Zawód menedżer informacji

Menedżerowie informacji są odpowiedzialni za systemy dostarczania informacji. Zapewniają dostęp do informacji w różnych środowiskach pracy (publicznych i prywatnych), odpowiednio do zasad teoretycznych i praktycznych możliwości przechowywania, pobierania i przekazywania informacji.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Ocena jakości danych

  Proces ujawniania problemów z danymi przy użyciu wskaźników, miar i mierników jakości w celu opracowania strategii oczyszczania i wzbogacania danych zgodnie z kryteriami jakości.

 • Prawo autorskie

  Ustawodawstwo opisujące ochronę praw oryginalnych autorów względem ich dzieł oraz sposób, w jaki inni mogą z nich korzystać.

Umiejętności

 • Wypracowywać rozwiązania problemów informacyjnych

  Analizować potrzeby informacyjne i wyzwania w celu opracowania skutecznych rozwiązań technologicznych.

 • Zarządzać danymi

  Zarządzanie wszystkimi rodzajami zasobów danych w całym ich cyklu życia poprzez sporządzanie profili danych, profilowanie, normalizację, rozstrzyganie kwestii tożsamości, czyszczenie, usprawnianie i badanie sprawozdań finansowych. Zapewnienie, aby dane były adekwatne do zakładanych celów, z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi ICT w celu spełnienia kryteriów dotyczących jakości danych.

 • Współpracować w celu rozwiązania problemów komunikacyjnych

  Spotykać się i komunikować się z kierownikami, sprzedawcami i innymi osobami, aby ułatwić współpracę i rozwiązywać problemy.

 • Przeprowadzać eksplorację danych

  Przeglądać duże zbiory danych, aby odkrywać wzorce za pomocą statystyk, systemów baz danych lub sztucznej inteligencji i prezentować informacje w zrozumiały sposób.

 • Oceniać plany projektów

  Oceniać propozycje/plany projektów i oceniać kwestie wykonalności.

 • Oceniać potrzeby informacyjne

  Komunikować się z klientami lub użytkownikami w celu określenia, jakich informacji potrzebują oraz metod, za pomocą których mogą uzyskać do nich dostęp.

 • Opracowywać normy informacyjne

  Opracowywać normy lub wymogi, które ustanawiają jednolite kryteria techniczne, metody, procesy i praktyki zarządzania informacjami w oparciu o doświadczenie zawodowe.

 • Zarządzać bibliotekami cyfrowymi

  Gromadzić treści cyfrowe, zarządzać nimi i chronić w celu zapewnienia stałego dostępu do nich docelowym społecznościom, a także oferowania im specjalistycznej funkcji wyszukiwania i odzyskiwania.

 • Opracowywać organizacyjne cele informacyjne

  Opracowywać i interpretować cele informacyjne organizacji, tworząc określone zasady i procedury.

 • Analizować systemy informatyczne

  Przeprowadzanie analiz systemów informacyjnych, takich jak archiwa, biblioteki i ośrodki dokumentacji, w celu sprawdzenia ich skuteczności. Opracowywanie szczegółowych technik rozwiązywania problemów w celu poprawy funkcjonowania systemów.

 • Projektować system informacyjny

  Definiowanie architektury, składu, komponentów, modułów, interfejsów i danych na potrzeby zintegrowanych systemów informacyjnych (sprzęt, oprogramowanie i sieć), w oparciu o wymogi i specyfikacje systemowe.

 • Zarządzać klientami

  Określać i rozumieć potrzeby klienta. Komunikować się i angażować interesariuszy w projektowanie, promowanie i ocenę usług.

Source: Sisyphus ODB