Zawód Księgowy

Księgowy tworzy i prowadzi system obsługi finansowo - księgowej, przygotowuje dokumenty finansowe oraz raporty dla osób indywidualnych, działów i całych organizacji.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania księgowy

 • Przygotowuje, bada i analizuje zapisy księgowe, dokumenty i raporty finansowe po to by ocenić ich poprawno ść, kompletno ść oraz zgodno ść z obowiązującymi standardami.
 • Oblicza wysoko ść podatku do zapłacenia oraz zwroty podatkowe; zapewnia stosowanie się do wymagań prawnych związanych z płaceniem, raportowaniem i innymi procedurami wymaganymi przez prawo podatkowe.
 • Analizuje operacje biznesowe, trendy, koszty, zyski, zobowiązania finansowe w celu prognozowania przyszłych przychodów i wydatków lub dla celów doradczych.
 • Informuje zarząd na temat sytuacji finansowej instytucji.
 • Tworzy i uzupełnia tabele księgowe.
 • Tworzy i analizuje budżet przygotowując okresowe raporty prezentujące zestawienie rzeczywistych i przewidywanych wydatków budżetowych.
 • Tworzy, wprowadza, zmienia i dokumentuje system przechowywania danych oraz księgowania, używając w tym celu współczesnej technologii komputerowej.
 • Przygotowuje instrukcje dla pracowników księgowo ści oraz kieruje ich pracami.
 • Przegląda operacje finansowe w celu ustalenia wymagań finansowych oraz zarekomendowania, rozwinięcia lub utrzymania sposobów rozwiązywania problemów biznesowych i finansowych.
 • Doradza zarządowi w zakresie używania dostępnych zasobów, strategii podatkowych oraz założeń stosowanych przy opracowywaniu budżetu.

Powiązane zawody księgowość, audyt

 • Audytor finansowy
 • Audytor IT
 • Audytor zakładu
 • Referent księgowy
 • Specjalista ds. przestrzegania przepisów

Source: Sisyphus ODB