Zawód menedżer marki

Menedżerowi marki analizują i planują pozycjonowanie marki na rynku.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Rozwijanie kanałów dystrybucji

  Strategie i praktyki, w tym sprzedaż kanałów, obejmujące dystrybucję produktów bezpośrednio i pośrednio przez partnerów w celu doprowadzenia produktów do konsumenta końcowego.

 • Strategie sprzedażowe

  Zasady dotyczące zachowania klientów i rynków docelowych mające na celu promocję i sprzedaż produktu lub usługi.

 • Polityki obowiązujące w przedsiębiorstwach

  Zbiór reguł rządzących działalnością firmy.

Umiejętności

 • Opracowywać wytyczne dotyczące marki

  Opracowywać i wdrażać wytyczne dotyczące strategicznego postępowania z marką przez wszystkie zainteresowane strony; omawiać istotne treści, takie jak przyszłe oczekiwania i wytyczne dotyczące marki; być przygotowanym do stawienia czoła wyzwaniom.

 • Opracowywać plan przekazywania informacji o marce w internecie

  Opracowywać treści i prezentację marki na interaktywnej platformie internetowej.

 • Wdrażać strategie sprzedaży

  Realizować plan mający na celu uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez pozycjonowanie marki lub produktu przedsiębiorstwa i docieranie do odpowiednich odbiorców, którzy mają kupować daną markę lub dany produkt.

 • Zarządzać personelem

  Zarządzać pracownikami i podwładnymi, pracującymi w zespole lub indywidualnie, aby maksymalizować ich wydajność i wkład. Planować ich pracę i działania, udzielać instrukcji, motywować i kierować w osiąganiu celów firmy. Monitorować i mierzyć, w jaki sposób pracownik podejmuje się swoich obowiązków i jak dobrze te działania są wykonywane. Identyfikować obszary wymagające poprawy i przedstawiać sugestie, jak tę poprawę osiągnąć. Prowadzić grupę ludzi, aby pomóc im osiągnąć cele i utrzymać efektywne relacje robocze między pracownikami.

 • Koordynować kampanie reklamowe

  Organizowanie działań promujących produkt lub usługę; nadzorowanie produkcji reklam telewizyjnych, reklam w gazetach i czasopismach, proponowanie pakietów pocztowych, kampanii e-mailowych, stron internetowych, stoisk i innych kanałów reklamowych

 • Realizować plan marketingowy

  Prowadzić wszystkie działania związane z osiąganiem szczegółowych celów marketingowych w określonym terminie

 • Stosować myślenie strategiczne

  Stosować generowanie i skuteczne wykorzystywanie informacji biznesowych i otwartych możliwości, aby uzyskać konkurencyjną przewagę biznesową w perspektywie długoterminowej.

 • Przeprowadzać analizę sprzedaży

  Analizować raporty sprzedaży, aby zobaczyć, jakie towary i usługi sprzedawały się dobrze, a jakie nie.

 • Wdrażać strategie marketingowe

  Wdrażać strategie mające na celu promowanie danego produktu lub usługi przy wykorzystaniu opracowanych strategii marketingowych.

 • Realizować strategie nadawania nazw

  Wymyślać nazwy nowych i istniejących produktów; w celu osiągnięcia zamierzonego efektu konieczne jest dostosowanie języka do cech danego języka, a w szczególności do kultury.

 • Pozycjonować markę

  Rozwijać wyraźną tożsamość i wyjątkową pozycję na rynku; komunikować się z interesariuszami i wyróżniać się na tle konkurencji.

 • Kierować procesem planowania strategicznego marki

  Zarządzać procesem planowania strategicznego marki, a także zapewniać innowacje i postępy w odniesieniu do metodologii planowania strategii i ulepszeń w zakresie komunikacji konsumenckiej w celu oparcia innowacji i strategii na spostrzeżeniach i potrzebach konsumentów.

 • Kształtować tożsamość marki

  Określać cechy charakterystyczne marki; rozpoznawać, na czym opiera się marka; rozwijać pozytywne postrzeganie marki zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

 • Zarządzać aktywami marki

  Zarządzanie markami jako aktywami w celu maksymalizacji ich wartości.

 • Przeprowadzać analizę marki

  Przeprowadzać analizy ilościowe i jakościowe wszystkich niezbędnych informacji w celu oceny obecnego stanu marki.

 • Rozumieć finansową terminologię biznesową

  Rozumieć znaczenie podstawowych koncepcji i pojęć finansowych stosowanych w przedsiębiorstwach i instytucjach lub organizacjach finansowych.

 • Stosować techniki marketingu w mediach społecznościowych

  Wykorzystywać ruch w mediach społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter, aby przyciągnąć uwagę i udział obecnych i potencjalnych klientów za pośrednictwem forów dyskusyjnych, dzienników internetowych, mikroblogów i społeczności, aby uzyskać szybki przegląd lub wgląd w tematy i opinie w sieci społecznościowej i obsługiwać przychodzące leady oraz zapytania.

 • Identyfikować nowe możliwości biznesowe

  Pozyskiwać potencjalnych klientów lub produkty w celu wygenerowania dodatkowej sprzedaży i zapewnienia wzrostu.

 • Przeprowadzać analizę potrzeb klientów

  Analizować zwyczaje i potrzeby klientów i grup docelowych, aby opracować i stosować nowe strategie marketingowe oraz sprzedawać więcej towarów w bardziej efektywny sposób.

 • Przeprowadzać badanie rynku

  Gromadzić, oceniać i przedstawiać dane dotyczące rynku docelowego i klientów w celu ułatwienia strategicznego rozwoju i studiów wykonalności. Identyfikować tendencje rynkowe.

 • Planować kampanie marketingowe

  Opracowanie metody promowania produktu za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak platformy telewizyjne, radiowe, drukowane i internetowe, czy media społecznościowe w celu komunikowania się i dostarczania wartości klientom.

 • Wybierać optymalny kanał dystrybucji

  Wybierać najlepszy możliwy kanał dystrybucji dla klienta.

 • Posiadać umiejętność obsługi komputera

  Efektywne korzystanie z komputerów, sprzętu informatycznego i nowoczesnej technologii.

 • Stymulować kreatywność w ramach zespołu

  Stosować techniki, takie jak „burzy mózgów”, aby stymulować kreatywność w ramach zespołu.

 • Przygotowywać roczny budżet marketingowy

  Dokonywać obliczeń zarówno dochodów, jak i wydatków, które mają zostać zapłacone w nadchodzącym roku, dotyczących działań marketingowych, takich jak reklama, sprzedaż i dostarczanie produktów ludziom.

 • Prowadzić dokumentację finansową

  Prowadzić i finalizować wszystkie dokumenty urzędowe, przedstawiające transakcje finansowe w ramach przedsiębiorstwa lub projektu.

Source: Sisyphus ODB