Zawód manewrowy

Manewrowi przemieszczają jednostki manewrowe z wagonami lub grupami wagonów lub bez nich w celu budowy pociągów. Zajmują się oni kierowaniem lokomotywami i biorą udział w przełączaniu wagonów, tworzeniu lub rozdzielaniu pociągów na stacjach rozrządowych lub na bocznicach. Działają oni zgodnie z właściwościami technicznymi, takimi jak kontrola ruchu przez urządzenie zdalnego sterowania.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zasady inżynierii mechanicznej

  Rozumienie zasad inżynierii mechanicznej, fizyki i materiałoznawstwa.

 • Zagrożenia związane z ręcznym kierowaniem ruchem

  Zrozumienie niebezpieczeństw i trudnościami towarzyszących działaniom w zakresie ręcznego kierowania ruchem, w tym narażenia na hałas, kurzem, jego połykanie lub uderzenie przez pojazd.

 • Procedury w zakresie eksploatacji pociągów

  Różne praktyki, rutynowe działania i procedury dotyczące bezpiecznej eksploatacji pociągów w celu uniknięcia kolizji, wykolejenia lub nieplanowanego przekroczenia ograniczeń prędkości.

 • Przepisy ramowe dotyczące kolei

  Znajomość i stosowanie przepisów ramowych dotyczących kolei w odniesieniu do wymogów dotyczących kolei w UE. Znajomość prawodawstwa mającego zastosowanie do transgranicznego przewozu towarów.

 • Charakterystyka fizyczna infrastruktury kolejowej

  Znajomość wszystkich fizycznych aspektów ruchu kolejowego, w tym dworców kolejowych, wartości nachylenia i spadku, jak również praw pierwszeństwa i ograniczeń prędkości.

 • Infrastruktura kolejowa

  Dokładne zrozumienie cech infrastruktury kolejowej: technologii kolejowych, szerokości torów, sygnalizacji kolejowej, węzłów kolejowych itp.

 • Mechanika pociągów

  Posiadanie podstawowej wiedzy o mechanice związanej z pociągami, zrozumienie szczegółów technicznych i udział w dyskusjach na tematy pokrewne w celu rozwiązywania problemów związanych z mechaniką.

Umiejętności

 • Przetaczać tabor na stacjach rozrządowych

  Przetaczać tabor w celu zestawienia składów na stacjach rozrządowych.

 • Obsługiwać pojazdy kolejowe

  Prowadzić pojazdy szynowe lub inny sprzęt kolejowy w sposób kompetentny i bezpieczny.

 • Egzekwować przepisy dotyczące bezpieczeństwa kolei

  Promować i egzekwować procedury bezpieczeństwa i przepisy UE w celu zapewnienia, aby poziom bezpieczeństwa kolei był z zasady utrzymywany i stale podnoszony, z uwzględnieniem rozwoju prawodawstwa europejskiego.

 • Radzić sobie z trudnymi warunkami pracy

  Radzić sobie z trudnymi warunkami pracy, takimi jak praca nocna, praca zmianowa i nietypowe warunki pracy.

 • Przeprowadzać rutynową konserwację silników kolejowych

  Wykonywać rutynowe zadania w celu konserwacji silników kolejowych, takie jak wymiana oleju i smarowanie silników.

 • Obsługiwać panele sterowania koleją

  Obsługiwać różne typy paneli sterowania koleją, takich jak przełącznik IFS, przełącznik OCS lub przełącznik NX.

 • Oceniać działalność kolejową

  Przegląd i badanie istniejącego wyposażenia kolejowego, obiektów, systemów i procesów w celu poprawy bezpieczeństwa i wydajności kolei, podniesienia jakości i obniżenia kosztów.

 • Obsługiwać rozjazdy kolejowe

  Obsługiwać rozjazdy kolejowe, aby kontrolować kierunek pociągów i kierować je do ich miejsc docelowych.

 • Przerzucać ładunki przychodzące

  Przerzucać ładunki na i z wagonów przyłączanych do przyjeżdżających i odjeżdżających pociągów.

 • Obsługiwać przełączenia lokomotyw

  Obsługiwać lokomotywy do przełączenia, sprzęgania i rozprzęgania wagonów w celu załadunku i rozładunku towarów.

 • Sprawdzać stan silników w pociągu

  Zapewnianie zgodności silników kolejowych z przepisami przed rozpoczęciem podróży.

 • Odczytywać schematy obwodu kolejowego

  Odczytywać i rozumieć schematy obwodu podczas wstępnej budowy, usuwania usterek, konserwacji i działań testowania, a także naprawy lub wymiany komponentów.

 • Obsługiwać systemy łączności kolejowej

  Obsługiwać systemy łączności kolejowej; podawać ogłoszenia przez system nagłaśniający lub komunikować się z obsługą pociągu.

 • Sprawdzać siłę hamowania pociągów

  Sprawdzenie, czy siła zrywająca pociągów funkcjonuje zgodnie z wymaganiami po sprzęgnięciu.

 • Przerzucać ładunki wychodzące

  Przenosić wychodzące ładunki towarowe do i z pociągów przychodzących i wychodzących.

 • Przestrzegać norm bezpieczeństwa kolejowego

  Zapewniać przestrzeganie minimalnych norm bezpieczeństwa dla samochodów ciężarowych eksploatowanych przez przedsiębiorstwa kolejowe podlegające prawu europejskiemu.

 • Prowadzić pojazdy

  Być w stanie prowadzić pojazdy; posiadać odpowiedni rodzaj prawa jazdy zgodnie z typem używanego pojazdu silnikowego.

 • Postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi przyłączania wagonów podczas przewozów kolejowych

  Czytać i rozumieć instrukcje dotyczące przyłączania wagonów i przeprowadzać odpowiednie czynności dostosowawcze.

 • Przeprowadzać kontrole torów kolejowych

  Planować i przeprowadzać regularne inspekcje i dochodzenia dotyczące systemu torów kolejowych w celu zapewnienia optymalnego zasięgu sieci kolejowej na danym obszarze. Kontrolować aspekty, takie jak dostosowanie torów, cechy terenu oraz występowanie rowów, nasypów i luźnego rumoszu skalnego w obrębie sieci kolejowej.

 • Używać gestów w procedurach transportowych

  Używanie sygnałów ręcznych dla procedur transportowych, takich jak rozjazdy i pociągi na długich łukach.

 • Przeprowadzać konserwację lokomotyw

  Wykonywać prace z zakresu ogólnej konserwacji części lokomotyw, takich jak koła, sprężyny i silniki ciągnące linki hamulcowe; testować i naprawiać urządzenia zabezpieczające, sprężarki powietrza, zawory bezpieczeństwa, systemy paliwowe, przegrody i chłodnice; instalować, montować, demontować, naprawiać lub wymieniać podzespoły silników Diesla lokomotyw.

 • Obsługiwać urządzenia radiowe

  Konfiguracja i obsługa urządzeń radiowych i akcesoriów, takich jak konsole nadawcze, wzmacniacze i mikrofony. Rozumienie podstaw języka radiooperatora i, w razie konieczności, zapewnianie instrukcji prawidłowej obsługi sprzętu radiowego.

 • Zarządzać bezpieczeństwem operacyjnym pociągów

  Nadzorować wszystkie operacje na określonym obszarze, w ramach zespołu zarządzającego usługami bezpieczeństwa operacyjnego i pociągowymi dla danej lokalizacji geograficznej.

 • Kontrolować ruch pociągów

  Kontrolować przyśpieszanie, hamowanie oraz całą eksploatację pociągu w ruchu.

 • Obsługiwać kolejowe systemy ostrzegania

  Obsługiwać i konserwować systemy ostrzegania o przekroczeniu wzniesienia, sygnały i urządzenia sygnalizacyjne na kolei, takie jak systemy detekcji zagrzanych łożysk i blokady.

 • Dokonywać przyłączenia wagonów

  Dokonywać przyłączenia wagonów na stacjach rozrządowych. Stosować mechanizmy sprzęgania do łączenia taboru kolejowego w pociągi.

Source: Sisyphus ODB