Zawód maszynista

Maszyniści prowadzą pociągi świadczące usługi transportu pasażerskiego lub towarowego. Odpowiadają za kierowanie pojazdami w sposób bezpieczny, z poszanowaniem wszystkich istotnych przepisów bezpieczeństwa, obsługi i komunikacji oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów i ładunków. Ich zadania obejmują współpracę i komunikację z odpowiednim personelem zarządcy infrastruktury, jak również z personelem pokładowym pociągu.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Charakterystyka fizyczna infrastruktury kolejowej

  Znajomość wszystkich fizycznych aspektów ruchu kolejowego, w tym dworców kolejowych, wartości nachylenia i spadku, jak również praw pierwszeństwa i ograniczeń prędkości.

 • Przepisy w zakresie przewozu osób

  Znajomość konwencji i przepisów dotyczących przewodu osób.

 • Procedury w zakresie eksploatacji pociągów

  Różne praktyki, rutynowe działania i procedury dotyczące bezpiecznej eksploatacji pociągów w celu uniknięcia kolizji, wykolejenia lub nieplanowanego przekroczenia ograniczeń prędkości.

 • Sposób działania hamulców lokomotyw

  Rozumienie dynamiki działania hamulców lokomotyw.

 • Geometria toru

  Zrozumienie geometrii 3D stosowanej w planowaniu torów oraz projektowaniu i budowie infrastruktury kolejowej.

Umiejętności

 • Koncentrować się na pasażerach

  Transport pasażerów do miejsca docelowego w sposób bezpieczny i terminowy. Zapewnianie odpowiedniej obsługę klienta; informowanie pasażerów w przypadku nieoczekiwanych sytuacji lub innych zdarzeń.

 • Przygotowywać sprawozdania dotyczące wysyłki towarów

  Sporządzanie i składanie sprawozdań z przesyłania towarów. Załączanie szczegółowych informacji na temat warunków przewozu i przeładunku towarów; w razie potrzeby zgłaszanie problemów.

 • Zapewniać zgodność ruchu pociągów z rozkładem

  Zapewniać terminowe przybycie pociągów do miejsc docelowych zgodnie z rozkładami jazdy kolei.

 • Przerzucać ładunki przychodzące

  Przerzucać ładunki na i z wagonów przyłączanych do przyjeżdżających i odjeżdżających pociągów.

 • Zapewniać bezpieczny przyjazd pociągów

  Zapewnianie bezpiecznego przyjazdu pociągów do miejsc przeznaczenia. Wykorzystywanie praktycznej wiedzy w zakresie sygnalizowania pociągów w sieci kolejowej, aby zapewnić sprawny przebieg przejazdów.

 • Oznaczać różnice w kolorze

  Identyfikować różnice między kolorami, takie jak odcienie kolorów.

 • Zachowywać czujność

  Stale zachowywać koncentrację i czujność; szybko reagować w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń. Koncentrować się i zachowywać ciągłą uwagę podczas wykonywania zadania przez długi czas.

 • Kontrolować ruch pociągów

  Kontrolować przyśpieszanie, hamowanie oraz całą eksploatację pociągu w ruchu.

 • Przetaczać tabor na stacjach rozrządowych

  Przetaczać tabor w celu zestawienia składów na stacjach rozrządowych.

 • Mieć wysoki poziom świadomości kwestii bezpieczeństwa

  Zapewniać wysoki poziom świadomości kwestii bezpieczeństwa; korzystać ze środków ochrony indywidualnej; komunikować się z pracownikami i udzielać porad w kwestiach związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem.

 • Sprawdzać stan silników w pociągu

  Zapewnianie zgodności silników kolejowych z przepisami przed rozpoczęciem podróży.

 • Wytrzymywać w pozycji siedzącej przez długie okresy

  Mieć cierpliwość, aby siedzieć w miejscu przez długi czas; utrzymywać odpowiednią i ergonomiczną pozycję podczas siedzenia.

 • Komunikować się z klientami

  Odpowiadać i komunikować się z klientami w najbardziej efektywny i odpowiedni sposób, aby umożliwić im dostęp do pożądanych produktów lub usług bądź jakąkolwiek inną pomoc, jakiej mogą potrzebować.

 • Monitorować rozkład jazdy pociągów

  Zapewniać przestrzeganie rozkładu jazdy pociągów; pociągi nie powinny opuszczać stacji za wcześnie ani za późno. Monitorować i regulować odjazdy i przyjazdy pociągów, aby uniknąć zbyt wczesnego lub zbyt późnego przyjazdu.

 • Postępować zgodnie z instrukcjami sygnalizacyjnymi

  Stosować się do instrukcji w zakresie sygnalizacji przez cały czas trwania podróży. Rozumieć język techniczny używany przez sygnalistów i przestrzegać udzielonych przez nich instrukcji.

 • Dostosowywać wagę ładunku do pojemności pojazdów transportowych

  Dostosowywać wagę ładunku do pojemności pojazdów transportowych. Nadzorować maksymalną ładowność danego pojazdu oraz wagę poszczególnych skrzyń w przesyłce.

 • Przerzucać ładunki wychodzące

  Przenosić wychodzące ładunki towarowe do i z pociągów przychodzących i wychodzących.

 • Zapewniać konserwację pociągów

  Nadzorować konserwację wyposażenia pociągu i bezpieczeństwa kolei.

 • Zachowywać się odpowiednio w sytuacjach stresowych

  Radzenie sobie z bardzo stresującymi sytuacjami w miejscu pracy i zarządzanie nimi poprzez zastosowanie odpowiednich procedur, porozumiewanie się w sposób spokojny i skuteczny, a także spokojne podejmowanie decyzji.

 • Utrzymywać koncentrację przez długie okresy

  Utrzymywanie koncentracji w długim okresie w celu dokonywania prawidłowych osądów i podejmowania odpowiednich decyzji.

 • Uczyć zasad prowadzenia pociągu

  Zapewniać stażystom szkolenia na miejscu w zakresie obsługi i prowadzenia pociągów. Nauczać ich teorii i technik w takich kwestiach, jak panele kontrolne, znaki bezpieczeństwa, środki bezpieczeństwa i procedury na stacjach kolejowych.

Source: Sisyphus ODB