Zawód model do pozowania / modelka do pozowania

Modele/modelki do pozowania pozują dla artystów wizualnych, stanowiąc dla nich punkt odniesienia lub inspirację dla ich pracy twórczej. Pozują w pozycji stojącej dla artystów, którzy rysują postaci, malują, rzeźbią lub zajmują się sztuką fotografii. Modele/modelki do pozowania są profesjonalnymi modelami/modelkami wykorzystującymi swoje ciało jako przedmiot kreacji artystycznej.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Anatomia człowieka

  Dynamiczny związek między strukturą i funkcją człowieka a układem mięśniowo-szkieletowym, sercowo-naczyniowym, oddechowym, pokarmowym, hormonalnym, moczowym, rozrodczym, integracyjnym i nerwowym; normalna i zmodyfikowana anatomia i fizjologia w ciągu całego życia człowieka.

Umiejętności

 • Prowadzić portfolio działalności artystycznej

  Prowadzić portfolio prac artystycznych, aby pokazać style, zainteresowania, umiejętności i realizacje.

 • Opracowywać wizję artystyczną

  Nieustannie rozwijać i definiować konkretną wizję artystyczną, poczynając od propozycji, a kończąc na gotowym produkcie.

 • Nawiązywać kontakt z publicznością

  Przekazywanie wartości artystycznych w postaci odpowiednich(ej) form(y) artystycznych(ej). Reagowanie na reakcje odbiorców i angażowanie się ich w działania.

 • Pozować w celach artystycznych

  Pozować dla artysty jako obiekt twórczości artystycznej. Pozować w procesie tworzenia artystycznego obrazu, rysunku, rzeźby lub fotografii. Pozować w pozycji nieruchomej i kontrolować ruchy ciała przez określone okresy czasu. Przestrzegać wytycznych artysty będących częścią procesu twórczego.

 • Dostosowywać się do kreatywnych oczekiwań artystów

  Pracować z artystami, dążąc do zrozumienia wizji twórcy i przystosowania się do niej. W pełni korzystać z własnych talentów i umiejętności w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów.

 • Utrzymywać standardy higieny osobistej

  Zachowywanie nienagannych standardów higieny osobistej i schludny wygląd.

 • Pozować przed fotografem

  Pozować przed kamerami w kampanii reklamowej produktów. Słuchać wytycznych fotografa lub reżysera.

 • Negocjować z artystami

  Porozumiewać się i negocjować z artystami i menedżerami artystów cen, warunki i harmonogramy.

 • Udzielać klientom, którzy chcą poddać się zabiegowi modyfikacji ciała, stosownych informacji

  Dbać, aby klienci byli właściwie poinformowani o usługach, takich jak tatuowanie, przekłuwanie ciała czy też inne zmiany ciała i, upewnić się, że są świadomi trwałości i ryzyka tych zmian. Informować ich o odpowiedniej pielęgnacji po zabiegu i co należy robić w przypadku infekcji lub innych powikłań.

 • Brać udział w castingach

  Chodzić na castingi, aby się promować i pokazywać swoje umiejętności.

 • Synchronizować ruchy ciała

  Synchronizować ruchy ciała z rytmem i melodią, koncepcją estetyczną lub dramatyczną, dramatycznym tempem itp.

 • Wyrażać siebie poprzez stosowanie środków ekspresji fizycznej

  Wyrażać emocje i pomysły poprzez ruch, gesty i działania.

 • Pozować nago

  Pozować nago jako obiekt artystycznej kreacji. Pozować nago przed publicznością.

Source: Sisyphus ODB