Zawód lekarz medycyny sądowej

Lekarze medycyny sądowej nadzorują badanie osób zmarłych w celu ustalenia przyczyny zgonu w wyjątkowych okolicznościach. Dbają o prowadzenie dokumentacji zgonów na podległym im terenie oraz ułatwiają kontakty z innymi urzędnikami w celu zapewnienia kompletności dochodzenia.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Anatomia człowieka

  Dynamiczny związek między strukturą i funkcją człowieka a układem mięśniowo-szkieletowym, sercowo-naczyniowym, oddechowym, pokarmowym, hormonalnym, moczowym, rozrodczym, integracyjnym i nerwowym; normalna i zmodyfikowana anatomia i fizjologia w ciągu całego życia człowieka.

Umiejętności

 • Ustalać przyczynę zgonu

  Określać przyczynę zgonu niedawno zmarłej osoby, aby ocenić, czy śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych oraz aby pomóc urzędnikom państwowym w dochodzeniach dotyczących danej osoby lub okoliczności jej śmierci.

 • Przestrzegać przepisów prawa

  Zapewniać o odpowiednim poinformowaniu na temat regulacji prawnych, regulujących określoną działalność i przestrzeganiu zasad, procedur oraz przepisów.

 • Przeprowadzać badania kryminalistyczne

  Wykonywać badania kryminalistyczne zebranych danych na miejscu lub w laboratorium, w sposób zgodny z procedurami kryminalistycznymi, i analizować dane przy użyciu metod kryminalistycznych.

 • Przeprowadzać autopsję

  Otworzyć ciało osoby zmarłej i wyjąć narządy do kontroli, interpretując ustalenia w kontekście historii klinicznej.

 • Dbać o porządek w miejscu pracy

  Dbać o to, aby obszar pracy i wyposażenie były czyste i uporządkowane.

 • Dokumentować dowody

  Dokumentować wszystkie dowody znalezione na miejscu przestępstwa bądź w trakcie dochodzenia lub przedstawione podczas przesłuchania w sposób zgodny z przepisami w celu zapewnienia, że żaden dowód nie został pominięty w danej sprawie i że prowadzona jest dokumentacja.

 • Składać zeznania na rozprawach sądowych

  Składać zeznania na rozprawach sądowych dotyczące różnych spraw społecznych i innych wydarzeń.

 • Sporządzać dokumenty prawne

  Sporządzać i zbierać dokumenty prawne dotyczące konkretnego przypadku w celu umożliwienia dochodzenia lub przeprowadzenia rozprawy sądowej, w sposób zgodny z przepisami prawnymi i zapewniający prawidłową ewidencję.

Source: Sisyphus ODB