Zawód literaturoznawca

Literaturoznawcy badają dzieła literackie, historię literatury, gatunki i krytykę literacką w celu oceny dzieł i otaczających je aspektów w odpowiednim kontekście oraz w celu uzyskania wyników badań na konkretne tematy w dziedzinie literatury.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Krytyka literacka

  Środowisko akademickie, które ocenia i klasyfikuje dzieła literackie. Dyskusje te mogą obejmować nowe publikacje lub dokonywać ponownej oceny starszych dzieł literackich.

 • Pisownia

  Zasady dotyczące pisowni słów.

 • Historia literatury

  Historyczna ewolucja form pisania, która ma służyć rozrywce, edukacji lub udzieleniu wskazówek widzom, takich jak fikcyjna proza i poezja. Techniki stosowane przy przekazywaniu tych tekstów i kontekst historyczny, w jakim zostały napisane.

 • Gramatyka

  Zbiór reguł strukturalnych rządzących składaniem zdań, wyrażeń i słów w dowolnym języku naturalnym.

 • Literatura

  Główna część pisemnej formy artystycznej, charakteryzująca się pięknem ekspresji, formą i uniwersalnym charakterem odwołania intelektualnego i emocjonalnego.

 • Techniki literackie

  Różne podejścia, które może zastosować autor, aby ulepszyć swój warsztat pisarski i uzyskać określony efekt; może to być wybór określonego gatunku lub użycie metafor, aluzji i gry słownej.

 • Gatunki literackie

  Różne gatunki literackie w historii literatury, ich techniki, ton, treści i długości.

 • Prawo autorskie

  Ustawodawstwo opisujące ochronę praw oryginalnych autorów względem ich dzieł oraz sposób, w jaki inni mogą z nich korzystać.

 • Teoria literatury

  Różne rodzaje literatury i sposób, w jaki wpisują się one w konkretne sceny.

 • Metodologia badań naukowych

  Metodologia teoretyczna stosowana w badaniach naukowych, polegająca na przeprowadzaniu badań podstawowych, konstruowaniu hipotezy, testowaniu jej, analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków.

 • Techniki pisania

  Różne techniki pisania historii, na przykład opisowe, perswazyjne, pierwszoosobowe i inne techniki.

Umiejętności

 • Recenzować książki

  Czytać najnowsze wydania książek i wydawać opinie na ich temat.

 • Przeprowadzać badania wstępne poświęcone tematyce tekstu

  Przeprowadzić gruntowne badania wstępne poświęcone tematyce tekstu; analiza dostępnych informacji, a także wizyty terenowe i wywiady.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Analizować źródła informacji

  Konsultować się z odpowiednimi źródłami informacji, aby znaleźć inspirację, uczyć się na określone tematy i uzyskać dodatkowe informacje.

 • Stosować metody naukowe

  Stosować metody i techniki naukowe w celu badania zjawisk poprzez zdobywanie nowej wiedzy lub korygowanie i integrowanie zebranej wcześniej wiedzy.

 • Tworzyć prace naukowe

  Przedstawiać hipotezy, ustalenia i wnioski z własnych badań naukowych w ramach swojej specjalizacji w publikacjach branżowych.

Source: Sisyphus ODB