Zawód menedżer produktów i usług

Menedżerowie produktów i usług są odpowiedzialni za określenie treści i struktury katalogu lub portfela przedsiębiorstwa.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Właściwości produktów

  Materialne cechy produktu, takie jak jego materiały, właściwości i funkcje, jak również różne zastosowania, cechy, zastosowanie i wymogi w zakresie wsparcia.

 • Polityki obowiązujące w przedsiębiorstwach

  Zbiór reguł rządzących działalnością firmy.

 • Wiedza o produkcie

  Oferowane produkty, ich funkcjonalność, właściwości oraz wymogi prawne i regulacyjne.

 • Rozwijanie kanałów dystrybucji

  Strategie i praktyki, w tym sprzedaż kanałów, obejmujące dystrybucję produktów bezpośrednio i pośrednio przez partnerów w celu doprowadzenia produktów do konsumenta końcowego.

 • Charakterystyka usług

  Charakterystyka usługi, która może obejmować uzyskiwanie informacji na temat jej stosowania, funkcji, cech, wykorzystywania i wymogów w zakresie wsparcia.

 • Strategia dotycząca marketingu treści

  Proces tworzenia i udostępniania treści medialnych i wydawniczych w celu pozyskiwania klientów.

 • Techniki reklamowe

  Strategie komunikacyjne mające na celu przekonanie lub zachęcenie odbiorców, a także różne media, które są wykorzystywane do osiągnięcia tego celu.

Umiejętności

 • Przeprowadzać analizę danych

  Zbierać dane i statystyki do testowania i oceny w celu generowania twierdzeń i prognoz wzorców, z zamiarem odkrycia przydatnych informacji w procesie decyzyjnym.

 • Utrzymywać relacje z dostawcami

  Budować trwałe i znaczące relacje z dostawcami i usługodawcami w celu nawiązywania pozytywnej, rentownej i trwałej współpracy i negocjacji umów.

 • Dopasowywać kody do produktów

  Dopasowywać odpowiednie kody klasy produktów i kody księgowania kosztów do pozycji.

 • Dbać o to, by produkt końcowy spełniał stosowne wymogi

  Zapewniać, że gotowe produkty spełniają lub przekraczają firmowe specyfikacje.

 • Dotrzymywać terminów

  Zapewnić, że procesy operacyjne zostały zakończone we wcześniej uzgodnionym terminie.

 • Opracowywać katalog produktów

  Autoryzować i tworzyć elementy w związku z dostarczeniem centralnie prowadzonego katalogu produktów; formułować zalecenia dla dalszego rozwoju katalogu.

 • Zapewniać zgodność produktów z wymogami regulacyjnymi

  Badać, wdrażać i monitorować integralność i zgodność produktów z wymaganymi aspektami regulacyjnymi na mocy prawa. Doradzać w sprawie stosowania i przestrzegania przepisów dotyczących produktu i produkcji.

 • Rozpatrywać wnioski dotyczące nowych produktów

  Przekazywać wnioski użytkowników końcowych o nowe produkty odpowiedniej funkcji biznesowej; aktualizować katalog po zatwierdzeniu.

 • Wykazywać się zmysłem biznesowym

  Podejmować odpowiednie działania w środowisku biznesowym w celu zmaksymalizowania możliwych wyników w każdej sytuacji.

 • Posiadać umiejętność obsługi komputera

  Efektywne korzystanie z komputerów, sprzętu informatycznego i nowoczesnej technologii.

 • Planować strategię marketingową

  Określić cel strategii marketingowej, czy chodzi o budowanie wizerunku, wdrażanie strategii cenowej czy podnoszenie świadomości na temat produktu. Ustalić podejście do działań marketingowych, aby zapewnić, że cele są osiągane skutecznie i trwale.

Source: Sisyphus ODB