Zawód menedżer winnicy

Menedżerowie winnic kierują prowadzeniem winnicy i wytwórni wina, a w niektórych przypadkach zajmują się także kwestiami administracyjnymi i marketingiem.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zwalczanie szkodników roślin

  Rodzaje i cechy szkodników roślin oraz upraw. Różne rodzaje metod kontroli szkodników, działania z wykorzystaniem metod konwencjonalnych lub biologicznych, uwzględniające rodzaj roślin lub upraw, warunki środowiskowe i klimatyczne oraz przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. Magazynowanie i postępowanie z produktami.

 • Zasady nawożenia

  Badania nad roślinami, strukturą gleby, kwestiami klimatycznymi i środowiskowymi w produkcji agronomicznej.

 • Uprawa winorośli

  Zrozumienie wzrostu winorośli i zasad uprawy winorośli.

 • Przepisy o ochronie środowiska w rolnictwie i leśnictwie

  Znajomość prawodawstwa, polityk i zasad w zakresie środowiska odnoszących się do rolnictwa i leśnictwa. Świadomość wpływu lokalnych procedur i praktyk rolniczych na środowisko. Środki mające na celu dostosowanie produkcji do nowych przepisów i polityk dotyczących środowiska.

 • Przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

  Niezbędne normy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska oraz przepisy prawne w sektorze określonej działalności.

 • Proces produkcji win

  Procesy produkcji wina i wymogi w zakresie bezpieczeństwa. Zasady produkcji wina. Inżynieria i technologia procesów przepływowych (pompy i węże).

 • Nauki związane z produkcją win

  Nauki takie jak chemia, biologia i mikrobiologia, a także umiejętności laboratoryjne, w odniesieniu do wina.

 • Zarządzanie działalnością rolną

  Rozumienie zasad prowadzenia działalności gospodarczej, które leżą u podstaw produkcji rolnej i wprowadzanie jej produktów do obrotu.

Umiejętności

 • Oceniać problemy winnic

  Wykrywać i oceniać problemy związane z winnicami. Zalecenia dotyczące skutecznych, terminowych i ekonomicznych rozwiązań w zakresie dostarczania owoców wysokiej jakości.

 • Kontrolować jakość winogron

  Omawiać jakość i ilość winogron z winogrodnikami podczas całego sezonu wegetacyjnego.

 • Nadzorować przestrzeganie procedur higienicznych w obiektach rolnych

  Zapewniać przestrzeganie procedur higienicznych w obiektach rolnych z uwzględnieniem przepisów dotyczących określonych obszarów działania, m.in. w zakresie zwierząt gospodarskich, roślin, lokalnych produktów rolnych itp.

 • Zarządzać procedurami przeprowadzania badań chemicznych

  Zarządzanie procedurami, które należy stosować w badaniach chemicznych, opracowując i odpowiednio przeprowadzając badania.

 • Zarządzać przedsiębiorstwem produkcyjnym

  Organizować i instruować pracowników, planować strategie i programy produkcyjne, w tym sprzedaż. Realizować wejściowe zamówienia zakupu, materiały, wyposażenie i zarządzać zapasami itp. Świadomość wymagań klientów biznesowych i dostosowywanie się do planów i strategii. Oszacowywać zasoby i kontrolować budżet przedsiębiorstwa, stosując zasady ekonomii biznesu, rozwoju produkcji i zarządzania projektami.

 • Zarządzać aspektami technicznymi produkcji winorośli

  Kontrola całego procesu produkcji w zakresie ilości i jakości. Zadecydować o nowych praktykach w winnicach i winiarni, korzystając z wewnętrznych procesów informacyjnych i konsultacyjnych.

 • Nadzorować działania mające na celu zwalczanie szkodników i chorób

  Wyszukiwać szkody spowodowane przez szkodniki, zamawiać pestycydy zgodnie z potrzebą i w ramach danego budżetu, nadzorować mieszanie i stosowanie pestycydów, prowadzić dokumentację dotyczącą stosowania pestycydów.

 • Kierować pracownikami rolnictwa

  Rekrutować personel i zarządzać nim. Obejmuje to określanie potrzeb organizacji w zakresie zatrudnienia, określanie kryteriów i procesu rekrutacji. Rozwijać kompetencje personelu zgodnie z obecnymi i przyszłymi potrzebami przedsiębiorstwa i ludzi. Zapewniać zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, m.in. wdrażać wszelkie stosowne procedury i zmiany w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, a także regularne procedury następcze.

 • Zarządzać budżetem

  Planować i monitorować budżet oraz tworzyć odpowiednie sprawozdania.

 • Monitorować utrzymanie gruntów

  Nadzorować prace związane z utrzymaniem gruntów, takie jak mulczowanie, odchwaszczanie, koszenie, zamiatanie wszystkich stref dla pieszych, usuwanie śniegu, naprawy ogrodzeń i zbieranie śmieci.

 • Zarządzać produkcją wina

  Zarządzać produkcją wina i dokonywać przeglądu rur produkcyjnych i nakładów.

 • Kontrolować jakość wina

  Smakować wino i dążyć do poprawy jakości. Opracowywać nowe style wina. Zapewniać utrzymanie jakości na wszystkich etapach produkcji, w tym w przypadku jego butelkowania. Rejestrować kontrole jakości w zgodzie ze specyfikacjami. Przyjmować odpowiedzialność za utrzymanie wszystkich parametrów jakościowych dla wszystkich win.

Source: Sisyphus ODB