Zawód medioznawca

Badacze mediów badają rolę i wpływ mediów na społeczeństwo. Obserwują i dokumentują korzystanie z różnych rodzajów mediów, takich jak gazety, radio i telewizja, oraz reakcję społeczeństwa.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Literatura

  Główna część pisemnej formy artystycznej, charakteryzująca się pięknem ekspresji, formą i uniwersalnym charakterem odwołania intelektualnego i emocjonalnego.

 • Kodeks etyki dziennikarskiej

  Zasady i regulaminy, do których dziennikarz musi się stosować przy relacjonowaniu wydarzeń informacyjnych, takie jak wolność słowa, prawo do bycia wysłuchanym i obiektywizm.

 • Badania z zakresu komunikacji

  Akademicka dziedzina nauki, która bada procesy interakcji człowieka i komunikacji za pośrednictwem różnych mediów oraz sposób, w jaki ten komunikat jest interpretowany na poziomie politycznym, gospodarczym, kulturowym, społecznym, semiotycznym oraz hermeneutycznym.

 • Metodologia badań naukowych

  Metodologia teoretyczna stosowana w badaniach naukowych, polegająca na przeprowadzaniu badań podstawowych, konstruowaniu hipotezy, testowaniu jej, analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków.

 • Rodzaje środków przekazu

  Środki masowego przekazu, takie jak telewizja, czasopisma i radio, które docierają i mają wpływ na większość społeczeństwa.

 • Medioznawstwo

  Dziedzina akademicka, która zajmuje się historią, treściami oraz wpływem różnorodnych mediów, ze szczególnym naciskiem na komunikację masową.

 • Prawo autorskie

  Ustawodawstwo opisujące ochronę praw oryginalnych autorów względem ich dzieł oraz sposób, w jaki inni mogą z nich korzystać.

Umiejętności

 • Analizować źródła informacji

  Konsultować się z odpowiednimi źródłami informacji, aby znaleźć inspirację, uczyć się na określone tematy i uzyskać dodatkowe informacje.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Recenzować książki

  Czytać najnowsze wydania książek i wydawać opinie na ich temat.

 • Stosować metody naukowe

  Stosować metody i techniki naukowe w celu badania zjawisk poprzez zdobywanie nowej wiedzy lub korygowanie i integrowanie zebranej wcześniej wiedzy.

 • Przeprowadzać badania wstępne poświęcone tematyce tekstu

  Przeprowadzić gruntowne badania wstępne poświęcone tematyce tekstu; analiza dostępnych informacji, a także wizyty terenowe i wywiady.

Source: Sisyphus ODB