Zawód lekarz dentysta

Lekarze dentyści zapobiegają, diagnozują i leczą anomalie i schorzenia wpływające na zęby, jamę ustną, szczęki i przylegające tkanki.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Dyscypliny kliniczne w stomatologii

  Dyscypliny i metody kliniczne, zapewniające spójny obraz anomalii, zmian i chorób zębów, jamy ustnej, szczęki i powiązanych tkanek oraz stomatologia prewencyjna, diagnostyczna i terapeutyczna.

 • Kosmetyczne zabiegi dentystyczne

  Procedury i zabiegi rekonstrukcji stomatologicznej, które poprawiają wygląd zębów pacjenta, takie jak wybielanie, rekonturowanie szkliwa oraz protetyka dentystyczna, porcelanowe licówki, wypełnienia, nakładki i korony dentystyczne.

 • Nauki dentystyczne

  Nauki, na których opiera się stomatologia i wiedza o metodach naukowych, takich jak zasady dokonywania pomiarów czynności biologicznych, ocena naukowo ustalonych faktów i analiza danych.

 • Nauki medyczno-biologiczne i medyczne związane ze stomatologią

  Element zachowania i środowisko społeczne, które mają wpływ na zdrowie ludzi w odniesieniu do stomatologii.

 • Anatomia jamy ustnej

  Struktura i działanie zębów, jamy ustnej, szczęki i powiązanych tkanek, zarówno zdrowych, jak i chorych, oraz ich związek z ogólnym stanem zdrowia oraz z fizycznym i społecznym samopoczuciem pacjenta.

 • Chirurgia

  Podstawowe procedury w praktyce chirurgicznej, takie jak zasada bezpiecznego zabiegu chirurgicznego, patofizjologia gojenia ran, wiązanie węzłów, postępowanie z tkankami, retrakcja i wszelkie inne narzędzia i procedury stosowane w sali operacyjnej.

 • Anestezjologia

  Anestezjologia to specjalność medyczna, o której mowa w dyrektywie UE 2005/36/WE.

Umiejętności

 • Przywracać naturalny kolor zębów

  Wybielanie, czyszczenie lub polerowanie zębów w celu przywrócenia naturalnego koloru.

 • Komunikować się skutecznie w kwestii opieki zdrowotnej

  Skutecznie komunikować się z pacjentami, rodzinami i innymi opiekunami, pracownikami służby zdrowia i partnerami społecznymi.

 • Omawiać warianty leczenia dentystycznego z pacjentem

  Omawiać ustalenia, diagnozy i etiologię z pacjentem i pozwalać pacjentowi brać udział w analizie ryzyka, korzyści i prognoz w odniesieniu do wariantów leczenia.

 • Podejmować odpowiedzialność za własne działania

  Przyjmować odpowiedzialność za własną działalność zawodową oraz uznanie zakresu ograniczeń własnych praktyki i kompetencji.

 • Wypisywać skierowania osobom korzystającym z opieki zdrowotnej

  Dokonywanie zgłoszeń do innych specjalistów, w oparciu o wymogi i potrzeby użytkowników systemu opieki zdrowotnej, zwłaszcza gdy uznaje się konieczność dodatkowej diagnostyki lub interwencji w zakresie opieki zdrowotnej.

 • Radzić sobie w sytuacjach opieki w nagłych przypadkach

  Oceniać objawy i być dobrze przygotowanym na sytuację stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, własności lub otoczenia danej osoby.  

 • Przestrzegać norm jakości związanych praktyką w zakresie opieki zdrowotnej

  Stosować normy jakości związane z zarządzaniem ryzykiem, procedurami bezpieczeństwa, informacjami zwrotnymi od pacjentów, badaniami przesiewowymi i wyrobami medycznymi w codziennej praktyce, w zakresie w jakim są one uznawane przez krajowe stowarzyszenia zawodowe i władze.

 • Leczyć choroby przyzębia

  Leczyć stan dziąseł i choroby, zapewniając w razie potrzeby leczenie przyzębia i monitorując wyniki leczenia.

 • Dobierać materiały do urządzeń ortodontycznych

  Określać odpowiednie materiały do produkcji wyjmowanych lub stałych aparatów ortodontycznych, zwracając uwagę na projekt i funkcjonowanie zgodnie z zaleceniami.

 • Przeprowadzać audyty kliniczne

  Podejmować wewnętrzny audyt kliniczny poprzez gromadzenie danych statystycznych, finansowych i innych związanych ze świadczeniem usług.

 • Zarządzać kwestiami związanymi z kontrolą zakażeń w placówce

  Wdrażać zestaw środków mających na celu zapobieganie i kontrolę zakażeń, formułowanie i ustanawianie procedur i polityk w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa.

 • Zapewniać bezpieczeństwo osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Dbać, aby osoby korzystające z opieki zdrowotnej były traktowane w sposób profesjonalny, skuteczny i bezpieczny, dostosowując techniki i procedury zgodnie z potrzebami danej osoby, jej umiejętnościami lub warunkami.

 • Wypisywać recepty na leki stomatologiczne

  Określać wskazania i przeciwwskazania do stosowania leku w gabinecie dentystycznym, określać ich dawkę i drogi podania oraz wypisywać recepty na leki stosowane w dentystyce.

 • Leczyć problemy z chrapaniem

  Leczyć problemy z chrapaniem za pomocą specjalnych urządzeń i/lub chirurgii laserowej.

 • Postępować z bezzębnymi pacjentami

  Zarządzać pacjentami, którym brakuje jednego lub więcej zębów, poprzez zapewnienie stałych, ruchomych i implantowanych protez.

 • Wykazywać się empatią w stosunku do osoby korzystającej z opieki zdrowotnej

  Wykazywać zrozumienie objawów, trudności i zachowań klientów i pacjentów. Wykazywać empatię w ich sprawach; pokazywać szacunek i wzmacniać autonomię, samoocenę i niezależność chorych. Dawać wyraz trosce o ich dobrostan, uwzględniając w kontaktach z nimi osobiste granice, wrażliwość, różnice kulturowe i preferencje klienta oraz pacjenta.

 • Diagnozować nieprawidłowości struktur zębowo-twarzowych

  Oceniać nieprawidłowości w rozwoju szczęki, pozycji zębów i innych struktur zębowo-twarzowych.

 • Minimalizować zagrożenia zawodowe w ramach praktyki dentystycznej

  Znać i wdrażać procedury w celu zminimalizowania zagrożeń zawodowych w ramach praktyki dentystycznej.

 • Pracować w multidyscyplinarnych zespołach zajmujących się zdrowiem

  Uczestnictwo w świadczeniu wielodyscyplinarnej opieki zdrowotnej oraz rozumienie zasad i kompetencji innych zawodów związanych z opieką zdrowotną.

 • Wykonywać wiele zadań w tym samym czasie

  Wykonywanie wielu zadań jednocześnie, mając świadomość kluczowych priorytetów.

 • Radzić sobie z obawami pacjentów

  Rozpoznawać i radzić sobie ze strachem pacjentów poddawanych leczeniu stomatologicznemu.

 • Przestrzegać przepisów regulujących kwestie związane z opieką zdrowotną

  Przestrzeganie przepisów regionalnych i krajowych dotyczących pracy i ich stosowanie w praktyce.

 • Leczyć przypadki ekspozycji miazgi zęba

  Leczenie odsłonięcia miazgi zęba poprzez przykrycie miazgi, usunięcie miazgi z komory lub kanału korzeniowego za pomocą instrumentów dentystycznych.

 • Montować aparaty ortodontyczne

  Dopasowywanie urządzeń dentystycznych do jamy ustnej, aby zmienić położenie zębów i szczęki lub wyrównać zęby.

 • Doradzać w kwestii wyrażania świadomej zgody przez osoby korzystające z opieki zdrowotnej

  Zapewniać, aby pacjenci/klienci byli w pełni poinformowani o rodzajach ryzyka i korzyściach związanych z proponowanym leczeniem, dzięki czemu mogą wyrazić świadomą zgodę; w ten sposób angażuje się pacjentów/klientów w proces opieki i leczenia.

 • Leczyć próchnicę zębów

  Leczyć próchnicę zębów, oceniając ryzyko, zakres i postępy próchnicy, a także zalecając i zapewniając właściwe leczenie, zarówno chirurgiczne, jak i niechirurgiczne.

 • Reagować na zmiany w sektorze opieki zdrowotnej

  Radzić sobie z presją i odpowiednio reagować na nieoczekiwane i szybko zmieniające się sytuacje w służbie zdrowia.

 • Przestrzegać wytycznych klinicznych

  Postępować według uzgodnionych protokołów i wytycznych w celu wsparcia praktyk opieki zdrowotnej realizowanych przez instytucje opieki zdrowotnej, stowarzyszenia zawodowe lub władze, a także przez organizacje naukowe.

 • Leczyć wady zgryzu

  Leczyć i usuwać wady zgryzu (niedopasowanie górnych i dolnych zębów), wpływające na zdolność do żucia. Przywracać pełną funkcjonalność zębów, usuwając pewne zęby, aby zrobić miejsce na wyrzynające się zęby, a następnie zakładać aparaty na zęby w celu poprawienia zgryzu.

 • Nawiązywać stosunki terapeutyczne bazujące na współpracy

  Rozwijanie wzajemnych, opartych na współpracy relacji terapeutycznych w zakresie leczenia, wspierania i uzyskiwania zaufania oraz współpracy ze strony użytkowników opieki zdrowotnej.

 • Radzić sobie z niepożądanymi reakcjami na znieczulenie

  Radzić sobie z niepożądanymi reakcjami na środki znieczulające podawane pacjentom podczas operacji.

 • Doradzać w kwestii odżywiania i jego wpływu na stan zdrowia jamy ustnej

  Doradzać pacjentom w kwestii dobrego odżywiania i jego wpływu na stan zdrowia jamy ustnej.

 • Wnosić wkład w zapewnianie ciągłości opieki zdrowotnej

  Przyczyniać się do zapewnienia skoordynowanej i stałej opieki zdrowotnej.

 • Interpretować wyniki badań lekarskich

  Interpretować wyniki z wywiadu pacjenta, badania klinicznego, badania radiograficznego oraz innych testów i procedur diagnostycznych.

 • Uzupełniać ubytki w uzębieniu

  Zwalczanie próchnicy zębów, wad i problemów estetycznych, stosując techniki, które chronią strukturę zęba i zachowują żywotność miazgi w celu przywrócenia formy i funkcji.

 • Zapewniać prawidłowe organizowanie wizyt

  Ustanawiać odpowiednią procedurę zarządzania spotkaniami, w tym politykę dotyczącą ich odwoływania i niestawiennictwa.

 • Stosować technologie e-zdrowia i m-zdrowia

  Stosować technologie m-zdrowia i e-zdrowia (aplikacje i usługi online) w celu poprawy świadczonej opieki zdrowotnej.

 • Stosować techniki organizacyjne

  Stosować zestaw technik i procedur organizacyjnych ułatwiających osiągnięcie ustalonych celów, takich jak szczegółowe planowanie rozkładów personelu. Wykorzystywać te zasoby w sposób wydajny i zrównoważony oraz w razie potrzeby wykazywać elastyczność.

 • Przeprowadzać kliniczne badania stomatologiczne

  Przeprowadzać kompleksowe badanie zębów i dziąseł pacjenta, zbierając dane przy użyciu technik klinicznych, radiograficznych i periodontalnych, a także kart dentystycznych i innych technik w celu oceny potrzeb pacjenta.

 • Korzystać z kompetencji klinicznych w zależności od kontekstu

  Stosowanie oceny zawodowej i opartej na dowodach, ustalanie celów, realizacja interwencji i ocen klientów, przy uwzględnieniu historycznej i kontekstowej historii klientów, w ramach zakresu praktyki własnej.

 • Udzielać wskazówek dotyczących procedur ortodontycznych

  Przeprowadzać procedury ortodontyczne, udzielać jasnych instrukcji personelowi dentystycznemu i asystentom technicznym.

 • Sprawować nadzór nad personelem stomatologicznym

  Nadzorować pracę personelu stomatologicznego, dbając, aby właściwie postępowano ze sprzętem i materiałami eksploatacyjnymi.

 • Korzystać z narzędzi ortodontycznych

  Korzystać z narzędzi ortodontycznych, takich jak mierniki, przyrządy do implantacji, sondy, nożyczki i aparaty rentgenowskie.

 • Wchodzić w interakcję z osobami korzystającymi z opieki zdrowotnej

  Komunikować się z klientami i ich opiekunem, za jego zgodą, w celu informowania ich o postępach klientów i pacjentów oraz przy zachowaniu poufności.

 • Promować włączenie społeczne

  Promować włączenie do usług opieki zdrowotnej i usług społecznych oraz poszanowanie różnych wyznań, kultur, wartości i preferencji, mając na uwadze znaczenie kwestii równości i różnorodności.

 • Stosować zdobycze nauk o zdrowiu

  Stosowanie szerokiego zakresu biomedycznych, psychospołecznych, organizacyjnych, edukacyjnych i społecznych aspektów zdrowia, chorób oraz opieki zdrowotnej w celu poprawy usług zdrowotnych i poprawy jakości życia.

 • Zarządzać danymi osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Prowadzić dokładną ewidencję klientów, przestrzegając przy tym wymogów prawnych oraz norm zawodowych i etycznych, aby ułatwić zarządzanie klientami, zapewniając poufność wszystkich danych klientów (w tym danych w formie ustnej, pisemnej i elektronicznej).

 • Pracować w wielokulturowym środowisku opieki zdrowotnej

  Współdziałać, nawiązywać kontakty i komunikować się z osobami pochodzącymi z różnych kultur podczas pracy w środowisku związanym z opieką zdrowotną.

 • Promować politykę w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w ramach świadczeń zdrowotnych

  Promować przestrzeganie lokalnych, regionalnych, krajowych i unijnych przepisów, polityk, wytycznych i protokołów dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

 • Zarządzać pilnymi przypadkami dentystycznymi

  Zarządzać pilnymi przypadkami dentystycznymi, które są zróżnicowane pod względem swojej natury, np.: infekcje, infekcje bakteryjne, grzybicze, wirusowe, połamane uzębienie, w zależności od indywidualnych przypadków, w sposób unikalny dla danej sytuacji.

 • Opracowywać strategie leczenia chorób stanowiących zagrożenie dla zdrowia człowieka

  Określać możliwe protokoły leczenia chorób stanowiących zagrożenie dla zdrowia człowieka w danej społeczności, w przypadkach takich jak choroby zakaźne o znacznych konsekwencjach na poziomie globalnym.

 • Stawiać diagnozy dotyczące zdrowia jamy ustnej

  Zapoznać się ze stanem higieny jamy ustnej, przeprowadzić badanie, zrobić badania obrazowe i zinterpretować ustalenia w celu postawienia diagnozy.

 • Kształcić w kwestii zdrowia

  Przedstawiać strategie oparte na wiedzy naukowej w celu promowania zdrowego trybu życia, zapobiegania chorobom i zarządzania nimi.

 • Wykonywać znieczulenia miejscowe w ramach zabiegów dentystycznych

  Wykonywać znieczulenia miejscowe w ramach zabiegów stomatologicznych, radząc sobie z komplikacjami związanymi ze znieczuleniem.

 • Przewodzić zespołowi dentystycznemu

  Działać jako lider zespołu dentystycznego, udzielając personelowi jasnych instrukcji, zależnie od podejmowanych procedur dentystycznych.

 • Korygować nieprawidłowości budowy stawu skroniowo-żuchwowego

  Korygowanie anomalii stawu poprzez ponowne wyrównanie zębów w celu poprawy zgryzu pacjenta i odpowiednie współdziałanie szczęki.

 • Zarządzać zgryzem

  Oceniać, jak zęby dolnej szczęki pasują do zębów górnej szczęki, rozpoznając wady i odpowiednio postępując wobec nich lub określając nieprawidłowy kontakt między zębami.

 • Rozróżniać tkanki twarzowoszczękowe

  Odróżniać anormalnie twarde i miękkie tkanki układu szczękowo-twarzowego od normalnych tkanek.

 • Kształcić osoby w kwestii profilaktyki chorób

  Oferować oparte na badaniach naukowych porady, jak unikać złego stanu zdrowia, edukować i doradzać osobom i ich opiekunom, jak zapobiegać złemu stanowi zdrowia i/lub być w stanie doradzić, jak poprawić swoje otoczenie i warunki zdrowotne. Udzielać porad na temat identyfikacji zagrożeń prowadzących do złego stanu zdrowia i pomagać zwiększyć odporność pacjentów poprzez ukierunkowanie strategii zapobiegania i wczesnej interwencji.

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

 • Prowadzić rejestr protez dentystycznych

  Prowadzić rejestry w zakresie wytwarzania protez i urządzeń stomatologicznych przez laboratorium.

Source: Sisyphus ODB