Zawód mechanik wieży wiertniczej

Mechanicy wież wiertniczych odpowiadają za silniki napędzające urządzenia wiertnicze. Dopilnowują oni, aby wszystkie pozostałe urządzenia na platformie wiertniczej działały prawidłowo.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Mechanika

  Teoretyczne i praktyczne zastosowania nauki badającej wpływ przemieszczeń i sił oddziałujących na ciała fizyczne na rozwój maszyn i urządzeń mechanicznych.

 • Terminologia związana z olinowaniem

  Terminologia stosowana do urządzeń podnoszących, osprzętu do podnoszenia, zawiesi, szekli, przewodów, lin, łańcuchów, kabli i siatek.

 • Elektryczność

  Znajomość zasad dotyczących elektryczności i obwodów elektrycznych, a także związanego z tym ryzyka.

 • Narzędzia mechaniczne

  Rozumienie maszyn i narzędzi, w tym ich konstrukcji, sposobów użytkowania, naprawy i konserwacji.

Umiejętności

 • Wykonywać pracę w ramach zespołów dokonujących odwiertów

  Wykonywać z pewnością siebie pracę w ramach zespołów dokonujących odwiertów na platformie wiertniczej, przy czym wykonywać swoje zadania podporządkowując osobiste zaangażowanie na rzecz efektywności całości.

 • Przenosić sprzęt do odwiertów

  Transport materiałów i sprzętu do odwiertów do miejsc pracy; przygotowywać miejsca pracy.

 • Korzystać z urządzeń wiertniczych

  Ustawiać urządzenia do przetaczania i podnoszenia sprzętu wymagane do podnoszenia i przenoszenia obiektów, np. przy użyciu dźwigu lub układu wciągnika lub wielokrążków.

 • Kierować operatorami urządzeń wiertniczych

  Udzielanie wskazówek operatorowi sprzętu do olinowania; zapewnianie pomocy podczas ustawiania i usuwania sprzętu do olinowania.

 • Dbać o sprzęt mechaniczny

  Obserwować i wsłuchiwać się w działanie maszyny w celu wykrycia awarii. Serwisować, naprawiać, regulować i testować maszyny, części i wyposażenie, które działają przede wszystkim w oparciu o zasady mechaniczne. Konserwować i naprawiać pojazdy przeznaczone do przewozu ładunków, pasażerów, rolnictwa i kształtowania krajobrazu.

 • Obsługiwać silniki urządzeń wiertniczych

  Obsługiwać i naprawiać silniki urządzeń wiertniczych oraz zapewniać ich obsługę techniczną.

 • Przewozić wieże wiertnicze

  Przenosić i transportować wieże wiertnicze z jednego miejsca do innego specjalistycznym samochodem ciężarowym.

 • Podnosić ciężkie przedmioty

  Podnoszenie ciężkich przedmiotów i stosowanie ergonomicznych technik podnoszenia, aby uniknąć uszkodzenia ciała.

 • Rozstawiać platformy wiertnicze

  Rozstawiać platformę wiertniczą i przygotowywać ją do eksploatacji po wybraniu odpowiedniego miejsca odwiertu. Demontować platformę wiertniczą po zakończeniu eksploatacji.

Source: Sisyphus ODB