Zawód lobbysta

Lobbyści działają w charakterze przedstawicieli celów klienta. Starają się przekonać organy prawodawcze i decydentów politycznych do wdrożenia przepisów ustawowych lub wykonawczych zgodnych z życzeniem klienta, a także negocjują ze stronami o potencjalnie sprzecznych interesach. Wykonują zadania analityczne i badawcze w celu zapewnienia, że interesy klienta zostaną we właściwy sposób przedstawione odpowiednim stronom. Konsultują się również ze swoimi klientami w sprawie ich interesów i polityk.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Wdrażanie polityki publicznej

  Procedury związane ze stosowaniem polityki rządu na wszystkich szczeblach administracji publicznej.

 • Zasady kształtowania stosunków dyplomatycznych

  Praktyki ułatwiające zawieranie umów lub traktatów międzynarodowych z innymi krajami poprzez prowadzenie negocjacji i podejmowanie prób ochrony interesów rodzimego rządu, a także ułatwiające kompromis.

 • Procedura legislacyjna

  Procedury stosowane w procesie stanowienia prawa i legislacji, takie jak zaangażowane organizacje i osoby fizyczne, proces przekształcania projektów ustaw w prawa, propozycja i proces przeglądu, a także inne etapy w ramach procedury legislacyjnej.

Umiejętności

 • Doradzać w kwestii aktów ustawodawczych

  Doradzanie ustawodawcom w zakresie opracowywania nowych ustaw i rozpatrywania kwestii ustawodawczych.

 • Chronić interesy klientów

  Chronić interesy i potrzeby klienta poprzez podejmowanie niezbędnych działań, badanie wszelkich możliwości, w celu zapewnienia, że klient uzyska preferowane rezultaty.

 • Stosować zasady dyplomatyczne

  Stosowanie procesów związanych z tworzeniem umów międzynarodowych, prowadzenie negocjacji między przedstawicielami różnych krajów, ochrona interesów rodzimego państwa i ułatwianie osiągnięcia kompromisu.

 • Utrzymywać relacje z agencjami rządowymi

  Tworzyć i utrzymywać przyjazne relacje służbowe z partnerami z różnych agencji rządowych.

 • Doradzać w kwestii zarządzania konfliktami

  Doradzać organizacjom prywatnym lub publicznym w zakresie monitorowania możliwego ryzyka i rozwoju konfliktu oraz w zakresie metod rozwiązywania konfliktów specyficznych dla zidentyfikowanych konfliktów.

 • Myśleć analitycznie

  Tworzyć myśli przy użyciu logiki i rozumowania, aby zidentyfikować mocne i słabe strony alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów.

 • Prowadzić negocjacje polityczne

  Prowadzić debaty i dialog w kontekście politycznym, z wykorzystaniem technik negocjacyjnych dostosowanych do kontekstu politycznego i w celu osiągnięcia pożądanego założenia, zapewnienia kompromisu i utrzymania współpracy.

 • Wywierać wpływ na prawodawców

  Wywierać wpływ na organizacje i osoby zaangażowane w proces stanowienia lub zmiany prawodawstwa i przepisów w celu uzyskania pożądanego rezultatu, rozpoznając, z którymi podmiotami najlepiej się kontaktować i wykorzystując perswazyjne metody wpływania na ich działania i decyzje.

 • Zarządzać wdrażaniem polityki publicznej

  Zarządzać realizacją nowych polityk rządowych lub zmianami w istniejących politykach na szczeblu krajowym lub regionalnym, a także personelem zaangażowanym w proces wdrażania.

Source: Sisyphus ODB