Zawód lekarz – specjalista podiatrii

Lekarze specjaliści podiatrii to specjaliści ds. stóp, którzy badają fizjologię i patologię z punktu widzenia strukturalnego i czynnościowego. Oceniają, diagnozują i leczą urazy fizyczne, sportowe, problemy rehabilitacyjne, medyczne i chirurgiczne stopy i kończyny dolnej w praktyce klinicznej. Lekarze specjaliści podiatrii prowadzą działalność poza środowiskiem klinicznym w działalności badawczej, medyczno-prawnej i kryminalistycznej. Lekarze specjaliści podiatrii działają w ramach swoich szkoleń, doświadczeń i organów swoich państw członkowskich.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Alternatywne leczenie ortopedyczne

  Odpowiednie dostępne alternatywne rozwiązania o charakterze nieoperacyjnym i operacyjnym w odniesieniu do typowych schorzeń i urazów ortopedycznych, korzyści i ograniczenia każdego rodzaju zabiegu, jak również wszelkie potencjalne skutki uboczne lub powikłania związane z leczeniem.

 • Terapia behawioralna

  Cechy charakterystyczne i podstawy terapii behawioralnej, skupiającej się na zmieniających się niepożądanych lub negatywnych zachowaniach pacjentów. Obejmuje badanie aktualnego zachowania i środki, za pomocą których można się go oduczyć.

 • Fizjologia człowieka

  Nauka, która bada ludzkie narządy oraz ich interakcje i mechanizmy.

 • Techniki sterylizacji

  Metody i techniki stosowane do niszczenia lub usuwania mikroorganizmów, takich jak wirusy i bakterie, które mogą zanieczyszczać instrumenty medyczne lub każdy rodzaj materiału w ramach opieki zdrowotnej.

 • Schorzenia ortopedyczne

  Fizjologia, patofizjologia, patologia i historia naturalna powszechnych schorzeń oraz urazów ortopedycznych.

 • Biomechanika

  Użycie środków mechanicznych w celu zrozumienia funkcji i struktury organizmów biologicznych.

 • Histologia

  Mikroskopowa analiza komórek i tkanek.

 • Anatomia człowieka

  Dynamiczny związek między strukturą i funkcją człowieka a układem mięśniowo-szkieletowym, sercowo-naczyniowym, oddechowym, pokarmowym, hormonalnym, moczowym, rozrodczym, integracyjnym i nerwowym; normalna i zmodyfikowana anatomia i fizjologia w ciągu całego życia człowieka.

 • Kinetyka

  Badanie ruchu i jego przyczyn.

 • Dermatologia

  Dermatologia jest specjalnością medyczną, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Immunologia kliniczna

  Immunologia to specjalność medyczna, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Farmakologia

  Farmakologia jest specjalnością medyczną, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Chiropodia

  Praktyka lekarska zajmująca się schorzeniami stóp.

 • System opieki zdrowotnej

  Struktura i funkcjonowanie usług opieki zdrowotnej.

 • Problemy ze stopami

  Schorzenia i zaburzenia wpływające na zdrowie i dobry stan stóp, takie jak infekcje grzybicze, wrastające paznokcie, brodawki, nieprzyjemne zapachy, płaskostopie i guzki.

Umiejętności

 • Przestrzegać wytycznych klinicznych

  Postępować według uzgodnionych protokołów i wytycznych w celu wsparcia praktyk opieki zdrowotnej realizowanych przez instytucje opieki zdrowotnej, stowarzyszenia zawodowe lub władze, a także przez organizacje naukowe.

 • Przestrzegać przepisów regulujących kwestie związane z opieką zdrowotną

  Przestrzeganie przepisów regionalnych i krajowych dotyczących pracy i ich stosowanie w praktyce.

 • Przeprowadzać konsultacje podiatryczne

  Oceniać stan stóp pacjenta poprzez obcięcie paznokci u nóg, usunięcie twardej skóry i sprawdzenie, czy nie ma odcisków, nagniotków lub brodawek, oraz postawienie diagnozy.

 • Promować zdrowie stóp

  Dostarczać informacje i wskazówki na temat sposobów dbania o zdrowe stopy poprzez noszenie odpowiedniego obuwia lub unikanie szkodliwych czynników, takich jak infekcje grzybicze.

 • Rekomendować urządzenia ortopedyczne

  Proponować pacjentom stosowanie dopasowanych wkładek, podbicia i podparcia łuku stopy w celu złagodzenia bólu.

 • Zapewniać bezpieczeństwo osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Dbać, aby osoby korzystające z opieki zdrowotnej były traktowane w sposób profesjonalny, skuteczny i bezpieczny, dostosowując techniki i procedury zgodnie z potrzebami danej osoby, jej umiejętnościami lub warunkami.

 • Dbać o wyroby medyczne

  Dbać, aby wszystkie wyroby i urządzenia medyczne były odpowiednio przechowywane i dbać o to, aby ich funkcjonalność i wygląd były zachowane.

 • Przestrzegać norm jakości związanych praktyką w zakresie opieki zdrowotnej

  Stosować normy jakości związane z zarządzaniem ryzykiem, procedurami bezpieczeństwa, informacjami zwrotnymi od pacjentów, badaniami przesiewowymi i wyrobami medycznymi w codziennej praktyce, w zakresie w jakim są one uznawane przez krajowe stowarzyszenia zawodowe i władze.

 • Nawiązywać stosunki terapeutyczne bazujące na współpracy

  Rozwijanie wzajemnych, opartych na współpracy relacji terapeutycznych w zakresie leczenia, wspierania i uzyskiwania zaufania oraz współpracy ze strony użytkowników opieki zdrowotnej.

 • Korzystać z kompetencji klinicznych w zależności od kontekstu

  Stosowanie oceny zawodowej i opartej na dowodach, ustalanie celów, realizacja interwencji i ocen klientów, przy uwzględnieniu historycznej i kontekstowej historii klientów, w ramach zakresu praktyki własnej.

 • Podejmować odpowiedzialność za własne działania

  Przyjmować odpowiedzialność za własną działalność zawodową oraz uznanie zakresu ograniczeń własnych praktyki i kompetencji.

 • Wchodzić w interakcję z osobami korzystającymi z opieki zdrowotnej

  Komunikować się z klientami i ich opiekunem, za jego zgodą, w celu informowania ich o postępach klientów i pacjentów oraz przy zachowaniu poufności.

 • Zarządzać danymi osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Prowadzić dokładną ewidencję klientów, przestrzegając przy tym wymogów prawnych oraz norm zawodowych i etycznych, aby ułatwić zarządzanie klientami, zapewniając poufność wszystkich danych klientów (w tym danych w formie ustnej, pisemnej i elektronicznej).

Source: Sisyphus ODB