Zawód mistrz produkcji cydru

Mistrzowie produkcji cydru przewidują proces wytwarzania cydru. Zapewniają oni jakość warzenia i postępują zgodnie z jednym z kilku procesów warzenia. Modyfikują istniejące formuły warzenia i techniki przetwarzania w celu opracowania nowego cydru i napojów na bazie cydru.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Skład chemiczny jabłek

  Skład chemiczny jabłek: cukry, zawartość wody, białka, kwasowość i witaminy. Składniki jabłek, które przyczyniają się do lepszej jakości tak, aby produkcję jabłek można było wykorzystać do uzyskiwania zdrowego soku i miąższu.

 • Procesy wytwarzania żywności i napojów

  Surowce i procesy produkcyjne wykorzystywane w celu uzyskiwania gotowych produktów spożywczych. Znaczenie kontroli jakości i innych technik przemysłu spożywczego.

 • Biochemiczne procesy produkcji cydru

  Na przykład, przekształcenie cukru w alkohol oraz znaczenie poziomów pH podczas fermentacji.

 • Proces zacierania

  Zarządzanie procesem zacierania i znajomość jego wpływu na jakość brzeczki oraz charakter gotowego sfermentowanego napoju.

 • Odmiany jabłek

  Różne odmiany jabłek, od słodkich do kwaśnych, ich kolory, kształty i zastosowania.

 • Przemysł produktów spożywczych i napojów

  Odpowiedni przemysł i procesy związane z sektorem spożywczym, takie jak wybór surowców, przetwarzanie, pakowanie i przechowywanie.

 • Metody zapewniania jakości

  Zasady zapewnienia jakości, wymogi norm oraz zbiór procesów i działań stosowanych do pomiaru, kontroli i zapewniania jakości produktów i procesów.

 • Biotechnologia

  Technologia, która stosuje, modyfikuje lub wykorzystuje systemy biologiczne, organizmy i składniki komórkowe do opracowywania nowych technologii i produktów do określonych zastosowań.

 • Procesy fermentacji napojów

  Procesy fermentacji związane z konwersją cukru w alkohol, gazy i kwasy. 

Umiejętności

 • Prowadzić rejestr wykonywanych zadań

  Organizować i klasyfikować zapisy przygotowanych raportów i korespondencji związane z wykonaną pracą i ewidencją postępów zadań.

 • Przeprowadzać fermentację jabłek

  Rozbić jabłka i przechowywać je zgodnie ze specyfikacją u odpowiednich odbiorców przed rozpoczęciem procesu fermentacji odpowiednio dla czasu fermentacji i dodanych składników. Monitorować proces fermentacji. 

 • Monitorować fermentację

  Nadzorować i kontrolować fermentację. Monitorować klarowanie się soku i fermentację surowca. Kontrolować postępy procesu fermentacji w celu spełnienia specyfikacji. Mierzyć, badać i interpretować proces fermentacji i dane dotyczące jakości zgodnie ze specyfikacją.

 • Pobierać próbki do analizy

  Zbierać próbki materiałów lub produktów do analizy laboratoryjnej.

 • Wyznaczać normy zakładów produkcyjnych

  Zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa i jakości urządzeń, systemów i zachowań pracowników. Dbać o przestrzeganie procedur i standardów audytu. Dbać, aby maszyny i urządzenia w zakładzie produkcyjnym były odpowiednie do wykonywania ich zadań.

 • Sprawdzać butelki wykorzystywane jako opakowanie

  Sprawdzać butelki wykorzystywane jako opakowanie. Stosować procedury testowania butelek, aby sprawdzić, czy butelka nadaje się do przechowywania produktów spożywczych i napojów. Postępować zgodnie z przepisami prawnymi oraz specyfikacjami firmy dotyczącymi butelkowania.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Przygotowywać pojemniki do fermentacji napojów

  Przygotowywać pojemniki do fermentacji napojów zgodnie z rodzajem produkowanego napoju. Uwzględnia się przy tym cechy, jakie różne pojemniki mogą nadać produktowi końcowemu.

 • Przeciwdziałać marnotrawstwu zasobów

  Oceniać i identyfikować szanse skuteczniejszego wykorzystywania zasobów w sposób ciągły w celu zmniejszenia ilości odpadów komunalnych.

 • Drylować jabłka

  Drylować jabłka i ciąć je na ćwiartki z użyciem wydrążacza do jabłek.

 • Zarządzać laboratorium badającym produkowaną żywność

  Zarządzać działaniami laboratoryjnymi w zakładzie lub fabryce i wykorzystywać dane do monitorowania jakości wytwarzanych produktów.

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Zapewniać odpowiednie warunki sanitarne

  Miejsca pracy i sprzęt powinny być utrzymywane w stanie wolnym od brudu, infekcji i chorób, usuwając odpady, śmieci i zapewniając odpowiednie czyszczenie.

 • Wybierać jabłka

  Wybierać dojrzałe i niedojrzałe jabłka, biorąc pod uwagę ich zawartość skrobi, zmieniającą się w cukier.

 • Dbać o to, by produkt końcowy spełniał stosowne wymogi

  Zapewniać, że gotowe produkty spełniają lub przekraczają firmowe specyfikacje.

 • Analizować sok jabłkowy przeznaczony do produkcji cydru

  Analizować sok jabłkowy przed fermentacją oraz cydr podczas fermentacji i po jej zakończeniu. Obserwować zmiany właściwości fermentowanego soku z roku na rok w przypadku tych samych odmian jabłek. Znać różnice w poziomie cukru, kwasów i garbników w różnych odmianach jabłek.

 • Przeprowadzać procesy pasteryzacji

  Postępować zgodnie z procedurami dotyczącymi pasteryzacji żywności i napojów. Rozpoznawać właściwości pasteryzowanych produktów i odpowiednio dostosowywać procedury.

 • Asystować przy butelkowaniu win

  Przygotowywać wino do butelkowania. Asystować przy butelkowaniu i korkowaniu.

 • Stosować procedury higieniczne w ramach przetwórstwa spożywczego

  Zapewnienie czystej przestrzeni roboczej zgodnie z normami higienicznymi w przemyśle przetwórstwa spożywczego.

 • Mierzyć pH

  Mierzyć wskaźnik pH, będący miarą kwasowości lub zasadowości.

 • Przeprowadzać ocenę organoleptyczną

  Oceniać jakość danego rodzaju żywności lub napoju na podstawie jego wyglądu, zapachu, smaku, aromatu i innych. Proponować możliwe ulepszenia i porównania z innymi produktami.

 • Utrzymywać aktualną wiedzę fachową

  Regularne uczestniczenie w warsztatach edukacyjnych, czytanie publikacji zawodowych i aktywne uczestniczenie w życiu zawodowym.

 • Zarządzać budżetem

  Planować i monitorować budżet oraz tworzyć odpowiednie sprawozdania.

 • Opracowywać receptury cydru

  Opracowywać receptury cydru z uwzględnieniem rodzaju jabłek, czasu fermentacji, składników, kupażowania oraz wszelkich innych krytycznych aspektów podczas procesu produkcji.

 • Analizować próbki żywności i napojów

  Sprawdzać, czy żywność lub napoje są bezpieczne do spożycia przez ludzi. Weryfikować odpowiedni poziom kluczowych składników i poprawność deklaracji na etykiecie oraz poziomy obecnych składników odżywczych. Upewniać się, że próbki żywności i napojów są zgodne z określonymi standardami oraz procedurami.

 • Zarządzać personelem

  Zarządzać pracownikami i podwładnymi, pracującymi w zespole lub indywidualnie, aby maksymalizować ich wydajność i wkład. Planować ich pracę i działania, udzielać instrukcji, motywować i kierować w osiąganiu celów firmy. Monitorować i mierzyć, w jaki sposób pracownik podejmuje się swoich obowiązków i jak dobrze te działania są wykonywane. Identyfikować obszary wymagające poprawy i przedstawiać sugestie, jak tę poprawę osiągnąć. Prowadzić grupę ludzi, aby pomóc im osiągnąć cele i utrzymać efektywne relacje robocze między pracownikami.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

Source: Sisyphus ODB