Zawód montażysta obrazu

Montażyści obrazu są odpowiedzialni za cięcie i montaż surowego materiału w sposób logiczny i estetyczny, na potrzeby filmów, seriali telewizyjnych lub do celów prywatnych. Reorganizują zarejestrowane sceny i decydują o potrzebie dodania efektów specjalnych. Montażyści obrazu ściśle współpracują z montażystami dźwięku i reżyserami muzycznymi.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Systemy multimedialne

  Metody, procedury i techniki eksploatacji systemów multimedialnych, zwykle w połączeniu z oprogramowaniem i sprzętem, obejmujące różne rodzaje nośników, takie jak materiały wideo i audio.

 • Specyfikacje oprogramowania teleinformatycznego

  Charakterystyka, zastosowania i wykorzystanie oraz zasady funkcjonowania różnych rodzajów oprogramowania, takich jak programy komputerowe i oprogramowanie użytkowe.

 • Indywidualne style reżyserii

  Rozumienie i analizowanie zachowania poszczególnych reżyserów.

 • Projektowanie graficzne

  Techniki tworzenia wizualnych przedstawień i komunikatów.

 • Proces produkcji filmowej

  Różne etapy rozwojowe produkcji filmu, takie jak pisanie scenariuszy, finansowanie, kręcenie zdjęć, montaż i rozpowszechnianie.

 • Grafika animacyjna

  Techniki i oprogramowanie służące do tworzenia iluzji ruchu, takie jak: keyframing, Adobe After Effects i Nuke.

Umiejętności

 • Synchronizować dźwięk z obrazem

  Synchronizować nagrany dźwięk z obrazem.

 • Montować nieprzetworzony materiał filmowy za pomocą technik cyfrowych

  Montować cyfrowe nagrania wideo, tworząc sekwencję filmu i decydować o tym, co można wykorzystać.

 • Wprowadzać nieprzetworzone nagrania do pamięci komputera

  Wprowadzać do komputera nieprzetworzone nagrania audiowizualne.

 • Analizować scenariusz

  Rozbić scenariusz na części, analizując jego dramaturgię, formę, tematy i strukturę. W razie konieczności przeprowadzić odpowiednie badania.

 • Stosować się do wskazówek dyrektora ds. artystycznych

  Postępować zgodnie z instrukcjami dyrektora i rozumieć jego twórczą wizję.

 • Nadzorować zespół odpowiedzialny za montaż materiałów wideo i materiałów filmowych

  Nadzorować artystów multimedialnych i innych członków zespołu zajmującego się edycją obrazu i filmów w celu dopilnowania, aby edytowanie odbywało się na czas i zgodnie z kreatywną wizją zespołu produkcji.

 • Przeszukiwać bazy danych

  Wyszukiwanie informacji lub osób korzystających z baz danych.

 • Konsultować się z producentem

  Konsultować się z producentem filmu w sprawie wymogów, terminów, budżetu i innych specyfikacji.

 • Przestrzegać harmonogramu prac

  Zarządzać sekwencją działań w celu przekazania zakończonych prac w uzgodnionych terminach i zgodnie z harmonogramem prac.

 • Nadzorować działanie sprzętu

  Uruchamiać i wyłączać urządzenia; identyfikować i rozwiązywać problemy techniczne oraz przeprowadzać drobne naprawy. Monitorować sprzęt do kontroli w celu identyfikowania zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i środowiskiem.

 • Realizować projekty w ramach przewidzianego budżetu

  Dbać o przestrzeganie budżetu. Dostosowywać prace i materiały do budżetu.

 • Oglądać nakręcone sceny

  Oglądać surowe sceny i ujęcia po ich wykonaniu, aby zapewnić jakość. Zdecyduj, które ujęcia zostaną wykorzystane i które należy edytować.

 • Konsultować się z kierownikiem ds. produkcji

  Konsultować się z kierownikiem, producentem i klientami na różnych etapach procesu produkcji i po produkcji.

Source: Sisyphus ODB