Zawód laminator włóknem szklanym

Laminatorzy włóknem szklanym formują materiały z włókna szklanego w celu utworzenia kadłubów i pokładów łodzi. Czytają plany i stosują narzędzia ręczne i elektronarzędzia do cięcia materiałów kompozytowych. Nanoszą woski i lakiery oraz przygotowują powierzchnie do umieszczenia mat z włókien szklanych. Stosują włókno szklane nasycone żywicą do związania wzmacniających skrawków z drewna w strukturach kabin i pokładów. Przygotowują również materiały, poddając je ekspozycji na właściwą temperaturę. Sprawdzają gotowe produkty pod kątem wad i dopilnowują, aby były one zgodne ze specyfikacjami.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Procesy chemiczne

  Procesy chemiczne stosowane w produkcji, takie jak oczyszczanie, rozdzielanie, emulgacja i dyspersja.

 • Laminowanie włókna szklanego

  Proces nanoszenia wielu warstw włókna szklanego, mocnego lekkiego tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym wplecionego w maty przy użyciu różnych technik, takich jak ściskanie lub klejenie, spawanie lub ogrzewanie w celu zapewnienia wytrzymałości i stabilności materiału kompozytowego. Włókna szklane mogą być również rozpylane w postaci ciekłej na produkty.

Umiejętności

 • Usuwać pęcherzyki powietrzne z włókna szklanego

  Używać pędzli i wałków, aby usunąć pęcherzyki powietrza, które mogłyby osłabić włókno szklane, aby zapewnić idealne przyleganie żywicy do powłoki produktu lub poprzednich warstw, a także aby uniknąć wad konstrukcyjnych.

 • Dobierać włókno szklane

  Dobierać wstępnie przycięte maty z włókna szklanego do laminowania powierzchni pokładów łodzi, kadłubów lub wózków golfowych zgodnie z planami technicznymi i specyfikacjami.

 • Przestrzegać norm bezpieczeństwa i higieny pracy

  Przestrzeganie norm w zakresie higieny i bezpieczeństwa ustanowionych przez odpowiednie organy.

 • Posługiwać się elektronarzędziami

  Obsługiwać pompy z napędem elektrycznym. Korzystać z narzędzi ręcznych lub elektrycznych. Używać narzędzi do naprawy pojazdów lub środków ochrony.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Obchodzić się właściwie z substancjami chemicznymi

  Obchodzić się bezpiecznie z substancjami chemicznymi wykorzystywanymi w przemyśle; efektywnie je wykorzystywać i dopilnowywać, aby nie dochodziło do szkód środowiskowych.

 • Nosić odpowiednie elementy wyposażenia ochronnego

  Nosić odpowiednie i niezbędne wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne lub inne środki ochrony oczu, kaski, rękawice ochronne.

 • Odczytywać standardowe plany działania

  Czytać i rozumieć standardowe plany, rysunki maszyn i procesów.

 • Odczytywać szkice inżynierskie

  Odczytywać szkice techniczne produktu wykonane przez inżyniera w celu zaproponowania ulepszeń, opracowania modeli produktu lub zastosowania go.

 • Poddawać przedmioty obrabiane obróbce wstępnej

  Stosować obróbkę przygotowawczą obrabianego detalu za pomocą procesów mechanicznych lub chemicznych przed główną operacją.

 • Wysycać matę z włókna szklanego mieszaniną żywiczną

  Nakładać żywicę syntetyczną pędzlem na matę z włókna szklanego. Dociskać wysyconą matę w formę w celu usunięcia pęcherzyków powietrza i zmarszczek, używając wałka.

 • Zapewniać zgodność statków z przepisami

  Kontrolować statki, części i wyposażenie statku, zapewniać zgodność ze standardami i specyfikacjami.

 • Sięgać do zasobów technicznych

  Odczytywanie i interpretowanie zasobów technicznych, takich jak rysunki cyfrowe lub papierowe oraz dane dotyczące regulacji w celu prawidłowego zainstalowania maszyny lub narzędzia pracy lub montażu urządzeń mechanicznych.

 • Chronić elementy przedmiotu obrabianego przed poddaniem obróbce

  Części należy zabezpieczyć chemikaliami w celu ich ochrony.

Source: Sisyphus ODB