Zawód kucharz przemysłowy

Kucharze przemysłowi tworzą nowe receptury i projekty dla gastronomii. Przygotowują, odmierzają i mieszają składniki w celu przygotowania produktów spożywczych. Kontrolują i regulują temperaturę, nadzorują proces gotowania, przydzielają określone zadania związane z wypiekami oraz kierują pracą podległych ich pracowników.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Właściwości funkcjonalne żywności

  Struktura, jakość, wartość odżywcza i/lub akceptowalność produktu spożywczego. Właściwości funkcjonalne żywności określa się na podstawie właściwości fizycznych, chemicznych i/lub organoleptycznych żywności. Przykłady właściwości funkcjonalnych mogą obejmować rozpuszczalność, absorpcję, zatrzymywanie wody, zdolność spieniania, elastyczność oraz zdolność absorpcji tłuszczów i obcych cząstek.  

 • Kombinacja smaków

  Szeroki zakres kombinacji smaków w celu opracowania nowych receptur lub produktów.

 • Alergie pokarmowe

  Rodzaje alergii pokarmowych występujących w danym sektorze, które substancje wywołują alergie, oraz w jaki sposób można je zastąpić lub (w miarę możliwości) wyeliminować.

 • Przechowywanie żywności

  Odpowiednie warunki i metody przechowywania żywności w celu zapobiegania jej psuciu, biorąc pod uwagę wilgotność, światło, temperaturę i inne czynniki środowiskowe.

 • Kombinacja tekstur

  Połączenie tekstur dla nowych przepisów lub produktów.

Umiejętności

 • Przestrzegać przepisów w zakresie obchodzenia się z płomieniem

  Przepisy prawne i zasady organizacji dotyczące bezpiecznego przechowywania i stosowania materiałów łatwopalnych.

 • Dbać o sprzęt do cięcia

  Konserwacja sprzętu do cięcia (noże, ostrza i inne elementy).

 • Prowadzić ewidencję towarów w ramach produkcji

  Prowadzić ewidencję towarów, niezależnie od tego, czy są to towary surowe (tj. surowce), półprodukty czy gotowe (tj. produkty gotowe). Liczyć towary i przechowywać je do kolejnych działań związanych z produkcją i dystrybucją.

 • Czuć się swobodnie w niebezpiecznym otoczeniu

  Zachowywać swobodę w niebezpiecznych środowiskach, takich jak narażenie na kurz, obracające się urządzenia, gorące powierzchnie, obszary zamrażalni i chłodni, hałas, mokre podłogi i ruchome urządzenia dźwigowe.

 • Zapewniać odpowiednie warunki sanitarne

  Miejsca pracy i sprzęt powinny być utrzymywane w stanie wolnym od brudu, infekcji i chorób, usuwając odpady, śmieci i zapewniając odpowiednie czyszczenie.

 • Zajmować się specyfikacjami dotyczącymi żywności

  Konserwować, przeglądać i oceniać istniejące specyfikacje żywności, takie jak przepisy kulinarne.

 • Prowadzić badania w kierunku nowych metod gotowania

  Przeprowadzać ocenę nowych metod gotowania poprzez prowadzenie badań w celu opracowania lub udoskonalenia procesów technologicznych w branży spożywczej.

 • Analizować tendencje w sektorze żywności i napojów

  Badać trendy w branży żywności i napojów związane z preferencjami konsumentów. Analizować kluczowe rynki pod względem rodzaju produktu i geografii, jak również ulepszeń technologicznych w tej branży.

 • Mieszać składniki żywności

  Mieszać, miksować bądź hodować składniki, aby uzyskać odczynniki bądź produkty żywnościowe lub napoje i przeprowadzić analizę, która się z tym wiąże.

 • Pobierać próbki do analizy

  Zbierać próbki materiałów lub produktów do analizy laboratoryjnej.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Badać nowe składniki żywności

  Oceniać nowe składniki żywności i prowadzić badania w celu rozwoju lub ulepszenia środków spożywczych.

 • Posługiwać się sprzętem kuchennym zgodnie z wymogami

  Znać i posługiwać się różnorodnymi przyborami i sprzętem kuchennym. Wybierać odpowiednie narzędzie do danego celu i surowca. Przycinać, obierać i ciąć produkty za pomocą noży, narzędzi do strugania lub narzędzi do krojenia żywności.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Zajmować się mieszaniem produktów spożywczych

  Przeprowadzanie wszelkiego rodzaju mieszania surowców, półwyrobów i środków spożywczych.

 • Podejmować czynności zgodnie z przepisem

  Wykonywanie zadań w zakresie przygotowania żywności zgodnie z recepturą lub specyfikacją w celu zachowania jakości składników i przestrzegania receptury. Dobór odpowiednich materiałów zgodnie z recepturą, biorąc pod uwagę bieżącą sytuację.

 • Dodawać składniki w procesie produkcji żywności

  Składniki do dodania i wymagane ilości zgodnie z recepturą i sposobem podawania tych składników.

 • Badać próbki produktu

  Badać próbki produktu wizualnie lub ręcznie w celu sprawdzenia właściwości, takich jak klarowność, czystość, konsystencja, wilgotność i tekstura.

 • Stosować techniki konserwacji żywności

  Stosować typowe zabiegi, aby zachować właściwości produktów spożywczych dbając o ich wygląd, zapach i smak.

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Wypiekać wyroby

  Wykonywać wszystkie czynności związane z pieczeniem, takie jak przygotowywanie pieca, ładowanie produktów i wyładowanie wyrobów piekarniczych.

 • Zagniatać produkty spożywcze

  Wykonywać wszystkie rodzaje ugniatania surowców, półwyrobów gotowych i produktów spożywczych.

 • Stosować procedury higieniczne w ramach przetwórstwa spożywczego

  Zapewnienie czystej przestrzeni roboczej zgodnie z normami higienicznymi w przemyśle przetwórstwa spożywczego.

 • Dobierać odpowiednie składniki

  Dobierać odpowiednie składniki na podstawie ich funkcji technologicznej, aby realizować koncepcje. Dążyć do zapewnienia stałej, dobrej jakości składników i w odpowiedni sposób wykorzystywać je do uzyskania zadowalającego produktu końcowego.

Source: Sisyphus ODB