Zawód medium

Osoby będące medium twierdzą, że są pośrednikami w komunikacji między światem fizycznym a światem duchowym.  Przedstawiają one informacje lub obrazy przekazane im rzekomo przez duchy, które mogą mieć istotne, a często bardzo osobiste znaczenie dla ich klientów.  

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Spirytualizm

  Przekonanie lub doktryna, że świat składa się z dwóch podstawowych substancji, materii i ducha, oraz że osoby żyjące mogą komunikować się z duchami zmarłych.

 • Retoryka

  Sztuka dyskursu, która ma na celu poprawę zdolności autorów i mówców do informowania, przekonywania lub motywowania ich odbiorców.

 • Okultyzm

  Studia dotyczące sztuk i praktyk okultystycznych, wiara w nadprzyrodzone moce. Praktyki te obejmują alchemię, spirytyzm, religię, magię i wróżbiarstwo.

Umiejętności

 • Dbać o obsługę klienta

  Utrzymywać najwyższy możliwy poziom obsługi klienta i dbać, aby klient był zawsze obsługiwany w sposób profesjonalny. Dbać o dobre samopoczucie klientów lub uczestników i spełniać szczególne wymagania.

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

 • Promować siebie

  Przedstawianie własnego potencjału rynkowego w zakresie umiejętności i wiedzy.

 • Dbać o prywatność usługobiorców

  Szanować i chronić godność i prywatność klienta, chroniąc jego informacje poufne i jasno wyjaśniając zasady dotyczące poufności klientowi i innym zaangażowanym stronom.

 • Tworzyć sieć specjalistów w danej dziedzinie

  Docierać do ludzi i spotykać się z nimi w kontekście zawodowym. Znajdować płaszczyznę porozumienia i posługiwać się kontaktami w celu uzyskania wzajemnych korzyści. Utrzymywać kontakty z osobami należącymi do własnej sieci kontaktów zawodowych i orientować się w ich działaniach.

 • Pozyskiwać nowych klientów

  Inicjować działania, aby przyciągać nowych i interesujących klientów. Prosić o rekomendacje i referencje, wynajdywać miejsca, w których można znaleźć potencjalnych klientów.

 • Doradzać klientom

  Pomoc i wskazówki dla klientów w celu przezwyciężenia ich problemów osobistych, społecznych lub psychologicznych.

 • Posługiwać się sprzętem do seansów spirytystycznych

  Posługiwać się sprzętem do komunikowania się z duchami zmarłych, takim jak plansze Ouija, tabliczki przodków lub szafy.

 • Korzystać z technik konsultacyjnych

  Doradzać klientom w różnych sprawach osobistych lub zawodowych.

Source: Sisyphus ODB