Zawód meteorolog

meteorolog
Credits: Shutterstock.com

Klimatolog, meteorolog bada zjawiska atmosferyczne i interpretuje dane meteorologiczne zebrane przez stacje naziemne i powietrzne, satelity, radary itp. w celu przygotowania raportów i prognoz dla użytku publicznego a także dla polepszenia ogólnej, naukowej wiedzy na temat klimatu.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania meteorolog

 • Zbiera dane meteorologiczne używając urządzeń pomiarowych umieszczonych na ziemi i ponad ziemia (m.in. zdjęcia chmur, zdjęcia satelitarne, oraz inne informacje na temat warunków atmosferycznych).
 • Bada i interpretuje uzyskane informacje (np. dane, raporty, mapy, zdjęcia, wykresy itp.).
 • Przygotowuje długo i krotko-okresowe prognozy pogody używając narzędzi do tworzenia prognoz (np. oprogramowania komputerowego do tworzenia modeli) i wykorzystując odpowiednią wiedzę (np. z zakresu meteorologii, fizyki, matematyki).
 • Tworzy raporty pogodowe i mapy synoptyczne (np. do analiz, upowszechniania, używania w mediach)
 • Przygotowuje prognozy oraz informacje dla rożnych grup odbiorców: ludności, transportu (np. lotniczego, morskiego), rolników, rybaków, oraz instytucji rządowych.
 • Poprzez media; telewizje, radio, Internet, udziela informacji o warunkach pogodowych, prognozach i ostrzeżeniach.
 • Stosuje wiedzę z zakresu meteorologii do rozwiązywania problemów w obszarze środowiska, rolnictwa, zanieczyszczeń i gospodarowania wodą.
 • Przeprowadza proste i zaawansowane badania meteorologiczne w zakresie procesów i przyczyn zjawisk atmosferycznych, pogody, klimatu itd.
 • Tworzy i rozwija narzędzia stosowane do prognozowania pogody (np. modele matematyczne i oprogramowanie komputerowe).
 • Konserwuje urządzenia i narzędzia stosowane do gromadzenia danych meteorologicznych.

Powiązane zawody badania, doradztwo

 • Bakteriolog
 • Biolog
 • Biotechnik
 • Chemik
 • Doradca podatkowy
 • Epidemiologysta
 • Fizyk
 • Geagraf
 • Geolog, geofizyk
 • Inżynier budownictwa wodnego i lądowego
 • Inny pracownik naukowy o specjalizacji fizycznej lub technik nauk inżynieryjnych
 • Inny pracownik naukowy w dziedzinie nauk społecznych
 • Inspektor środowiska
 • Kierownik działu badania i rozwoju
 • Klimatolog
 • Młodszy badacz kliniczny
 • Metalurg
 • Pracownik naukowy w dziedzinie nauk fizycznych, wszystkie pozostałe
 • Pracownik naukowy w dziedzinie ochrony środowiska
 • Socjolog

Wiedza

 • Klimatologia

  Dziedzina nauki, zajmująca się badaniem średnich warunków pogodowych w określonym czasie i ich wpływem na przyrodę na Ziemi.

 • Meteorologia

  Naukowy obszar badania badający atmosferę, zjawiska atmosferyczne i ich wpływ na klimat.

 • Matematyka

  Matematyka jest badaniem tematów, takich jak ilość, struktura, przestrzeń i zmiana. Polega ona na identyfikacji wzorów i formułowaniu opartych na nich nowych przypuszczeń. Matematycy dążą do udowodnienia prawdziwości lub nieprawdziwości tych przypuszczeń. Istnieje wiele dziedzin matematyki, z których część jest powszechnie stosowana w praktyce.

Umiejętności

 • Stosować techniki analizy statystycznej

  Używać modeli (statystyki opisowe lub wnioskowanie statystyczne) i technik (eksploracja danych lub uczenie maszynowe) do analizy statystycznej i narzędzi ICT do analizy danych, odkrywania korelacji i prognozowania trendów.

 • Korzystać ze specjalistycznych modeli komputerowych do prognozowania pogody

  Tworzyć krótko- i długoterminową prognozę pogody, stosując fizyczne i matematyczne formuły; rozumieć specjalistyczne aplikacje modelowania komputerowego.

 • Przeprowadzać badania meteorologiczne

  Uczestniczyć w pracach badawczych nad warunkami i zjawiskami związanymi z pogodą; badać właściwości fizyczne i chemiczne oraz procesy zachodzące w atmosferze; przedstawiać wyniki badań w czasopismach naukowych.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Wykonywać analityczne obliczenia matematyczne

  Stosować metody matematyczne i korzystać z technologii obliczeniowych w celu przeprowadzania analiz i znajdowania rozwiązań konkretnych problemów.

 • Stosować metody naukowe

  Stosować metody i techniki naukowe w celu badania zjawisk poprzez zdobywanie nowej wiedzy lub korygowanie i integrowanie zebranej wcześniej wiedzy.

 • Korzystać z narzędzi meteorologicznych do prognozowania warunków meteorologicznych

  Korzystać z danych meteorologicznych i narzędzi, takich jak faksy, mapy pogodowe i terminale komputerowe, aby przewidywać warunki pogodowe.

 • Dokonywać przeglądu danych dotyczących prognoz meteorologicznych

  Weryfikować szacunkowe dane dotyczące prognoz meteorologicznych, niwelować różnice między warunkami w czasie rzeczywistym a szacowanymi warunkami.

Source: Sisyphus ODB