Zawód menedżer ds. przychodów z hotelarstwa

Menedżerowie ds. przychodów z hotelarstwa maksymalizują dochody z obiektów, takich jak hotele, kurorty wakacyjne i pola kempingowe, analizując tendencje i konkurencję. Pomagają zarządzającym w podejmowaniu decyzji strategicznych. Menedżerowie ds. przychodów z hotelarstwa analizują i optymalizują potencjał finansowy obiektów i zarządzają personelem obiektów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Opracowywać sprawozdania w zakresie statystyki finansowej

  Sporządzać sprawozdania finansowe i statystyczne w oparciu o zgromadzone dane w celu przedstawienia tych sprawozdań instytucjom zarządzającym organizacji.

 • Korzystać z umiejętności rozumowania matematycznego

  Przeprowadzać rozumowanie oraz stosować proste lub złożone koncepcje matematyczne i obliczenia.

 • Prognozować stopień obłożenia

  Przewidywać liczbę pokoi hotelowych, które będą rezerwowane, planować obłożenie oraz szacować zapotrzebowanie.

 • Zarządzać przychodami hotelu

  Nadzorować przychody z obsługi gości poprzez znajomość monitorowanie, przewidywanie i reagowanie na zachowania klientów, aby maksymalizować przychody lub zyski, osiągać zaplanowany w budżecie zysk brutto oraz minimalizować wydatki.

 • Opracowywać strategie generowania zysków

  Opracowywanie metod, za pomocą których przedsiębiorstwo wprowadza na rynek i sprzedaje produkt lub usługę w celu generowania dochodów.

 • Zapewniać współpracę między wydziałami

  Gwarantować komunikację i współpracę ze wszystkimi jednostkami i zespołami w danej organizacji zgodnie ze strategią przedsiębiorstwa.

 • Myśleć analitycznie

  Tworzyć myśli przy użyciu logiki i rozumowania, aby zidentyfikować mocne i słabe strony alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów.

 • Wdrażać strategie sprzedaży

  Realizować plan mający na celu uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez pozycjonowanie marki lub produktu przedsiębiorstwa i docieranie do odpowiednich odbiorców, którzy mają kupować daną markę lub dany produkt.

 • Wdrażać strategie marketingowe

  Wdrażać strategie mające na celu promowanie danego produktu lub usługi przy wykorzystaniu opracowanych strategii marketingowych.

 • Planować cele średnio- i długoterminowe

  Tworzyć harmonogram celów długookresowych oraz celów bezpośrednich i krótkookresowych poprzez skuteczne procesy planowania i pojednania w perspektywie średniookresowej.

 • Zapewniać konkurencyjność cenową

  Gwarantować konkurencyjność cenową poprzez określenie najwyższych osiągalnych przychodów z tytułu produktu lub usługi, jednocześnie obserwując ceny konkurentów i badając strategie i warunki rynkowe oraz ewolucję rynku.

 • Sporządzać statystyczne sprawozdania finansowe

  Przejrzeć i przeanalizować dane finansowe osób i firmy w celu wygenerowania raportów statystycznych lub rejestrów.

 • Przeprowadzać badanie rynku

  Gromadzić, oceniać i przedstawiać dane dotyczące rynku docelowego i klientów w celu ułatwienia strategicznego rozwoju i studiów wykonalności. Identyfikować tendencje rynkowe.

 • Zarządzać personelem

  Zarządzać pracownikami i podwładnymi, pracującymi w zespole lub indywidualnie, aby maksymalizować ich wydajność i wkład. Planować ich pracę i działania, udzielać instrukcji, motywować i kierować w osiąganiu celów firmy. Monitorować i mierzyć, w jaki sposób pracownik podejmuje się swoich obowiązków i jak dobrze te działania są wykonywane. Identyfikować obszary wymagające poprawy i przedstawiać sugestie, jak tę poprawę osiągnąć. Prowadzić grupę ludzi, aby pomóc im osiągnąć cele i utrzymać efektywne relacje robocze między pracownikami.

 • Analizować typy rezerwacji

  Badać, rozumieć i przewidywać powtarzające się wzorce i zachowania podczas rezerwacji.

 • Czuwać nad finansami

  Obsługiwać administrację finansową swojego działu, ograniczać koszty do niezbędnych wydatków i maksymalizować dochody swojej organizacji.

 • Analizować dane

  Analizowanie, przekształcanie i modelowanie danych, aby zapoznać się z przydatnymi informacjami i wspierać proces decyzyjny.

 • Opracowywać uzasadnienia biznesowe

  Zbieranie istotnych informacji w celu opracowania dobrze zorganizowanego i ustrukturyzowanego dokumentu dokumentu, który zapewni prawidłowy przebieg realizacji danego projektu.

 • Być w zgodzie z przepisami prawa z zakresu zdrowia bezpieczeństwa higieny i innych obszarów dotyczących żywności

  Przestrzegać optymalnego bezpieczeństwa i higieny żywności podczas przygotowywania, produkcji, przetwarzania, przechowywania, dystrybucji i dostawy produktów spożywczych.

Source: Sisyphus ODB