Zawód mistrz winiarski

Mistrzowie winiarscy są odpowiedzialni za piwnice winnic od momentu przyjęcia winogron aż do butelkowania i dystrybucji gotowego wina w zakładzie. Zapewniają odpowiednią jakość na każdym etapie zgodnie z przepisami i regulacjami.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Proces produkcji win

  Procesy produkcji wina i wymogi w zakresie bezpieczeństwa. Zasady produkcji wina. Inżynieria i technologia procesów przepływowych (pompy i węże).

 • Przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

  Niezbędne normy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska oraz przepisy prawne w sektorze określonej działalności.

Umiejętności

 • Czyścić system dozujący wodę

  Regularne usuwanie odpadów z zabrudzeń i dezynfekcji, zgodnie z procedurami operacyjnymi.

 • Szkolić pracowników

  Szkolenie i kierowanie pracownikami w procesie, w którym są nauczane umiejętności niezbędne do przyszłej pracy. Organizowanie działań mających na celu wprowadzenie pracy i systemów lub poprawę działania poszczególnych osób i grup w kontekście organizacyjnym.

 • Zarządzać zapasami przechowywanymi w piwnicy

  Zapewniać regularną kontrolę zapasów w piwnicach. Zajmować się wszelkimi kwestiami zgodnie z procedurami organizacyjnymi.

 • Zarządzać produkcją wina

  Zarządzać produkcją wina i dokonywać przeglądu rur produkcyjnych i nakładów.

 • Kontrolować jakość wina

  Smakować wino i dążyć do poprawy jakości. Opracowywać nowe style wina. Zapewniać utrzymanie jakości na wszystkich etapach produkcji, w tym w przypadku jego butelkowania. Rejestrować kontrole jakości w zgodzie ze specyfikacjami. Przyjmować odpowiedzialność za utrzymanie wszystkich parametrów jakościowych dla wszystkich win.

 • Dbać o sprzęt techniczny

  Prowadzenie inwentaryzacji sprzętu i zapasów przeznaczonych do uprawy. Zarządzanie dodatkowymi materiałami w razie potrzeby.

 • Nadzorować piwnice winne

  Regularnie przeprowadzać inspekcje w celu zapewnienia, że pracownicy postępują zgodnie z ustalonymi procedurami dla piwnic winnych i kontuarów. Przechowywać wino i artykuły przy kontuarze w odpowiednich warunkach. Ograniczać do minimum uszkodzenia butelek, pojemników, opakowań lub ich zawartości w związku z działaniami własnymi lub pracowników.

 • Nadzorować przestrzeganie procedur higienicznych w obiektach rolnych

  Zapewniać przestrzeganie procedur higienicznych w obiektach rolnych z uwzględnieniem przepisów dotyczących określonych obszarów działania, m.in. w zakresie zwierząt gospodarskich, roślin, lokalnych produktów rolnych itp.

 • Zarządzać działaniami w związku z piwnicą

  Kierować i nadzorować codzienne działania piwnicy i bezpośredni przepływ zleceń pracy. Zarządzać procedurami piwnicy i przechowywania napojów, które są zgodne z odpowiednimi przepisami i procedurami organizacyjnymi.

 • Kontrolować jakość winogron

  Omawiać jakość i ilość winogron z winogrodnikami podczas całego sezonu wegetacyjnego.

 • Doradzać w kwestiach związanych z poprawą jakości win

  Doradztwo w zakresie poprawy jakości wina, w szczególności w odniesieniu do technicznych aspektów uprawy winorośli

 • Rozgniatać winogrona

  Rozgniatanie winogron ręcznie lub mechanicznie oraz produkcja wina.

 • Monitorować fermentację

  Nadzorować i kontrolować fermentację. Monitorować klarowanie się soku i fermentację surowca. Kontrolować postępy procesu fermentacji w celu spełnienia specyfikacji. Mierzyć, badać i interpretować proces fermentacji i dane dotyczące jakości zgodnie ze specyfikacją.

 • Przygotowywać butle z gazem sprężonym

  Ustawić pełny pojemnik lub butlę z gazem. Sprawdzić, czy nowy pojemnik lub nowa butla z gazem zawierają właściwy produkt i wskazano na nich prawidłową datę. Podłączyć pojemnik lub butlę i sprawdzić, czy działają prawidłowo. Odłączyć zużyty pojemnik lub butlę i przechowywać je gotowe do wysyłki. Wykonywać wszystkie te procedury z zachowaniem ostrożności, zwracając uwagę na bezpieczeństwo i stosując określone techniki. Skutecznie postępować wobec nieszczelności pojemników lub butli z gazem i w razie konieczności powiadamiać o tym odpowiednią osobę.

Source: Sisyphus ODB