Zawód mediator

Mediatorzy rozstrzygają spory między dwiema stronami, badając sprawę, rozmawiając z obiema stronami i doradzając rozwiązanie, które byłoby dla nich najkorzystniejsze. Słuchają obu stron w celu ułatwienia komunikacji i znalezienia sprawiedliwego rozwiązania i organizowania spotkań. Ich celem jest rozstrzyganie sporów poprzez dialog i rozwiązanie alternatywne, bez konieczności wszczynania postępowania sądowego. Mediatorzy dbają o zgodność rozstrzygnięcia z przepisami prawa i jego egzekucję.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Opracowywać zasady świadczenia usług mediacyjnych

  Komunikowanie i egzekwowanie przepisów dotyczących mediacji w celu zapewnienia odpowiedniego świadczenia usług, takich jak wypowiedzi, unikanie przerw oraz zachowanie postawy współpracy.

 • Interpretować przepisy prawa

  Interpretować przepisy prawa podczas badania sprawy w celu poznania właściwych procedur rozpatrywania sprawy, określonego statusu sprawy i zaangażowanych stron, możliwych wyników oraz sposobów przedstawienia najlepszych argumentów w celu uzyskania jak najkorzystniejszego wyniku.

 • Wykorzystywać w praktyce wiedzę na temat zachowań ludzkich

  Zasady praktyczne związane z zachowaniami grup, tendencjami w społeczeństwie i wpływem dynamiki społecznej.

 • Zachowywać bezstronność w postępowaniach mediacyjnych

  Zachowywać bezstronność i dążenie do zachowania bezstronnego stanowiska w rozwiązywaniu sporów między stronami w sprawach dotyczących mediacji.

 • Zachowywać poufność

  Przestrzegać zbioru przepisów dotyczących ujawniania informacji, z wyjątkiem przekazywania innej osobie upoważnionej.

 • Ułatwiać wypracowywanie oficjalnych porozumień

  Ułatwiać wypracowywanie oficjalnych porozumień między dwiema stronami sporu, zapewniając, aby obie strony zgodziły się na przyjęte rozwiązanie, oraz sporządzając niezbędne dokumenty i dokładając starań, aby obie strony je podpisały.

 • Spotykać się z klientami w celu omówienia kwestii usług prawnych

  Spotykać się i rozmawiać z klientami w celu poznania ich potrzeb dotyczących kwestii prawnych oraz nawiązania współpracy w zakresie specjalizacji kancelarii świadczącej usługi specjalistyczne i prawne oraz udzielać porad klientom.

 • Wysłuchiwać argumentów stron sporu

  Wysłuchiwanie argumentów stron sporu w celu wyjaśnienia nieporozumień i rozbieżności komunikacyjnych pomiędzy nimi.

 • Zachęcać strony do komunikowania się ze sobą

  Zachęcać strony do komunikowania się ze sobą i dzielenia się swoimi poglądami na temat wydarzeń i okoliczności, które miały miejsce, aby znaleźć drogę do współpracy.

 • Negocjować w postępowaniach sądowych

  Prowadzić negocjacje w imieniu klienta w trakcie sprawy sądowej w celu uzyskania najkorzystniejszego dla klienta wyroku oraz zapewniać zgodność wszystkich decyzji z przepisami prawnymi.

 • Stosować zasady zarządzania konfliktami

  Przejąć odpowiedzialność za rozpatrywanie wszystkich skarg i sporów, wykazując empatię i zrozumienie w celu osiągnięcia rozwiązania. Być w pełni świadomym wszystkich protokołów i procedur odpowiedzialności społecznej oraz być w stanie profesjonalnie radzić sobie z sytuacją hazardową z dojrzałością i empatią.

 • Doradzać w kwestii zarządzania konfliktami

  Doradzać organizacjom prywatnym lub publicznym w zakresie monitorowania możliwego ryzyka i rozwoju konfliktu oraz w zakresie metod rozwiązywania konfliktów specyficznych dla zidentyfikowanych konfliktów.

 • Rozwiązywać konflikty

  Prowadzić mediację w konfliktach i napiętych sytuacjach, działając między stronami, takimi jak użytkownicy usług, rodziny i instytucje, dążąc do zawarcia porozumienia, pojednania i rozwiązania problemów.

Source: Sisyphus ODB