Zawód menedżer akwakultury ds. cumowania sadzów

Menedżerowie akwakultury ds. cumowania sadzów wykonują i nadzorują cumowanie sadzów w stabilnych stacjach, sadzach dryfujących, a nawet w sadzach z własnym napędem i częściowo zanurzonych. Bezpiecznie obsługują i cumują różnego rodzaju duże sadze oraz zarządzają panującymi warunkami, takimi jak działanie prądów i fal oraz profil dna morskiego na obszarach wód otwartych lub półotwartych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zasady projektowania systemów zamkniętych

  Elementy konstrukcyjne różnych systemów do przechowywania, takich jak klatki, kojce, siatki, stawy i zbiorniki.

 • Wpływ wiatrów i prądów na sterowanie statkami

  Znajomość wpływu prądów, siły wiatru i kierunku wiatru na nawigację i zdolność manewrowania statkiem.

 • Prądy wodne

  Rozumienie oddziaływania prądów wodnych na gospodarstwa rybne, w klatkach, stawach, lagunach i rzekach.

 • Sektor akwakultury

  Zrozumienie sektora akwakultury, jego projektowania i instalacji.

Umiejętności

 • Uczestniczyć w organizowaniu ćwiczeń na wypadek zagrożenia

  Uczestniczyć w przygotowaniu i realizacji ćwiczeń na wypadek zagrożenia. Kierować działaniami zaradczymi na miejscu zdarzenia. Pomagać w prawidłowej rejestracji sprawozdań z miejsca zdarzenia. Upewniać się, że cały personel dokładnie przestrzega zaplanowanych procedur awaryjnych w przypadku sytuacji nadzwyczajnej.

 • Sporządzać sprawozdania techniczne

  Sporządzać sprawozdania techniczne dla klientów, które będą zrozumiałe dla osób nieposiadających wiedzy technicznej.

 • Wprowadzać ulepszenia w wykonywanych zadaniach

  Formułować zalecenia dotyczące usprawnień w wykonywanych zadaniach.

 • Planować system cumowania klatek wykorzystywanych w produkcji akwakultury

  Planować system cumowania klatek wykorzystywanych w produkcji akwakultury, w odniesieniu dla wyznaczonych gatunków wodnych.

 • Posługiwać się urządzeniami komunikacyjnymi

  Obsługiwać urządzenia komunikacyjne w celu kontaktowania się z klientami, współpracownikami i innymi osobami.

 • Zapewniać przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa dotyczących obsługi klatek

  Zapewniać, aby personel spełniał wymogi bezpieczeństwa dotyczące obsługi klatek.

 • Zapewniać przestrzeganie procedur bezpieczeństwa i higieny pracy przez personel sektora akwakultury

  Upewnić się, że procedury dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zostały ustanowione i przestrzegane we wszystkich akwakulturach, w tym w klatkach. Dbać, aby pracownicy i ogół społeczeństwa zostali poinstruowani, a wszelkie czynności związane z pracą były prowadzone zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

 • Planować pracę zespołów i poszczególnych osób

  Planować pracę zespołów i poszczególnych osób. Oceniać pracę zespołów i osób. Przekazywać zespołom i osobom fizycznym informacje zwrotne na temat wykonanej pracy. Wspierać i szkolić pojedyncze osoby i zespoły. Przygotowywać instrukcje pracy do nowych zadań.

 • Obsługiwać system łączności wykorzystywany w nagłych sytuacjach

  Efektywne obsługiwać wspólne systemy łączności wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych, takie jak mobilne nadajniki i odbiorniki stacji bazowych, przenośne nadajniki i odbiorniki, wzmacniaki, telefony komórkowe, pagery, automatyczne lokalizatory pojazdów i telefony satelitarne, w zależności od potrzeb.

 • Sporządzać sprawozdania na temat wykonywanych prac

  Sporządzać raporty związane z pracą, które wspierają efektywne zarządzanie relacjami oraz wysoki standard dokumentacji i ewidencjonowania. Pisać i przedstawiać wyniki i wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby były zrozumiałe dla odbiorców niebędących ekspertami.

 • Wykonywać pracę zespołową

  Doceniać znaczenie pracy zespołowej, budować i utrzymywać pozytywne relacje zawodowe ze wszystkimi współpracownikami w kasynie i w ramach przedsiębiorstwa. Elastyczność – stosować pozytywne i elastyczne podejście do zmieniających się priorytetów i procedur. Cechować się pozytywnym nastawieniem do zmian, chętnie podejmować się nowych zadań oraz skutecznie postępować wobec nowych metod działania. Komunikacja – dbać o zrozumiałą i skuteczną komunikację z kierownikiem kasyna, starszym kierownikiem gier oraz kierownikami gier. Prowadzić regularne spotkania z kierownikami i pracownikami oraz wspierać dwukierunkową komunikację i ciągłe doskonalenie.

 • Instalować system cumowania klatek wykorzystywanych przy produkcji akwakultury

  Konfigurować system cumowania klatek akwakultury zgodnie z planami.

 • Kierować zespołem

  Kierować, nadzorować i motywować grupę osób w celu osiągnięcia oczekiwanych wyników w określonym terminie i z uwzględnieniem przewidzianych środków.

 • Przedstawiać plany dotyczące cumowania

  Przygotowanie briefingów dla załogi na temat planów cumowniczych i podziału pracy. Dostarczanie załodze informacji na temat środków ochronnych, takich jak kaski i okulary ochronne.

 • Doradzać w kwestii poprawy bezpieczeństwa

  Podawać odpowiednie zalecenia po zakończeniu dochodzenia; zapewniać należyte uwzględniania i, w stosownych przypadkach, wykonywanie zaleceń.

 • Podejmować decyzje w krótkim czasie

  Starać się podejmować optymalne decyzje w krótkim czasie w organizacji.

 • Utrzymywać systemy komunikacji wewnętrznej

  Utrzymywać skuteczny system komunikacji wewnętrznej między pracownikami i kierownikami działów.

 • Przeprowadzać ocenę ryzyka

  Oceniać rodzaje ryzyka, proponować ulepszenia i opisywać środki, jakie należy zastosować na szczeblu organizacyjnym.

 • Komunikować się w języku angielskim na poziomie zaawansowanym

  Posiadać znajomość języka angielskiego; R351 odnosi się do poziomu C1 w europejskim systemie opisu kształcenia językowego (CEFR).

Source: Sisyphus ODB