Zawód maszynista kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych

Maszyniści kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych obsługują systemy i tablice kontrolne, sterując operacjami różnych układów trybów transportu obsługiwanych drogą kablową. Mogą oni obsługiwać kabiny powietrzne, wciągniki przejezdne, kolejki linowe itp. Zapewniają oni ciągłość działania i interweniują w razie wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • środki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w transporcie

  Zbiór zasad, procedur i przepisów dotyczących środków bezpieczeństwa i higieny, mających na celu zapobieganie wypadkom lub incydentom podczas transportu.

 • Zagrożenia na pokładzie

  Zapobieganie zagrożeniom na pokładzie (elektrycznym) i skuteczne radzenie sobie z nimi w razie ich wystąpienia; zapewnienie bezpiecznego wejścia na pokład i zejścia na ląd ze statku.

 • Transport linowy

  Wiedza w zakresie transportu linowego (CPT) i jego podstawowych zasad. Świadomość, że są to systemy pojazdów bezsilnikowych napędzanych stalową liną.

Umiejętności

 • Przestrzegać programu prac związanego z transportem

  Zapewnienie zgodności z wyznaczonym harmonogramem prac przygotowanym przez przedsiębiorstwo transportowe.

 • Wydawać polecenia ustne

  Przekazywanie jasnych instrukcji. Zapewnianie, że komunikaty są zrozumiałe i poprawnie przestrzegane.

 • Postępować zgodnie z instrukcjami sygnalizacyjnymi

  Stosować się do instrukcji w zakresie sygnalizacji przez cały czas trwania podróży. Rozumieć język techniczny używany przez sygnalistów i przestrzegać udzielonych przez nich instrukcji.

 • Zachowywać czujność

  Stale zachowywać koncentrację i czujność; szybko reagować w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń. Koncentrować się i zachowywać ciągłą uwagę podczas wykonywania zadania przez długi czas.

 • Sprawdzać urządzenia dźwigowe

  Kontrolować przydatność i odpowiedniość kabli, krążków i zaczepów stanowiących części dźwigów. Zapewniać ciągłą obsługę techniczną tego sprzętu.

Source: Sisyphus ODB