna pierwotnego projektu.

 • Analizować scenariusz

  Rozbić scenariusz na części, analizując jego dramaturgię, formę, tematy i strukturę. W razie konieczności przeprowadzić odpowiednie badania.

 • Przedstawiać szczegółowe propozycje projektowe

  Przygotowywać i przedstawiać szczegółowe propozycje projektowe dotyczące konkretnej produkcji różnym osobom, w tym na stanowiskach technicznych, artystycznych i kierowniczych.

 • Gromadzić materiały referencyjne na potrzeby projektu artystycznego

  Gromadzenie próbek materiałów, które mogą być wykorzystane w procesie twórczym, zwłaszcza jeżeli zamierzone dzieło sztuki wymaga interwencji wykwalifikowanych pracowników lub określonych procesów produkcyjnych.

 • Analizować koncepcję artystyczną w oparciu o działania sceniczne

  Analiza koncepcji artystycznej, formy i struktury występu na żywo na podstawie obserwacji podczas prób oraz improwizacji. Stworzenie zorganizowanej podstawy dla procesu projektowania konkretnej produkcji.

 • Analizować partytury

  Analizować partytury, formy, tematy i strukturę utworu muzycznego.

 • Przekładać koncepcje artystyczne na wzory techniczne

  Współpracować z zespołem artystycznym w celu ułatwienia przejścia od wizji kreatywnej i jej koncepcji artystycznych do projektu technicznego.

 • Monitorować zmiany na rynku technologii na potrzeby projektów

  Identyfikować i badać najnowsze osiągnięcia technologii i materiały stosowane w branży występów na żywo, aby stworzyć aktualne zaplecze techniczne dla osobistych prac projektowych.

 • Współpracować z projektantami

  Komunikować i współpracować z innymi projektantami w celu koordynacji nowych produktów i projektów.

 • Przeprowadzać badania dotyczące kostiumów

  Dbać, aby kostiumy i elementy ubioru w wizualnych produkcjach artystycznych były poprawne z historycznego punktu widzenia. Prowadzić badania i studiować pierwotne źródła w literaturze, muzeach i gazetach oraz na rysunkach, obrazach itp.

 • Analizować scenografię

  Analizować wybór i rozkład elementów materialnych na scenie.

 • Komunikować się w trakcie występu

  Utrzymywać sprawną komunikację podczas występów na żywo, przewidywać wszelkie możliwe usterki.

 • Nadzorować pracowników zajmujących się kostiumami

  Koordynować i kierować kostiumami podczas rysowania, wycinania i szycia kostiumów i próbek.

 • Orientować się w najnowszych trendach w zakresie projektowania kostiumów

  Uczestniczyć w pokazach materiałów włókienniczych, czytać czasopisma modowe oraz śledzić trendy i zmiany w świecie tkanin i wzorów.

Source: Sisyphus ODB