Zawód Młodszy urzędnik działu kadr

Młodszy urzędnik działu kadr
Credits: Shutterstock.com

Pracownik działu kadr wykonuje obowiązki administracyjne związane z zasobami ludzkimi

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania młodszy urzędnik działu kadr

 • Opracowuje, weryfikuje i przechowuje dokumenty związane ze sprawami pracowniczymi, takie jak: procedury dotyczące procesu rekrutacji, programy szkoleń, procedury ocen pracowniczych itp..
 • Gromadzi dane dotyczące pracowników, takie jak: adresy, zarobki, dni nieobecno ści w pracy, raporty przełożonych itp..
 • Opracowuje i przegląda dokumenty kandydatów do pracy np. ocenia kwalifikacje i uprawnienia kandydatów.
 • W celu sprawdzenia wiarygodno ści kandydatów do pracy zbiera informacje w urzędach państwowych, u byłych pracodawców oraz w innych potencjalnych źródłach informacji,
 • Przygotowuje rekomendacje dotyczące obsadzenia stanowisk w organizacji.
 • Odpowiada na pytania i wyja śnia politykę oraz procedury zarządzania kadrami pracownikom i kandydatom do pracy.
 • Dostarcza informacji dotyczących spraw personalnych pracowników (np. na temat osób nowozatrudnionych) do instytucji i organizacji uprawnionych do ich posiadania.
 • Przygotowuje raporty na tematy związane z działaniami w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Wykonuje wiele obowiązków administracyjnych: odpowiadanie na telefony, wysyłanie ofert zatrudnienia itp..

Powiązane zawody urzędnik

 • Bezpośredni przełożony pracowników biurowych
 • Fakturysta
 • Fakturzysta
 • Inny pracownik biurowy
 • Kierownik działu administracji
 • Młodszy księgowy
 • Organizator zamówień
 • Pracownik biurowy
 • Pracownik domu maklerskiego
 • Pracownik ds. kodowania danych
 • Pracownik ds. wprowadzania danych
 • Prokurent
 • Sekretarka
 • Specjalista ds. hipotek
 • Specjalista ds. kredytów
 • Urzędnik ds. frachtu
 • Urzędnik ds. listy płac
 • Urzędnik ds. magazynowania i transportu
 • Urzędnik ds. marketingu
 • Urzędnik ds. obsługi nowych kont
 • Urzędnik ds. planowania produkcji
 • Urzędnik ds. ubezpieczeń
 • Urzędnik ds. ważenia towarów
 • Urzędnik ds. zamówień
 • Urzędnik magazynowy
 • Urzędnik pomocniczy ds. wypełniania formularzy
 • Urzędnik sprzedaży
 • Urzędnik-statystyk

Source: Sisyphus ODB