Zawód menedżer kolekcji

Menedżerowie kolekcji zapewniają opiekę i ochronę przedmiotów w obrębie instytucji kultury, takich jak muzea, biblioteki i archiwa. Menedżerowie kolekcji, wraz z kuratorami sztuki i konserwatorami dzieł sztuki, odgrywają bardzo ważną rolę w opiece nad zbiorami. Są obecni w większości dużych muzeów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Historia sztuki

  Historia sztuki i artystów, trendów artystycznych na przestrzeni wieków i ich współczesna ewolucja.

 • Oprogramowanie do zarządzania zbiorami

  Znajomość specjalistycznego oprogramowania do zarządzania zbiorami używanego do dokumentowania i rejestrowania kolekcji muzeum.

 • Techniki konserwacyjne

  Procedury, narzędzia, techniki, materiały i substancje chemiczne stosowane do konserwacji i archiwizacji.

 • Muzealne bazy danych

  Narzędzia i procesy związane z pracą z muzealnymi bazami danych.

Umiejętności

 • Szanować różnice kulturowe przy organizowaniu wystawy

  Szanować różnice kulturowe przy tworzeniu koncepcji artystycznych i wystaw. Współpracować z międzynarodowymi artystami, kuratorami, muzeami i sponsorami.

 • Opracowywać wysokie standardy dbania o zbiory

  Opracowywać i utrzymywać wysokie standardy jakości w zakresie opieki nad zbiorem, od nabycia po konserwację i wystawę.

 • Monitorować warunki panujące w muzeum

  Monitorować i dokumentować warunki otoczenia w muzeum, magazynie i pomieszczeniach wystawowych. Dbać o zagwarantowanie dostosowanego i stabilnego klimatu.

 • Opracowywać plan konserwacji zbioru

  Tworzyć kompleksowy, ogólny plan konserwacji kolekcji.

 • Oceniać stan eksponatu

  Współpracować z kierownikiem zbioru lub restauratorem, aby ocenić i udokumentować stan obiektu muzealnego pod kątem pożyczki lub wystawy.

 • Nawiązywać kontakt z publicznością

  Przekazywanie wartości artystycznych w postaci odpowiednich(ej) form(y) artystycznych(ej). Reagowanie na reakcje odbiorców i angażowanie się ich w działania.

 • Korzystać z zasobów ICT w celu wykonania zadań związanych z pracą

  Umiejętność wybrania i używania zasobów ICT w celu wykonania powiązanych zadań

 • Przeprowadzać szczegółową inwentaryzację zbiorów

  Sporządzać szczegółowy wykaz wszystkich pozycji w zbiorze.

 • Radzić sobie z problematycznymi zadaniami

  Utrzymać pozytywne nastawienie do nowych i wymagających wyzwań, takich jak kontakty z artystami i obchodzenie się z artefaktami artystycznymi. Pracować pod presją, jak na przykład rozpatrywanie ostatnich zmian w harmonogramach i w ograniczeniach finansowych.

 • Wdrażać procedury zarządzania ryzykiem w odniesieniu do dzieł sztuki

  Rejestrator określa i łagodzi czynniki ryzyka dla zbiorów dzieł sztuki. Czynniki ryzyka dla dzieł sztuki obejmują wandalizm, kradzież, szkodniki, sytuacje kryzysowe i klęski żywiołowe. Rejestrator jest odpowiedzialny za opracowywanie i wdrażanie strategii w celu zminimalizowania ryzyka.

 • Nadzorować przenoszenie eksponatów

  Nadzorować każde przenoszenie artefaktów muzealnych i dbać o ich bezpieczeństwo.

 • Doradzać w kwestiach wypożyczania dzieł sztuki na potrzeby wystaw

  Współpracując z kuratorami i kierownikami zbiorów muzealnych, rejestrator ocenia stan obiektów sztuki pod kątem wystaw lub pożyczek. Rejestrator decyduje również, czy dzieło jest w stanie wytrzymać stres związany z podróżą lub wystawą.

 • Dokumentować zbiory muzealne

  Archiwiści zajmują się dokumentacją i ewidencją zbiorów muzealnych. Dokumentacja zawiera informacje na temat stanu, miejsca pochodzenia, materiałów i przenoszenia zbiorów przechowywanych w muzeum lub wypożyczanych.

 • Udzielać informacji na temat projektów w ramach wystaw

  Dostarczać informacji na temat przygotowania, realizacji i oceny wystaw i innych projektów artystycznych.

 • Komunikować się w języku angielskim na poziomie zaawansowanym

  Posiadać znajomość języka angielskiego; R351 odnosi się do poziomu C1 w europejskim systemie opisu kształcenia językowego (CEFR).

 • Zajmować się dziełami sztuki

  Praca bezpośrednio z przedmiotami znajdującymi się w muzeach i galeriach sztuki, we współpracy z innymi pracownikami muzealnymi, w celu zapewnienia bezpiecznego obchodzenia się z dziełami sztuki, ich pakowania, przechowywania i opieki.

Source: Sisyphus ODB